Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ali TİLBE
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ
Çukurova Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı


Prof. Dr. Mehmet Faruk TOPRAK

Ankara Üniversitesi 

Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Prof. Dr. Giray FİDAN 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Mütercim - Tercümanlık Bölümü

Prof. Dr. Sevinç ÖZER
İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi
Amerikan - İngiliz Edebiyatı

Prof. Dr. Abdıldajan AKMATALİYEV
Kırgız Millî Bilimler Akademisi

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Pervin ÇAPAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nazım ELMAS
Giresun Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdullah EREN
Ordu Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mücahit KAÇAR
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Ahmet KARTAL
Osmangazi Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL
Amasya Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Bahir SELÇUK
Fırat Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK
Fırat Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gülcigit Soronkulor UMAROVİÇ
Kırgız Milli Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Gencay ZAVOTÇU
Kocaeli Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Eski Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Beyhan KESİK
Giresun Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ
Hitit Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Feridun TEKİN
Giresun Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili

Prof. Dr. Abdullah ŞENGÜL
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Abide DOĞAN
Hacettepe Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Ahmet TANYILDIZ
Dicle Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Ekrem BEKTAŞ
Harran Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK
Adıyaman Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı


Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Kudret ALTUN
Erciyes Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ
Ahi Evran Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Edebiyatı

Prof. Dr. Süleyman ÇALDAK
İnönü Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Meral DEMİRYÜREK
Hitit Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
Kırıkkale Üniversitesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Yeni Türk Dili - Eski Türk Dili

Prof. Dr. Mücahit KAÇAR
İstanbul Üniversitesi
Eski Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Süleyman SOLMAZ
Pamukkale Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Ümit TOKATLI
Erciyes Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Dili

Prof. Dr. Ali YILDIRIM
Fırat Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Kazım YOLDAŞ
Uludağ Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Edebiyatı

Prof. Dr. Alaattin KARACA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU
Uludağ Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Alpay Doğan YILDIZ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Baki ASİLTÜRK
Marmara Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Cafer ŞEN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Ahmet Cüneyt ISSI
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Enver TÖRE
Artvin Çoruh Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK
Ege Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Hakan Behçet SAZYEK
Kocaeli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN
Uludağ Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Dili

Prof. Dr. Hülya ERAYDIN ARGUNŞAH
Erciyes Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. İbrahim KAVAZ
Fırat Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. İbrahim TÜZER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı


Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı


Prof. Dr. İ. Çetin DERDİYOK
Çukurova Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı


Prof. Dr. Ahmet KARTAL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı


Prof. Dr. Muhtar KÂZIMOĞLU (İMANOV)
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi
Folklor Enstitüsü

Prof. Dr. Nurcan NARINBAYEVA
Kırgız Milli Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Gülcigit Soronkulor UMAROVİÇ
Kırgız Milli Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Mustafa KARABULUT
Adıyaman Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN
Ankara Üniversitesi
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ
Kastamonu Üniversitesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Güney-Doğu (Türkmenistan/Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Prof. Dr. Şaban SAĞLIK
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Şahmurat ARIK
Kastamonu Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Yunus AYATA
Erciyes Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Yunus BALCI 
Pamukkale Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Sadık YAZAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Nesrin SİS
İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Muhammet Fatih KANTER
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı 

Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Edebiyatı

Doç. Dr. Ahmet DEMİR
Başkent Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği Programı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Dilek ÇETİNTAŞ
Nevşehir Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Erdoğan KUL
Ankara Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Eylem SALTIK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Ferhat KORKMAZ
Batman Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Gökhan TUNÇ
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Mehmet ÖZGER
Bingöl Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Mehmet Bakır ŞENGÜL
Bitlis Eren Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Nurcan Şen
Dokuz Eylül Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Oğuzhan KARABURGU
Akdeniz Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Samet AZAP
Kastamonu Üniversitesi
 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR
Çukurova Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Servet ŞENGÜL
Muş Alparlan Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Servet TİKEN
Atatürk Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK 
Karabük Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Ayşe DALYAN
Uluslararası Final Üniversitesi
 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Ağaverdi HALİL
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi

Doç. Dr. F. Gül KOÇSOY
Fırat Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr. Hasan ŞENER
Fırat Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Nagehan UÇAN EKE
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Ahmet GÜNGÖR
Giresun Üniversitesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doç. Dr. Savaşkan Cem BAHADIR
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Türk Dİili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Şerife ÇAĞIN
Ege Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Ersen ERSOY
Dumlupınar Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Ahmet İÇLİ
Ardahan Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı


Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL
İnönü Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyaktı
Eski Türk Edebiyatı


Doç. Dr. Fettah KUZU
Gaziantep Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Emily POWELL
University of South Wales
İngilizce Bölümü
İngiltere

Doç. Dr. Iryna DRYGA
Ukrayna Milli Bilimler Akademisi 
A. Krymsky Şarkiyat Araştırma Enstitüsü
Türkoloji Bölümü
Ukrayna 

Doç. Dr. Goran Selahattin ŞÜKÜK
Selahaddin Üniversitesi
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
Erbil/Irak

Doç. Dr. Bahar DEMİR
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Yavuz ÇELİK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
İngiliz Edebiyatı 

Doç. Dr. Zennure KÖSEMAN
İnönü Üniversitesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Amerikan Edebiyatı

Doç. Dr. Sabahattin ÇAĞIN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Nevin AKKAYA
Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Edebiyatı

Doç. Dr. Muhammet Nurullah CİCİOĞLU
Batman Üniversitesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Türk Halk Bilimi, Halk Edebiyatı

Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Sibel TURHAN TUNA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi

Doç. Dr. Selim SOMUNCU
Adıyaman Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Canan SEVİNÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi

Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ
Iğdır Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Dili

Doç. Dr. Selma GÜLSEVİN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Dili

Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK
Dicle Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Doç. Dr. Ümit HUNUTLU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Dili

Doç. Dr. Edith AMBROS
Universitat Wien
Institut für Orientalistik

Doç. Dr. Marufjon YULDASHEV
Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Enstitüsü

Dr. Öğretim Üyesi Bekir Şakir KONYALI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi Tayfun HAYKIR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AYDOĞDU
Bingöl Üniversitesi 
Türk Dili veEdebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi Janar Süyünjanova
Ahmet Yesevi Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Halil ADIYAMAN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı


Dr. Öğretim 
Üyesi Songül ASLAN KARAKUL
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fransız Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi Birol AZAR
Fırat Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Bilimi

Dr. Öğretim Üyesi Sedat BALYEMEZ
Bartın Üniversitesi
Türkçe Eğitimi
Türkiye Türkçesi

Dr. Öğretim Üyesi Ramazan BARDAKÇI
Uşak Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi Beytullah BEKAR
Kırklareli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Dili

Dr. Öğretim Üyesi Sevim BİRİCİ
Fırat Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi Erdinç DEMİRAY
Niğde Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Türkçe Eğitimi

Dr. Öğretim Üyesi Ramazan EKİNCİ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi Abuzer KALYON
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abonoz KÜÇÜK
Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr.etim Üyesi Serhat KÜÇÜK
Kocaeli Üniversitesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi

Dr. Öğretim Üyesi Şerif ORUÇ
Gazi Üniversitesi
Alman Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ÖZDEMİR
Kocaeli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi Dursun ŞAHİN
Giresun Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Fikret USLUCAN
Giresun Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Dili

Dr. Öğretim Üyesi Yavuz UYSAL
Adıyaman Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi Gönül ERDEM NAS
Bartın Üniversitesi
 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Güney-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Türkmen-Azerî ve Türkiye) 

Dr. Öğretim Üyesi Dilek BÜYÜKAHISKA
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Derviş MÜEZZİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mütercim - Tercümanlık Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Ozan Deniz YALÇINKAYA
Dicle Üniversitesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi Halit ALKAN
Mardin Artuklu Üniversitesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi Ahmed ABDULGANİ
İskenderiye Üniversitesi - Mısır
Dil ve Edebiyat Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah ANTER
Kanal Süveyş Üniversitesi - Mısır
Dil ve Edebiyat

Dr. Öğretim Üyesi Usame ELİSA
Halep Üniversitesi - Suriye
Arap Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi Mihrican AYLANÇ
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı - Yeni Türk Edebiyatı

Dr. Öğrekim Üyesi Bagdagul MUSSA
University of Jordan

Öğr. Gör. Dr. Esra SAZYEK
Kocaeli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı 

Öğretim Üyesi Abduljawad ALHRDAN
Sütçü İmam Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Arapça Bölümü

Dr. Ylhama BABANLI
Bakü Devlet Üniversitesi
Filoloji Fakültesi
Dede Korkut Enstitüsü
Azerbaycan