Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE TURİZME KATILMA MOTİVASYONU İLİŞKİSİ: Z KUŞAĞI ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2, 99 - 115, 01.07.2021

Öz

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde, internetin insan hayatına daha çok temas ettiği, zaman ve verimlilik konusunda birçok avantaj sağladığı ve yaşamı kolaylaştırdığı görülmektedir. Ancak bireylerin aşırı ve yanlış internet kullanımı bağımlılık ve fiziksel sağlık sorunları (uykusuzluk, baş ağrısı, vb.) gibi bazı olumsuz durumlara neden olabilmektedir. Doğumlarından itibaren teknoloji ile iç içe olan Z kuşağı bireylerin bu olumsuzluklardan daha fazla etkilendiği görülmektedir. Bu durum yetişkinliğe henüz adım atmaya başlayan Z kuşağı bireylerin turizm hareketlerine dair katılım motivasyonlarını ve dolayısıyla gelecekte turizm faaliyetlerini nasıl etkileyeceğine duyulan merak böyle bir çalışma yapılmasına ön ayak olmuştur. Bu araştırmada, Z kuşağının internet bağımlılığının turizme katılma motivasyonu ile ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır ve Z kuşağının internet bağımlılığı düzeyine göre turizme katılma motivasyonu, seyahat sıklığı ve tercih edilen tatil türleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Amasya ilinde yaşan 17-21 yaş aralığındaki 405 Z kuşağı bireye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların turizm katılım motivasyonunun ve tercih ettiği tatil türünün internet bağımlılık düzeyine göre farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. İnternet bağımlılığı düzeyi ve seyahat sıklığı arasında ise anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

Kaynakça

  • Alexandris, K. Pritchard, M.P. Funk, D.C. (2011). The Impact of Constraints on Motivation, Activity Attachment, And Skier Intentions To Continue. https://www.researchgate.net/publication/286771526.https://doi.org/10.1080/00222216.2011.11950 226. Ardıç, E. Altun, A. (2017). Dijital Çağın Öğreneni. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, (1), 12-30.
  • Arısoy, Ö. (2009). İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar- Current Approaches In Psychiatry, (1), 55-67.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çetin AKKUŞ Bu kişi benim
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6539-726X
Türkiye


Göksu DEMİRCAN Bu kişi benim
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3953-0100
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akkuş, Ç. & Demircan, G. (2021). İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE TURİZME KATILMA MOTİVASYONU İLİŞKİSİ: Z KUŞAĞI ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME . Turar Turizm ve Araştırma Dergisi , 10 (2) , 99-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turar/issue/64627/986950

19425         19424        19426       19427