PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Grammatik In Der Deutschlehrerausbildung: Überlegungen Zur Gestaltung Der Grammatik-Lehrveranstaltungen In Bezug Auf Lernerautonomie Beim Erwerb Von Grammatikkenntnissen

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 47 - 65, 01.04.2005

Öz

Grammatik In Der Deutschlehrerausbildung: Überlegungen Zur Gestaltung Der Grammatik-Lehrveranstaltungen In Bezug Auf Lernerautonomie Beim Erwerb Von Grammatikkenntnissen

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 47 - 65, 01.04.2005

Öz

Eğitim Fakültelerimizin Almanca Öğretmenliği Bölümlerinde Almanca Dilbilgisi dersi için 1. ve 2. yarıyıllarda 3er kredilik dersler öngörülmüştür. Bu süre içinde yapılan Almanca Dilbilgisi derslerinde verilen bilginin yanı sıra öğrencilere günümüz insan profilini belirleyen önemli niteliklerden biri olan kendi kendine öğrenme becerilerinin kazandırılmasının amaca uygun olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada önerilen program ile 1. ve 2. yarıyıllardaki Almanca Dilbilgisi dersinde konuların dağılımına yer verilmekte ve öğrenciye kendi kendine nasıl Dilbilgisi çalışabileceğine dair bir yol gösterilmektedir. Bu bağlamda Almanca mastar fiiller seçilerek örnek bir konu düzenlenmesine gidilmiş ve bu konunun gerek dilbilgisi kitaplarında gerekse dil öğretimi ders kitaplarında ele alınışı incelenmiştir. Geleceğin Almanca öğretmen adayla- rının bu şekilde bilgi ve beceri kazanmaları, mesleki çalışmalarında da faydalı olacağı gibi kendi sınıf içi uygulamalarında öğrenci odaklı çalışmalara zemin hazırlayacaktır

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA , (2005). Grammatik In Der Deutschlehrerausbildung: Überlegungen Zur Gestaltung Der Grammatik-Lehrveranstaltungen In Bezug Auf Lernerautonomie Beim Erwerb Von Grammatikkenntnissen . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 47-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16681/173334