Amaç ve Kapsam

AÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi dergisi; bilimsel yayın şartlarına uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları bilimsel yayıncılık ilkelerine ve etik kurallara uygun bir şekilde değerlendirmeyi ve bilimin rehberliğinde dünyaya açılmayı hedefleyen araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini yayınladığı açık erişimli (Open Access) bir platform sağlamayı amaçlamaktadır.

AÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi dergisi; ağırlıklı olarak Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İşletme, Bankacılık ve Finans, Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye alanlarındaki özgün bilimsel makaleleri yayınlayan bir dergidir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Indexed by    18488     19312    19378   19546                                                            18973