Dergi Kurulları

EDİTÖR

Doç. Dr. Veysel ŞAHİN Fırat Üniversitesi 0000-0003-3265-0481 Türkiye

VEYSEL ŞAHİN

1979 yılında Aksaray’ın Ortaköy İlçesi’ne bağlı Namlıkışla Köyü’nde dünyaya gelen Veysel ŞAHİN, İlk ve Orta öğrenimini Ortaköy’de tamamladı. 1998 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazanarak burslu bir şekilde okuyup 2002 yılında mezun oldu. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Yine aynı yıl Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2006 yılında “Tahsin Yücel’in Öyküleri Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 2006 yılında Fırat Üniversitesi, Türk Dili Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktoraya başladı. “Halide Edib Adıvar’ın Romanlarında Yapı ve İzlek” isimli doktora tezini 2010 tamamlayarak Doktor unvanı alan ŞAHİN, 2012 yılında aynı bölüme Yrd. Doç. Dr. olarak atanarak atandı. 2018 yılında “Turgut Uyar’ın Şiirlerinde “Ben ve Öteki”nin Görüntü Düzeyleri” adlı Doçentlik tez çalışmasını tamamlayarak Doç. Dr. unvanını aldı.
Bu zaman diliminde yazarın, Türk Dili, Türk Dünyası, Belleten, bilig, Türk Kültürü, Erdem, Arayışlar, E-Journal Of New World Sciences Academy, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, Turkish Studies, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Researcher: Social Science Studie, Mecmua, Turas, Journal Of Turkish Language And Literature, International Journal Of Languages’ Education And Teaching, Varlık, Ada, Roman Kahramanları gibi dergilerde yazıları yayımlandı. Halen Fırat Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan yazar, evli ve iki çocuk babasıdır.
Filoloji, Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, Dilbilimi, Edebiyat Sosyolojisi

EDİTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Mustafa KARABULUT-Doç. Dr. Ebru ŞENOCAK
Doç. Mehmet ÖZGER AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Ebru ŞENOCAK Fırat Üniversitesi Türkiye
Türk Halk Bilimi

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Abide DOĞAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Birsel ORUC ASLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Dilbilimi, Biçimbilimi, Sesbilimi, Söylem Çözümlemesi, Sözdizimi
Prof. Dr. Cafer ŞEN Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, Felsefe
Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Fransız Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Emine YILMAZ Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türkiye
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Alevilik Bektaşilik Araştırmaları, Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi, Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi, Dilbilimi
Prof. Dr. Mustafa APAYDIN Çukurova Üniversitesi Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Filoloji
Prof. Dr. Ülkü ELIUZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ
Filoloji, Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çeviribilim, Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Amerikan Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi, Sosyoloji, Uygulamalı Psikoloji
Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH Erciyes Üniversitesi Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU Bursa Uludağ Üniversitesi Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Hakan SAZYEK Kocaeli Üniversitesi Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Nurettin DEMİR Hacettepe Üniversitesi Türkiye
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Prof. Dr. Şaban SAĞLIK FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Nurullah ÇETİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1849-3275 Türkiye
Filoloji
Prof. Dr. Nadir İLHAN Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 0000-0001-8861-1620 Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Prof. Dr. Musa DUMAN Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Türkiye
Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Prof. Dr. Yavuz KÖSE Hamburg Üniversitesi Almanya
Yakınçağ Tarihi
Prof. Dr. Hasan ŞENER Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus BALCI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8613-6528 Türkiye
Filoloji, Karşılaştırmalı Edebiyat, Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Mehmet AYGÜN Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Murat KOÇ Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web

V. Doğan Günay, 1957 yılında Mersin-Gülnar’da doğdu. İlk ve ortaokulun ardından 1976 yılında Edirne Erkek Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. 1982 yılında Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Fransızca Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi’nde, doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nde yaptı.
1994 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında doçent ve 2005 yılında profesör oldu.
Metin çözümleme, dilbilim ve söylem çözümlemesi gibi alanlarda yayınlanmış yurt içi ve yurt dışı yüz elli civarında makale, bildiri, konferans ve panelin yanında;
Göstergebilim Yazıları,
Dil ve İletişim,
Biçimbirimler. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı (İslam Yıldız, Funda Uzdu Yıldız le birlikte),
Kültürbilime Giriş. Dil, Kültür ve Ötesi…,
Metin Bilgisi,
Sözcükbilime Giriş,
Söylem Çözümlemesi
Bir Yazınsal Göstergebilim Okuması: Kuyucaklı Yusuf
Deneme Yazma Sanatı,
Dil Sözlüğü. Türkçe-Fransızca, Fransızca-Türkçe (Songül Aslan Karakul ile birlikte)
21. Yüzyılda Göstergebilim adlarında kitapları vardır.

