PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğreniminde Yineleme, Ulamlama ve Anlamlandırma Stratejilerinin Kalıcılığa Etkisi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2, 269 - 298, 01.08.2005

Öz

Kaynakça

 • Aksan, D. (.1990) “Prof.Dr. Doğan Aksan ile Ülkemizde Dil ve Dilbilim Çalışmaları Uzerine”, Dilbilim Araştırmaları, Ankara, Hitit Yayınevi.
 • Arends, R.I.(1997) Classroom Instruction and Management New York: The McGraw-Hill.
 • Bahrick, H.P. (1984) “Semantic memory content in permastore: Şfty years of memory for Spanish learned in school”, J. Exp. Psychol.:General, 113,1- 30.
 • Bahrick, H.P. and Phelps, E. (1987) “Retention of Spanish vocabulary over eight years”, J. Exp. Psychol: Learning, Memory and Cognition, 13,2, 344- 349.
 • Başkan, Ö. (1983) Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi, TDK, Cilt: XLVII, Sayı: 379-3 80, Ankara.
 • Başkan, Ö. (1988) Bildirişim, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Bauder, T., ve Milman, J. (1990 Mart,). ESL teaching and learning styles at the University of the Americas, Puebla, Mexico. Conference presente’e a la reunion annuelle de Teachers of English to Speakers of Other Languages, San Francisco (CA).
 • Cüceloğlu, D. (1998) İnsan ve Davranışı (8. Basım), İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Claxton, C.S. (1990). Learning styles, minority students and effective educationı Journal of Developmental Education, 14, 6-8, 35.
 • Cook, V. (1991) Second Language Learning and Language Teaching, Edward Arnold, A division of Hodder, Stoughton, London, New York, Melbourne, Auckland.
 • Demirel, Ö. (2000) Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (3.Baskı), Pegem Yaymcılık, Ankara.
 • De Villers, M. E. (1992) Multidictionnaire des difŞcultés de la langue française. Que’bec. Editions Que’bec/Ame’rique.
 • Ehrman, M., ve Oxford, R.L. (1988). Effects of sex differences, career choice, and psychological type on adult language learning strategies. Modern Language Journal, 72, 253-265.
 • Ehrman, M. (1996). Understanding second language learning difŞculties. Thousand Oaks (CA): Sage Publications.
 • Ellis, R. (1989). Classroom learning styles and their effect on second language acquisition : a studv of two leamers. System, 17, 249-262.
 • Ellis, R. (1994). The studv of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Farr C.W., ve Collins, N.D. (1992). The relationship between learning styles and differential performance on verbal learning tasks by adult students (Research report). (ERIC Document Reproduction Service No ED 348 513).
 • Gagne',R. and Driscoll, M.P. (1988_ Essetials of Learning for Instruction, Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall.
 • Genç Açıkgöz, D. (1995) Bellek ve Dikkat Fonksiyonlarını Ölcen Nöropsikoloiik Testlerin Faktör Yapısmm Görgül ve Istatistiksel Yollardan_ Değerlen- dirihnesi (Yaynnlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji ABD, Ankara.
 • Legendre, R. (1993). Dictionnaire actuel de l’e’ducation. Montre'al, Paris, Gue’rin, Eska.
 • Lezak, MD. (1976) Neuropsvchological Assesment, New York: Oxford University Press, 352-356.
 • Melton, C.D. (1990). Bridging the cultural gap : a study of chinese students' learning style preferences. RELC Journal 21, 29-54.
 • Miller, G. A. (1956) The Magical Number Seven Plus or Minus Two: in Our Capacity For Processing Information, Psychological Review, 63, 81-97.
 • Nelson, G.L. (1995). Cultural differences in learning styles. Dans J.M. Reid (e’d.), Learning styles in the ESL/EFL classroom (pp. 3-18). New York : Heinle & Heinle Publishers.
 • Oxford, R.L. (1993). Instructional implications of gender differences in second/foreign language (L2): learning styles and strategies. Applied Language Learning, 4, 65-94.
 • Oxford, R. (1995). Gender differences in language learning styles : what do they mean? Dans J.M. Reid (ed), Learning styles in the ESL/EFL classroom (pp. 34-46). New York : Heinle & Heinle Publishers.
 • Oxford, R.L., et Anderson, N.J. (1995). A crosscultural view of learning styles. Language Teaching, 28, 201-215.
 • Oxford, R.L., Hollaway, M.E., et Horton-Murillo, D. (1992). Language learning styles : research and practical considerations for teaching in the multicultural tertiary ESL/EFL classroom. System, 20, 439-456.
 • Peterson, L.R. ve M.J. Peterson (1959) Short Term Retention of Individual Verbal Items. Journal of Experimental Psychology, 58, 193-198.
 • Rey, A. (1970) L’Examen Clinique en Psychologie (2eme Ed.), Paris: Press Universitaire de France.
 • Robert, P. (1989). Dictionnaire alphabe’tigue et analogigue de la langue française, Paris, Socie'te' du Nouveau Littre'.
 • Senemoğlu,N. (1998) Gelisim, Öğrenme ve Öğretim, Özsen Matbaası, Ankara.
 • Torkelson, K. (1995) Learning styles and ITA training. Dans J.M. Reid (e’d.), Learning styles in the ESL/EFL classroom (pp. 134-147). New York : Heinle & Heinle Publishers.
 • Weinstein, C.E and Mayer, RE. (1986) The Teaching of Learning Strategies M.C. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching. New York: Macmillan Company, 3 15-327.
 • AVLT’NİN FRANSIZCA UYARLAMASIYLA ELDE EDİLEN ANIMSAMA LISTELERI
 • A LİSTESİ B LİSTESİ stylo enfant rue maison fılle pain
 • classe chaussures tableau cher petit beau crayon mer chambre Vin
 • écrire journaliste ami poisson jardin veste mere acheter bon frere cuisine robe médecin Ville
 • AVLT TANIMA LİSTişsinE BULUNAN HE_DEF VE ÇELDİRİCİ SOZCUKLERIN LISTESI
 • Hedef ve Çeldirici Sözcükler ami acheter petit beau cahier crayon garçon cher poisson ecole vendre pere stylo jardin classe
 • professeur maison bon
 • journaliste mere magasin vacances rue ecrire soeur chemise veste vin pain chambre enfant eau viande avenue fille mer
 • robe garde-robe chaise
 • voyage medecin ville
 • frere tableau grand-mere
 • cuisine profession parents medecine chaussures

İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğreniminde Yineleme, Ulamlama ve Anlamlandırma Stratejilerinin Kalıcılığa Etkisi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2, 269 - 298, 01.08.2005

Öz

Bu çalışmada, birinci yabancı dili İngilizce olup, ikinci yabancı dil olarak Fransızca öğrenen yetişkinlere uygulanan yineleme, ulamlama ve anlamlandırma stratejilerinin kalıcılığa etkisi, anımsama ve tanıma puanları açısından değerlendirilmiştir. Diğer taraftan aynı öğrencilerin yabancı dil öğrenme stratejilerinin anımsama ve tanıma süreçlerine etkisi araştırılmıştır. Yarı deneysel araştırma modeli temel alınarak gerçekleştirilen bu çalışmaya Fransızca hazırlık sınıflarında ve dil okulunda öğrenim görmekte olan toplam 100 denek katılmıştır. Anımsama ve tanımanın ölçülmesinde AVLT (Auditory Verbal Learning Tests) İşitsel Sözel Öğrenme Testleri ve Dil Öğrenim Stratejisini ölçen bir anket (SILL, Stratejy Inventory for Language Learning) uygulanmıştır

Kaynakça

 • Aksan, D. (.1990) “Prof.Dr. Doğan Aksan ile Ülkemizde Dil ve Dilbilim Çalışmaları Uzerine”, Dilbilim Araştırmaları, Ankara, Hitit Yayınevi.
 • Arends, R.I.(1997) Classroom Instruction and Management New York: The McGraw-Hill.
 • Bahrick, H.P. (1984) “Semantic memory content in permastore: Şfty years of memory for Spanish learned in school”, J. Exp. Psychol.:General, 113,1- 30.
 • Bahrick, H.P. and Phelps, E. (1987) “Retention of Spanish vocabulary over eight years”, J. Exp. Psychol: Learning, Memory and Cognition, 13,2, 344- 349.
 • Başkan, Ö. (1983) Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi, TDK, Cilt: XLVII, Sayı: 379-3 80, Ankara.
 • Başkan, Ö. (1988) Bildirişim, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Bauder, T., ve Milman, J. (1990 Mart,). ESL teaching and learning styles at the University of the Americas, Puebla, Mexico. Conference presente’e a la reunion annuelle de Teachers of English to Speakers of Other Languages, San Francisco (CA).
 • Cüceloğlu, D. (1998) İnsan ve Davranışı (8. Basım), İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Claxton, C.S. (1990). Learning styles, minority students and effective educationı Journal of Developmental Education, 14, 6-8, 35.
 • Cook, V. (1991) Second Language Learning and Language Teaching, Edward Arnold, A division of Hodder, Stoughton, London, New York, Melbourne, Auckland.
 • Demirel, Ö. (2000) Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (3.Baskı), Pegem Yaymcılık, Ankara.
 • De Villers, M. E. (1992) Multidictionnaire des difŞcultés de la langue française. Que’bec. Editions Que’bec/Ame’rique.
 • Ehrman, M., ve Oxford, R.L. (1988). Effects of sex differences, career choice, and psychological type on adult language learning strategies. Modern Language Journal, 72, 253-265.
 • Ehrman, M. (1996). Understanding second language learning difŞculties. Thousand Oaks (CA): Sage Publications.
 • Ellis, R. (1989). Classroom learning styles and their effect on second language acquisition : a studv of two leamers. System, 17, 249-262.
 • Ellis, R. (1994). The studv of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Farr C.W., ve Collins, N.D. (1992). The relationship between learning styles and differential performance on verbal learning tasks by adult students (Research report). (ERIC Document Reproduction Service No ED 348 513).
 • Gagne',R. and Driscoll, M.P. (1988_ Essetials of Learning for Instruction, Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall.
