Cilt: 7 - Sayı: 2, 14.10.2021

Yıl: 2021

Uluslararası Eğitim, Bilim ve Teknoloji Dergisi (UEBT), eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Uluslararası Eğitim, Bilim ve Teknoloji Dergisi’nin amacı bilimsel araştırmaları yayınlamak ve derlenen akademik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanlarının erişimine sunmaktır. 

Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi’nde aşağıda sıralanan alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı araştırmalar yayımlanır:

• Çevre Eğitimi

• Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

• Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

• Değerler ve Sevgi Eğitimi

• Din Eğitimi

• Eğitim Felsefesi

• Eğitim Politikaları

• Eğitim Programları ve Öğretim

• Eğitim Psikolojisi

• Eğitim Sosyolojisi

• Eğitim Tarihi

• Eğitim Teknolojisi

• Eğitim Yönetimi

• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

• Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

• Fen Bilimleri Eğitimi

• Güzel Sanatlar Eğitimi

• Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme

• İlkokul ve ortaokul

• Matematik Eğitimi

• Mesleki ve Teknik Eğitim

• Mühendislik Eğitimi

• Okul Öncesi Eğitimi

• Öğretmen Yetiştirme

• Özel Eğitim

• Sağlık Eğitimi

• Sosyal Bilimler Eğitimi

• Spor Bilimleri Eğitimi

• Türkçe Eğitimi

• Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları

• Yabancı Diller Eğitimi

• Yükseköğretim 


YAZIM KURALLARI

Not:  Dergiye ilk makale gönderiminde, kör hakem incelemesi prosedürü gereği lütfen yazar isimlerini belirtmeyiniz.

Başlık (Türkçe):  Makale başlığı en fazla 12-15 kelimeden oluşmalıdır. Başlık 14 punto, ortalı, büyük harfle ve bold yazılmalıdır. 

Başlık (İngilizce): Makale başlığı en fazla 12-15 kelimeden oluşmalıdır. Başlık 14 punto, ortalı, büyük harfle ve bold yazılmalıdır.

Makale başlığının altına yazar(lar)ın adı ve soyadı ortalanmış olarak 10 punto şeklinde yazılmalıdır. Başlığın bulunduğu sayfada yazar(lar)ın unvanı, çalıştığı kurum, elektronik posta adresi dipnot olarak verilmelidir. Eğer çalışma ile ilgili olarak bir not verilmesi gerekiyorsa (proje yayını, lisansüstü tez yayını, bildiri olarak sunulmuş çalışma vb. gibi) dip not olarak verilmesi gerekmektedir. Bunun için makale başlığının sonuna dip not işaretçisi eklenmelidir.

Özet ve Anahtar Sözcükler: Özetler Türkçe ve İngilizce olmak üzere,  200-300 sözcüğü geçmeyecek şekilde ve 10 punto olarak yazılmalıdır. Anahtar sözcükler 3 ile 6 sözcük arasında olmak koşuluyla Türkçe özetin altında "Anahtar sözcükler" ve İngilizce özetin altında 'Keywords' başlığı kullanılarak verilmelidir. Özet başlıkları, ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harf ve ortalanmış olarak yazılmalıdır.

Makale Metni: Yazı tipi Times New Roman, yazı boyutu 12 punto, yazılar arası boşluk 1,15 cm, ilk satır girintisi (paragraf başlangıcı) 1,15 cm, iki paragraf arası boşluklar önce 0 nk sonra 10 nk olmalıdır. Metni hizalama özelliği her iki yana yaslı biçimde seçilmelidir.

Başlıklar: “GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR” biçiminde, birbirini izleyecek şekilde numaralandırılarak Times New Roman ve büyük harf ile yazılmalıdır. Derlemelerde ise bölümler ve alt bölümler içeriğe uygun olarak verilmelidir. 

Alt Başlıklar:  Yalnız ilk harfleri büyük, Times New Roman ve 12 punto olmalıdır.

Tablolar ve Şekiller: Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstüne ve sola dayalı olarak verilmelidir. Tablo başlığındaki her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tablolar, ortalanarak yerleştirilmelidir. Tablolar sırasıyla numaralandırılarak tablo içindeki veriler 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Şekil yazısı ve şekil numarası şeklin hemen altında verilmelidir. Şekil açıklamalarının ilk harfi büyük olmalıdır. Şekiller ortalanarak verilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar APA stiline göre düzenlenmeli. Times New Roman 12 punto ile yazılmalıdır. 


Makale şablonu için tıklayınız.NOT: Yayın politikamıza uygun olarak, intihal önlenmesi için bu alanda değerli uzmanlara danışılmakta ve “IThenticate” programından yararlanılmaktadır. Benzerlik oranının %15'in altında olması gerekmektedir. Makale sisteme yüklenirken benzerlik oranını gösteren pdf dosyası tam metin, telif hakkı beyan formu ve etik kurul belgesi ile birlikte mutlaka yüklenmelidir. 


YAYIN İLKELERİ


1. Dergiye gönderilen çalışmalar, başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bilimsel toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmamış olan bildiriler toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak verilmek kaydı ile yayınlanabilir.

2. Dergiye gönderilen makalelerle ilgili tüm süreçler online olarak yapılmaktadır.

3. Dergiye gönderilen çalışmalar Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi yazım kurallarına uygun olmalıdır.

4. Gönderilen çalışmalar öncelikle editor tarafından değerlendirilir ve değerlendirmeden geçen çalışmalar incelenmek üzere alanla ilgili en az iki hakeme gönderilir. iki hakemin de olumlu görüş bildirmesi durumunda makale yayınlanmak üzere sıraya konulur. İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin görüşüne göre karar verilir. Ancak iki hakemin de olumsuz görüş bildirmesi durumunda makale yayınlanmaz.

5. Çalışma editöre ulaştıktan hemen sonra hakemlere ulaştırılır ve en geç 1 ay içinde hakemlerden rapor beklenir. Hakemlerden gelen raporlara göre yazar 1 ay içinde bilgilendirilir. Hakemlerin düzeltme yönünde görüş bildirmeleri durumunda, yazardan gerekli düzeltmeleri en geç bir ay içerisinde tamamlayarak göndermesi istenir. Düzeltme istenen makaleler, yazarı veya yazarları tarafından düzeltilmedikçe yayınlanmaz

6. Yayınlanmak üzere kabul edilen çalışmaların yayım haklarına Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi sahiptir. Makalelerdeki görüş ve bilimsel sorumluluklar yazar(lar)a ait olup Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi sorumlu tutulamaz. Yayınlanması uygun görülen çalışmalar için yazar(lar)a telif hakkı ödenmez.

ücretsiz

e-ISSN: 2458-8628