Dergi Kurulları

EDİTÖR

Prof. Dr. Veysel ŞAHİN Fırat Üniversitesi 0000-0003-3265-0481 Türkiye

VEYSEL ŞAHİN

1979 yılında Aksaray’ın Ortaköy İlçesi’ne bağlı Namlıkışla Köyü’nde dünyaya gelen Veysel ŞAHİN, İlk ve Orta öğrenimini Ortaköy’de tamamladı. 1998 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazanarak burslu bir şekilde okuyup 2002 yılında mezun oldu. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Yine aynı yıl Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2006 yılında “Tahsin Yücel’in Öyküleri Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 2006 yılında Fırat Üniversitesi, Türk Dili Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktoraya başladı. “Halide Edib Adıvar’ın Romanlarında Yapı ve İzlek” isimli doktora tezini 2010 yılında tamamlayarak Doktor unvanı alan ŞAHİN, 2012 yılında aynı bölüme Yrd. Doç. Dr. olarak atanarak atandı. 2018 yılında “Turgut Uyar’ın Şiirlerinde “Ben ve Öteki”nin Görüntü Düzeyleri” adlı Doçentlik tez çalışmasını tamamlayarak Doç. Dr. unvanını aldı.
Bu zaman diliminde yazarın, Türk Dili, Türk Dünyası, Belleten, bilig, Türk Kültürü, Erdem, Arayışlar, E-Journal Of New World Sciences Academy, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, Turkish Studies, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Researcher: Social Science Studie, Mecmua, Turas, Journal Of Turkish Language And Literature, International Journal Of Languages’ Education And Teaching, Varlık, Ada, Roman Kahramanları gibi dergilerde yazıları yayımlandı. Halen Fırat Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan yazar, evli ve iki çocuk babasıdır.
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

EDİTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Mustafa KARABULUT - Arş. Gör. Dr.  Fatma TOPDAŞ ÇELİK
Prof. Dr. Mustafa KARABULUT ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - ADIYAMAN Türkiye

Elazığ doğumlu. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Aynı bölümde Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamlamıştır. Elazığ Fatih Lisesinde ve Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yaptı. 2009 yılından itibaren Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında Prof. Dr. unvanını aldı.

Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Dr. Fatma TOPDAŞ ÇELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Abide DOĞAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Birsel ORUC ASLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Prof. Dr. Cafer ŞEN Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Fransız Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Emine YILMAZ Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türkiye
Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Türk Halk Bilimi, Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
Prof. Dr. Mustafa APAYDIN Çukurova Üniversitesi Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Ülkü ELIUZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dil Çalışmaları, Çeviribilim, Dilbilim, Dünya Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü, İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Kuzey Amerika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri, Rus Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Modern Türk Edebiyatı, Edebi Teori, Karşılaştırmalı ve Ulusötesi Edebiyat, Modern ve Postmodern Edebiyat, Göçmen Kültürü Çalışmaları, Kültür, Temsil ve Kimlik, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, Sosyoloji, Uygulamalı ve Gelişimsel Psikoloji
Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH Erciyes Üniversitesi Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU Bursa Uludağ Üniversitesi 0000-0002-0453-585X Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Nurettin DEMİR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web

Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Aynı yıl kazandığı doktora bursuyla Almanya’ya gitti. Johannes Gutenberg Üniversitesinde (Mainz) Türkoloji, Doğu Dilleri, İslami Bilimler okudu. 1993 yılında doktorasını tamamladı. 1999’da doçent, 2006’da profesör oldu.
1992 yılında Dilbilim Enstitüsünün davetiyle iki ay Moskova’da kaldı ve alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. Doktorasını bitirdikten sonra 1993 yılında bir dönem Szeged üniversitesi Altayistik Bölümü’nde (Macaristan) okutman olarak çalıştı. 1993-1997 yılları arasında Leipzig Üniversitesi, Şarkiyat Bölümünde (Almanya) Türkçe ve Farsçadan sorumlu öğretim elemanı görevini yürüttü. 1998–2001 yılları arasında Doğu Akdeniz, 2001-2013 arasında ise Başkent Üniversitesinde çalıştı. 07-13.05.2012 tarihleri arasında Pekin Milletler Üniversitesince başlatılan World Famous Scholars lecturing at MUC programı çerçevesinde ilk davetli olarak Pekin’de bulundu ve 5 konferans verdi. Daha sonraki yıllarda da aynı üniversitede konferanslar verdi. Uppsala Üniversitesi (İsveç), Çin Milleteler Üniversitesi (Çin, 4 defa), Al-Farabi Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.
1994 yılında Brüksel Katolik Üniversitesi bünyesindeki Çok Dilliliği Araştırma Merkezince hazırlanan EUROMOSAIC projesi çerçevesinde Yunanistan’da Türkçenin durumuyla ilgili alan araştırmasına katıldı. 2008-2010 yılları arasında Ankara Ağızlarının Dokümantasyonu adlı bir TÜBİTAK projesini yürüttü. Çankırı Poşaları Dil ve Kültür Araştırmaları adlı bir TÜBİTAK projelerinin yürütücülüğünü yaptı. Çeşitli TÜBİTAK, BAB ve YTB destekli projelerde görev aldı. Kültür Bakanlığınca basılan Türk Edebiyatı Tarihi’nin editörleri arasında yer aldı. Emine Yılmazla birlikte müteveffa Andreas Tietze tarafından toplanan malzemelerden hareketle hazırlanan Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati’nin hazırlama projesinin yürüttü.
Kıbrıs, Ankara, Batı Moğolistan ve Çuvaşistan’da dil ve kültür dokümantasyonu amaçlı alan araştırmalarında bulundu. Yayınlarından bazıları şöyledir: Postverbien im Türkeitürkischen, Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi, Türk Dili El Kitabı (Emine Yılmaz ile), Kısas-ı Enbiya (Emine Yılmaz ve Murat Küçük ile], Türkçe Ses Bilgisi (Emine Yılmaz ile). [Emine Yılmaz ile birlikte] Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker.
Daha fazla bilgi bölüm sayfasındaki öz geçmişinde bulunabilir: https://fs.hacettepe.edu.tr/ctl/dosyalar/personel/ndemir_CV_2021.pdf

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Prof. Dr. Şaban SAĞLIK FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Nurullah ÇETİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1849-3275 Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Nadir İLHAN Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 0000-0001-8861-1620 Türkiye
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)
Prof. Dr. Yavuz KÖSE Hamburg Üniversitesi Almanya
Yakınçağ Tarihi
Prof. Dr. Musa DUMAN Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Türkiye
Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Prof. Dr. Hasan ŞENER Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus BALCI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8613-6528 Türkiye
Dil Çalışmaları, Karşılaştırmalı ve Ulusötesi Edebiyat, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Mehmet AYGÜN Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Murat KOÇ Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih TEPEBAŞILI Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web

V. Doğan Günay, 1957 yılında Mersin-Gülnar’da doğdu. İlk ve ortaokulun ardından 1976 yılında Edirne Erkek Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. 1982 yılında Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Fransızca Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi’nde, doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nde yaptı.
1994 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında doçent ve 2005 yılında profesör oldu.
Metin çözümleme, dilbilim ve söylem çözümlemesi gibi alanlarda yayınlanmış yurt içi ve yurt dışı yüz elli civarında makale, bildiri, konferans ve panelin yanında;
Göstergebilim Yazıları,
Dil ve İletişim,
Biçimbirimler. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı (İslam Yıldız, Funda Uzdu Yıldız le birlikte),
Kültürbilime Giriş. Dil, Kültür ve Ötesi…,
Metin Bilgisi,
Sözcükbilime Giriş,
Söylem Çözümlemesi
Bir Yazınsal Göstergebilim Okuması: Kuyucaklı Yusuf
Deneme Yazma Sanatı,
Dil Sözlüğü. Türkçe-Fransızca, Fransızca-Türkçe (Songül Aslan Karakul ile birlikte)
21. Yüzyılda Göstergebilim adlarında kitapları vardır.

Görsel Göstergebilim. İmgenin Anlamlandırılması (2013) ve Zeynel Kıran’a Armağan (2014) kitaplarında ortak editörlük yapmıştır. Bunun yanında beş ortak kitap çalışması vardır. 