Görsel Göstergebilim. İmgenin Anlamlandırılması (2013) ve Zeynel Kıran’a Armağan (2014) kitaplarında ortak editörlük yapmıştır. Bunun yanında beş ortak kitap çalışması vardır. 

Etkileşim Tasarımı / Gösterge Bilim, Dil Kullanım Bilimi, Söylem Çözümlemesi
Prof. Dr. Fatih TEPEBAŞILI Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah ŞENGÜL NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6699-1308 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Beyhan KANTER Mardin Aruklu Üniversitesi Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. M Fatih KANTER KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-0754-6930 Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Oğuzhan SEVİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Filoloji, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Medine SİVRİ ESKISEHIR OSMANGAZI UNIV 0000-0002-9407-9308 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Ahmet İÇLİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 0000-0002-7478-7518 Türkiye
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı
Prof. Dr. Bülent KIRMIZI Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal SAKALLI MERSİN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Karşılaştırmalı Edebiyat
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan KARABURGU Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Ebru ŞENOCAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Gökhan TUNÇ Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Kamuran ERONAT DİCLE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Filoloji
Doç. Dr. Cem Yılmaz BUDAN Kocaeli Üniversitesi Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZGER Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye
Dilbilimi
Doç. Dr. Koray ÜSTÜN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-1033-5966 Türkiye
Karşılaştırmalı Edebiyat, Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Ümmühan BİLGİN TOPÇU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR Fırat Üniversitesi Türkiye
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi, Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye Web
Eğitim Programları ve Öğretim
Prof. Dr. Şahika KARACA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR CUKUROVA UNIVERSITY Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Eğitim Programları ve Öğretim, İngilizce
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)

YAYIN DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki TAŞTAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Turan KARATAŞ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 0000-0003-2072-1860 Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkiye
Dilbilimi
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Alevilik Bektaşilik Araştırmaları, Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi, Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi, Dilbilimi
Prof. Dr. Nesrin KARACA Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Nurettin DEMİR Hacettepe Üniversitesi Türkiye
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Prof. Dr. Cafer ŞEN Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, Felsefe
Prof. Dr. Musa DUMAN Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Türkiye
Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Prof. Dr. Nazım ELMAS Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Oktay YİVLİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
Filoloji, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Ahmet DOĞAN AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0267-6229 Türkiye
Klasik Türk Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Mihrican AYLANÇ ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Filoloji
Doç. Dr. Tudora ARNAUT Kiev Ulusal Taras Shevchenko Üniversitesi 0000-0001-7291-0239 Ukrayna
Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Dr. Yong-sŏng Lİ Department of Asian Languages and Civilizations, College of Humanities Güney Kore
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)

YABANCI DİL SORUMLULARI

Prof. Dr. Abdulhalim AYDIN Fırat Üniversitesi Türkiye
Filoloji
Doç. Dr. Bülent KIRMIZI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. F.gül KOÇSOY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7813-8961 Türkiye
Amerikan Edebiyatı
Eğitim Programları ve Öğretim, İngilizce
Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Fransızca, Fransız Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Fatih TEPEBAŞILI Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Almanca, Alman Dili ve Edebiyatı

DÜZELTME SORUMLULARI

Yeni Türk Edebiyatı
Arş. Gör. Mustafa Fatih AYDIN Kilis 7 Aralık Üniversitesi 0000-0001-8562-7707 Türkiye
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

KAYNAKÇA SORUMLULARI

Yeni Türk Edebiyatı
Arş. Gör. Mustafa Fatih AYDIN Kilis 7 Aralık Üniversitesi 0000-0001-8562-7707 Türkiye
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

21861               EBSCO-logo.png

ISI.png

citefactor.png

images?q=tbn:ANd9GcTduHXBDjORGVbWtU5BOa_ukstXQXgRhiuCnA&usqp=CAU