Yayın Etiği

Değerli Alan Editörlerimiz, Hakemlerimiz, Yazarlarımız ve Okurlarımız...

TR Dizin'in 2020 Kriterleri içerisinde yer alan  "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesine istinaden 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında sistemimize yüklenmiş olan ve nicel/nitel saha araştırması içeren makaleler için "etik kurul onayı" zorunludur. 
Etik kurul onayı olmayan makalelerin her ne aşamada olursa olsun süreçten çıkarılması gerekmektedir. 

Dergi tarafından belirtilen kurallar dâhilinde dergimize gönderilen çalışmaların her türlü sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez.

Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir, böyle bir durumun (Duplication) tespiti halinde derginin web sitesinden makalenin dergi sisteminden çıkartıldığı duyurulur.

 Yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan makalelerin tüm yayın hakları, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi’ne aittir.

  Dergimiz, hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

  Gönderilen çalışmalar, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmezler.


Son Güncelleme Zamanı: 10.07.2023 10:47:54

Indexed by    18488     19312    19378   19546                                                            18973