Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kırgızistan’da Sağlık Turizmi: Kochkor-Ata ve Kurort Örnekleri

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 2, 110 - 124, 25.07.2022

Öz

Bu çalışmada Kırgızistan’ın Calal-Abad İli (Oblastı) sınırları içerisinde yer alan sağlık turizmi çerçevesinde araştırılacak iki tesis seçilmiştir. İlki Kurort adındaki şifalı suların, doğal çamurların yer aldığı Calal-Abad Sanatoriyası diğeri ise Kochkor-Ata İlçesi (Rayonu) içerisinde sağlık turizmi alanında hizmet veren Keremet Hastanesi’dir. Bu iki tesisin sağlık turizmine ilişkin özellikleri incelenmiş ve elde edilen veriler sonucunda Kırgızistan sağlık turizmine önemli katkılar sağladığı görülmüştür. Günümüzde insanların seyahat, gezi, eğlence gibi ihtiyaçlarını turizm önemli ölçüde karşılamaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrulusunda her geçen gün turizme gösterilen ilgide de artış görülmektedir. Turizm ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan ve bacasız sanayi olarak bilinen bir sektördür. Turizm, insanların yeme, içme, konaklama, dinlenme rekreasyon gibi turizm faaliyetlerini yapabileceği bir alandır.
Anahtar kelimeler: Turizm, Sağlık, Sağlık Turizmi

Kaynakça

  • Akgöz, E. ve Korkmaz, A. (2020). ‘’Kırgızistan’ın Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Etkinliğine Yönelik Bir Araştırma’’, Bilge International Journal of Social Research, 4(1), 12-21. DOI: 10.47257/busad.723519
  • Aydın, G. ve Karamehmet Aydın, B. (2015). Dünyada ve Türkiye’de sağlık turizmi pazarlama uygulamaları ve karşılaştırmalı durum analizi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (16), ss. 1-21.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Eyüp Çikolar 0000-0002-2697-4407

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çikolar, E. (2022). Kırgızistan’da Sağlık Turizmi: Kochkor-Ata ve Kurort Örnekleri. Turar Turizm Ve Araştırma Dergisi, 11(2), 110-124.

19425         19424        19426       19427