Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 55 - 77 2019-07-01

TÜRK TURİZM ALAN YAZININDA KADINLAR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF WOMEN STUDIES ON TURKISH TOURISM LITERATURE

Ali Turan BAYRAM [1]


Bir alana yönelik araştırmaların niteliklerini bazı parametrelerle inceleyen bir yöntem olan bibliometrik analizin turizm alanyazınında giderek artış gösterdirdiği görülmektedir. Literatür incelendiğinde ise turizm sektöründe kadın kavramı oldukça güncel ve önemli olmasına karşın yeterli sayıda araştırmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu perspektiften araştırmanın amacı; Türk turizm alan yazınında “Kadın” anahtar kelimesi ile yayımlanan çalışmaların bibliometrik açıdan incelenmesidir. YÖK Akademik sisteminde Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’nda Turizm Bilim Alanı kısıtlaması ile “Kadın” anahtar kelimesi taranmış ve 46 adet makaleye ulaşılmıştır. Araştırmaya uygun 26 adet makale farklı kriterler doğrultusunda incelemeye tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda kadın anahtar kelimesi ile hazırlanan çalışmaların; çoğunlukla girişimcilik ve iş yaşamı konularında yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
Bibliometrik Analiz, Turizm ve Kadın
  • Akgündüz, Y. ve Bardakoğlu, Ö. (2013). Turistlerin Eğitim Durumu ve Cinsiyetlerinin Otel Seçimine Etkisi: İzmir’de Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(4), 13-29.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1655-4043
Yazar: Ali Turan BAYRAM
Kurum: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2019

APA Bayram, A . (2019). TÜRK TURİZM ALAN YAZININDA KADINLAR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF WOMEN STUDIES ON TURKISH TOURISM LITERATURE . Turar Turizm ve Araştırma Dergisi , 8 (2) , 55-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turar/issue/50882/663864