Dilbilim, Söylem ve Bağlamsal Dilbilim
Prof. Dr. Abdullah ŞENGÜL NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6699-1308 Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Beyhan KANTER FIRAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. M Fatih KANTER Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 0000-0003-0754-6930 Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Oğuzhan SEVİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi

Dil Çalışmaları, Eğitim
Prof. Dr. Ahmet İÇLİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 0000-0002-7478-7518 Türkiye
Basılı Kültür, Türk İslam Edebiyatı, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Medine SİVRİ ESKISEHIR OSMANGAZI UNIV 0000-0002-9407-9308 Türkiye
Karşılaştırmalı ve Ulusötesi Edebiyat
Prof. Dr. Bülent KIRMIZI Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal SAKALLI MERSİN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan KARABURGU Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Ebru ŞENOCAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
Prof. Dr. Gökhan TUNÇ Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Kamuran ERONAT DİCLE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dil Çalışmaları
Doç. Dr. Cem Yılmaz BUDAN Kocaeli Üniversitesi Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Koray ÜSTÜN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-1033-5966 Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZGER Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Edebi Teori, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR Fırat Üniversitesi Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye Web
Eğitim
Prof. Dr. Şahika KARACA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR CUKUROVA UNIVERSITY Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Eğitim Programları ve Öğretim
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)

YAYIN DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki TAŞTAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Turan KARATAŞ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 0000-0003-2072-1860 Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkiye Web
Dilbilim, Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Alevilik Bektaşilik Araştırmaları, Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi, Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
Prof. Dr. Nesrin KARACA Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Nurettin DEMİR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web

Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Aynı yıl kazandığı doktora bursuyla Almanya’ya gitti. Johannes Gutenberg Üniversitesinde (Mainz) Türkoloji, Doğu Dilleri, İslami Bilimler okudu. 1993 yılında doktorasını tamamladı. 1999’da doçent, 2006’da profesör oldu.
1992 yılında Dilbilim Enstitüsünün davetiyle iki ay Moskova’da kaldı ve alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. Doktorasını bitirdikten sonra 1993 yılında bir dönem Szeged üniversitesi Altayistik Bölümü’nde (Macaristan) okutman olarak çalıştı. 1993-1997 yılları arasında Leipzig Üniversitesi, Şarkiyat Bölümünde (Almanya) Türkçe ve Farsçadan sorumlu öğretim elemanı görevini yürüttü. 1998–2001 yılları arasında Doğu Akdeniz, 2001-2013 arasında ise Başkent Üniversitesinde çalıştı. 07-13.05.2012 tarihleri arasında Pekin Milletler Üniversitesince başlatılan World Famous Scholars lecturing at MUC programı çerçevesinde ilk davetli olarak Pekin’de bulundu ve 5 konferans verdi. Daha sonraki yıllarda da aynı üniversitede konferanslar verdi. Uppsala Üniversitesi (İsveç), Çin Milleteler Üniversitesi (Çin, 4 defa), Al-Farabi Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.
1994 yılında Brüksel Katolik Üniversitesi bünyesindeki Çok Dilliliği Araştırma Merkezince hazırlanan EUROMOSAIC projesi çerçevesinde Yunanistan’da Türkçenin durumuyla ilgili alan araştırmasına katıldı. 2008-2010 yılları arasında Ankara Ağızlarının Dokümantasyonu adlı bir TÜBİTAK projesini yürüttü. Çankırı Poşaları Dil ve Kültür Araştırmaları adlı bir TÜBİTAK projelerinin yürütücülüğünü yaptı. Çeşitli TÜBİTAK, BAB ve YTB destekli projelerde görev aldı. Kültür Bakanlığınca basılan Türk Edebiyatı Tarihi’nin editörleri arasında yer aldı. Emine Yılmazla birlikte müteveffa Andreas Tietze tarafından toplanan malzemelerden hareketle hazırlanan Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati’nin hazırlama projesinin yürüttü.
Kıbrıs, Ankara, Batı Moğolistan ve Çuvaşistan’da dil ve kültür dokümantasyonu amaçlı alan araştırmalarında bulundu. Yayınlarından bazıları şöyledir: Postverbien im Türkeitürkischen, Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi, Türk Dili El Kitabı (Emine Yılmaz ile), Kısas-ı Enbiya (Emine Yılmaz ve Murat Küçük ile], Türkçe Ses Bilgisi (Emine Yılmaz ile). [Emine Yılmaz ile birlikte] Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker.
Daha fazla bilgi bölüm sayfasındaki öz geçmişinde bulunabilir: https://fs.hacettepe.edu.tr/ctl/dosyalar/personel/ndemir_CV_2021.pdf

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Prof. Dr. Cafer ŞEN Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Nazım ELMAS Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Musa DUMAN Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Türkiye
Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Prof. Dr. Oktay YİVLİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 0000-0003-4129-1193 Türkiye Web

