Cilt: 3 - Sayı: 1

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Makro İktisat, Turizm Ekonomisi
Dr. Öğr. Üyesi Anıl KALE Mersin Üniversitesi / Turizm Fakültesi 0000-0002-6530-2910
Örgütsel Davranış, Turizm, Otel İşletmeciliği
Turizm, Otel İşletmeciliği, Sürdürülebilir Turizm, Turizm İşletmeciliği