Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretim Programı Okuryazarlığı Öğretmen Rehber Kitabı

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 184 - 196, 28.06.2024

Öz

Ülkemizde, öğretim programlarına yönelik olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından son yıllarda yürütülen yenileme ve güncelleme çalışmaları ile eğitim programları ve öğretim alanyazınında program okuryazarlığı, eğitim programı okuryazarlığı, öğretim programı okuryazarlığı kavramları odağında yapılan araştırmalardaki nicel artış dikkat çekicidir. Öğretmen niteliği, eğitim programının yapısı ve hedeflenen ideal insan profilinin yetiştirilmesi; eğitim sisteminin birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen en temel bileşenleri olarak kabul edilmektedir. Öğretmen niteliği açısından program okuryazarlığının en temel yetkinliklerden biri olduğundan hareketle, bu çalışmanın temel amacı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında yayımlanan ‘Öğretim Programı Okuryazarlığı Öğretmen Rehber Kitabı’nın eleştirel bir bakış açıyla incelenmesi ve öğretmenlere öğretim programı okuryazarlığı kazandırmada rehber bir kaynak olma potansiyelinin değerlendirilmesidir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitimde Program Değerlendirme, Alan Eğitimleri (Diğer)
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Gülçin Tan Şişman 0000-0002-3806-6086

Erken Görünüm Tarihi 27 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 4 Aralık 2023
Kabul Tarihi 25 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tan Şişman, G. (2024). Öğretim Programı Okuryazarlığı Öğretmen Rehber Kitabı. Türkiye Eğitim Dergisi, 9(1), 184-196.