Oktay Yivli 1 Ocak 1964'te Milas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimlerini aynı şehirde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. Editörlük ve eğitim kitapları yazarlığı yaptı (1996-2001). Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde misafir öğretim görevlisi olarak (2002-2008), Ürdün Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı (2009-2012). Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 2011’de yardımcı doçent, 2014’te doçent olarak atandı. 2015’ten itibaren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesine geçiş yaptı. Hâlen aynı kurumda yeni Türk edebiyatı profesörü olarak çalışmaktadır.
Gazi Üniversitesinde başladığı yüksek lisans eğitimini Ahmet Muhip Dıranas'ın Şiiri adlı teziyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bitirdi (2005). Doktora öğrenimini Alev Alatlı'nın Romancılığı adlı çalışmasıyla Ankara Üniversitesinde tamamladı (2009).
İlk gençlik yıllarında şiirle başlayan yazma serüveni zaman içinde deneme, röportaj, çocuk edebiyatı ve inceleme türleriyle çeşitlendi. Varlık, Türk Dili, Çağdaş Türk Dili, Muhayyel, Dil Dergisi, Hayat, E, Erdem, Folklor Edebiyat, Hece Öykü, Millî Eğitim, Millî Kültür, Turkish Studies, Türük, Şiir Defteri, Şiiri Özlüyorum, Şiir Ülkesi, Yeni Türk Edebiyatı dergilerinde şiir, deneme ve makaleleri yayımlandı.
Bir derginin 1991 yılında açmış olduğu şarkı sözü yarışmasında Sulara Vuran Akşam şiiriyle mansiyon ödülü aldı. Adı geçen şiir sanat müziği formunda bestelenip TRT repertuvarına girdi. Genç Esintiler (1981), İlkyaz (1992-1994), Edebiyat Güncesi (1995-2000) ve Söylem Filoloji (2016) adlı dergilerin kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini yaptı.
Anlatıbilim, edebiyat incelemesi, şiir, çocuk edebiyatı alanlarında çeşitli kitapları bulunmaktadır. Çalışmaları Vakıfbank Kültür Yayınları, Ankara Yıldırım Dağıtım, Alfa Yayıncılık, Ünsal Yayın, Ecem, Dörtel, İlkyaz, Ada, Millî Eğitim, Kurgan, Ürün, Günce ve Çizgi tarafından yayımlanmıştır.

Bilimsel kitaplar: Metin Eloğlu’nun Şiiri (2011, 2013), Alev Alatlı’nın Romancılığı (2013), Cemil Süleyman’ın Öyküleri (2013), Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması (2015), Öykü Nasıl Okunur (2019).
Şiir kitapları: Bir Beyaz Düş (1991), Yaşamak Eski Bir Alışkanlıktır (1993), Gece ve Ölüm (1995), Geceleyin Şehirler Birbirine Benzer (1998), En Gerçek Yanıdır Bir Rüyanın Aşk (2007), Gece Uzuyor Ellerinle Yüzümde (2018).
Ders kitapları: Edebî Metinler 1-2-3 (1995-2000), Türk Edebiyatı Tarihi 1-2 (1996-2000).

Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Ahmet DOĞAN AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0267-6229 Türkiye
Türk Dili ve Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Mihrican AYLANÇ ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0524-8131 Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Tudora ARNAUT Kiev Ulusal Taras Shevchenko Üniversitesi 0000-0001-7291-0239 Ukrayna
Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Dr. Yong-sŏng Lİ Department of Asian Languages and Civilizations, College of Humanities Güney Kore
Çağdaş Asya Tarihi

YABANCI DİL SORUMLULARI

Prof. Dr. Abdulhalim AYDIN Fırat Üniversitesi Türkiye
Fransız Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Doç. Dr. Bülent KIRMIZI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Doç. Dr. F. Gül KOÇSOY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7813-8961 Türkiye
İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Eğitim Programları ve Öğretim, Yükseköğretimde Program Geliştirme ve Yeterlilikler
Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Fransız Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Prof. Dr. Fatih TEPEBAŞILI Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Alman Dili, Edebiyatı ve Kültürü

DÜZELTME SORUMLULARI

Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Arş. Gör. Mustafa Fatih AYDIN Kilis 7 Aralık Üniversitesi 0000-0001-8562-7707 Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

KAYNAKÇA SORUMLULARI

Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Arş. Gör. Mustafa Fatih AYDIN Kilis 7 Aralık Üniversitesi 0000-0001-8562-7707 Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

21861               

EBSCO-logo.png

ISI.png

citefactor.png

images?q=tbn:ANd9GcTduHXBDjORGVbWtU5BOa_ukstXQXgRhiuCnA&usqp=CAU

   acarindex.png