Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kuşakların Liderlik Stilleri; Takipçi Gözünden Yeni Nesil Okul Lideri

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 453 - 476, 22.10.2022
https://doi.org/10.33907/turkjes.1072772

Öz

Zaman ve değişim kuşakların karakteristik özelliklerini şekillendirmektedir. Kuşak farklılıkları, çalışma hayatını, öğretmen ve lider rollerine ilişkin algıları da dahil olmak üzere tüm inanç ve beklentilerini etkileyebilir. Bu araştırmanın amacı yeni nesil okul liderinin özelliklerini ve liderlik stilini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın odak noktası “takipçiler” üzerine kaydırılmıştır. Geleneksel kalıpları kıran yeni neslin nasıl bir eğitim lideri görmek istediğini araştıran bu çalışmanın katılımcıları meslek hayatının ilk yıllarında (1-5 yıl deneyime sahip) olan on öğretmenden oluşmaktadır. İstanbul ili Kadıköy ilçesinde görev yapan öğretmenlerin bulunduğu çalışma grubu için 8’er açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Nitel modelle tasarlanmış bu araştırmada takipçilerin deneyimlerinin anlamını ortaya çıkarmak için fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde MAXQDA-2020 programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları takipçilerin tercihinin, liderlerin sergilediği liderlik stilleri üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir. Buna göre; katılımcıların çoğu liderin “iyi bir koç/mentor olması” beklentisine sahiptir dolayısıyla liderlik stili tercihlerinin “koçluk liderliği”nden yana olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Genç öğretmenlerin liderlerinde aradıkları en büyük özelliklerin başında ise “yeniliğe açık olması” gelmektedir.

Kaynakça

  • Ayhün, S. E. (2013). Kuşaklar arasındaki farklılıklar ve örgütsel yansımaları. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-112.
  • Cho, M., Bonn, M. A. & Han, S. J. (2018). Generation Z’s sustainable volunteering: Motivations, attitudes and job performance. Sustainability, 3-1.6
  • Cox, A., Hannif, Z. & Rowley C. (2014). Leadership styles and generational effects: examples of US companies in Vietnam, The International Journal of Human Resource Management. Volume 25, Issue 1.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Meral HALİSDEMİR> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6023-8940
Türkiye


Hanifi PARLAR>
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6313-6955
Türkiye


Münevver ÇETİN>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1203-9098
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 13 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Halisdemir, M. , Parlar, H. & Çetin, M. (2022). Kuşakların Liderlik Stilleri; Takipçi Gözünden Yeni Nesil Okul Lideri . Turkish Journal of Educational Studies , 9 (3) , 453-476 . DOI: 10.33907/turkjes.1072772