 • Genç Açıkgöz, D. (1995) Bellek ve Dikkat Fonksiyonlarını Ölcen Nöropsikoloiik Testlerin Faktör Yapısmm Görgül ve Istatistiksel Yollardan_ Değerlen- dirihnesi (Yaynnlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji ABD, Ankara.
 • Legendre, R. (1993). Dictionnaire actuel de l’e’ducation. Montre'al, Paris, Gue’rin, Eska.
 • Lezak, MD. (1976) Neuropsvchological Assesment, New York: Oxford University Press, 352-356.
 • Melton, C.D. (1990). Bridging the cultural gap : a study of chinese students' learning style preferences. RELC Journal 21, 29-54.
 • Miller, G. A. (1956) The Magical Number Seven Plus or Minus Two: in Our Capacity For Processing Information, Psychological Review, 63, 81-97.
 • Nelson, G.L. (1995). Cultural differences in learning styles. Dans J.M. Reid (e’d.), Learning styles in the ESL/EFL classroom (pp. 3-18). New York : Heinle & Heinle Publishers.
 • Oxford, R.L. (1993). Instructional implications of gender differences in second/foreign language (L2): learning styles and strategies. Applied Language Learning, 4, 65-94.
 • Oxford, R. (1995). Gender differences in language learning styles : what do they mean? Dans J.M. Reid (ed), Learning styles in the ESL/EFL classroom (pp. 34-46). New York : Heinle & Heinle Publishers.
 • Oxford, R.L., et Anderson, N.J. (1995). A crosscultural view of learning styles. Language Teaching, 28, 201-215.
 • Oxford, R.L., Hollaway, M.E., et Horton-Murillo, D. (1992). Language learning styles : research and practical considerations for teaching in the multicultural tertiary ESL/EFL classroom. System, 20, 439-456.
 • Peterson, L.R. ve M.J. Peterson (1959) Short Term Retention of Individual Verbal Items. Journal of Experimental Psychology, 58, 193-198.
 • Rey, A. (1970) L’Examen Clinique en Psychologie (2eme Ed.), Paris: Press Universitaire de France.
 • Robert, P. (1989). Dictionnaire alphabe’tigue et analogigue de la langue française, Paris, Socie'te' du Nouveau Littre'.
 • Senemoğlu,N. (1998) Gelisim, Öğrenme ve Öğretim, Özsen Matbaası, Ankara.
 • Torkelson, K. (1995) Learning styles and ITA training. Dans J.M. Reid (e’d.), Learning styles in the ESL/EFL classroom (pp. 134-147). New York : Heinle & Heinle Publishers.
 • Weinstein, C.E and Mayer, RE. (1986) The Teaching of Learning Strategies M.C. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching. New York: Macmillan Company, 3 15-327.
 • AVLT’NİN FRANSIZCA UYARLAMASIYLA ELDE EDİLEN ANIMSAMA LISTELERI
 • A LİSTESİ B LİSTESİ stylo enfant rue maison fılle pain
 • classe chaussures tableau cher petit beau crayon mer chambre Vin
 • écrire journaliste ami poisson jardin veste mere acheter bon frere cuisine robe médecin Ville
 • AVLT TANIMA LİSTişsinE BULUNAN HE_DEF VE ÇELDİRİCİ SOZCUKLERIN LISTESI
 • Hedef ve Çeldirici Sözcükler ami acheter petit beau cahier crayon garçon cher poisson ecole vendre pere stylo jardin classe
 • professeur maison bon
 • journaliste mere magasin vacances rue ecrire soeur chemise veste vin pain chambre enfant eau viande avenue fille mer
 • robe garde-robe chaise
 • voyage medecin ville
 • frere tableau grand-mere
 • cuisine profession parents medecine chaussures

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurhayat Atan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Atan, N. (2005). İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğreniminde Yineleme, Ulamlama ve Anlamlandırma Stratejilerinin Kalıcılığa Etkisi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 269-298 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16682/173348