Hakkında

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi; yılda 2 kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanması planlanan hakemli bir dergidir.

Dergide uluslararası ticaret ve lojistik, işletme, bankacılık ve finans, pazarlama, yönetim bilişim sistemleri, iktisat, kamu yönetimi, maliye alanlarındaki makaleler yayımlanmaktadır.

Dergimiz Asos İndeks, EuroPub, Scientific Indexing Services ve I2OR tarafından taranmaktadır.


Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. AÜ UBF dergisi, hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Dergi Formatı için tıklayınız.  Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız.


Değerli Alan Editörlerimiz, Hakemlerimiz, Yazarlarımız ve Okurlarımız...

TR Dizin'in 2020 Kriterleri içerisinde yer alan  "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesine istinaden 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında sistemimize yüklenmiş olan ve nicel/nitel saha araştırması içeren makaleler için "etik kurul onayı" zorunludur. 
Etik kurul onayı olmayan makalelerin her ne aşamada olursa olsun süreçten çıkarılması gerekmektedir.


İyi çalışmalar...

Indexed by    18488     19312    19378   19546                                                            18973