PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Hataları

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 209 - 220, 01.08.2008

Öz

Kaynakça

 • Ağca, H. Yazılı Anlatım, Ankara: Gündüz Yayıncılık, 2003.
 • Brillant, J. J. Writing as an Act of Courage: The Inner Experience of Development Writers. Community College Journal of Research and Practice, 29, 2005: 505-516.
 • Cemiloğlu, M. Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2001.
 • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegema Yayıncılık, 2006.
 • District Administration. Writing Scores Dawn. District Administration, 42, 2006: 13-13.
 • Dumaine, D. Leadership in Writing, T+D, 58, 2004: 52-54.
 • Fink-Chorzempa, B., Graham, S., ve Harris, K. R. What Can I Do to Help Young Children Who Struggle With Writing? Teaching Exceptional Children, 37, 2005: 64-66.
 • Graham, S. ve Perin, D. Writing Next: Effective Strategies to Improve Writing of Adolescents in Middle and High Schools- A Report to Carnagie Corporation of New York, Washington, DC: Alliance for Excellent Education, 2007.
 • Hansen, J. Evaluation: The Center of Writing Instruction. The Reading Teacher, 50, 1996: 188-195.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., Aksoy, Ö. Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık, 2004.
 • Mathers, B. G., Benson, S. K, ve Newton, E. The Teacher Said My Story Was Excellent: Preservice Teachers Reflect on the Role of the External in Writing. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 50, 2006/2007: 290- 297.
 • MEB. İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Yayınları, 2006.
 • Medina, A. L., Where the Beginning Ends: Studying Leads in Literature in order to Write Attention-Getting Introductions. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 50, 2006: 190-193.
 • NCW. Writing and School Reform, Report of The National Commission on Writing, Washington. D.C.: College Board, 2006.
 • NWP. 2007 Survey: Learning to Write, The National Writing Procect, Washington. D.C. Belden Russonello & Steward, 2007.
 • Sağır, M. İlköğretim Okullarında Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2002.
 • Ungan, S. ve Arıcı, A. F. Yazılı Anlatım Becerileri Açısından İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencileri ile Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Karşılaştırılması, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirisi, Muğla, 2006.
 • Walker, B., Shippen, M. E., Alberto, P., Houchins, D. E., ve Cihak, D. F. Using the Expressive Writing Program to Improve the Writing Skills of High School Students with Learning Disabilities, Learning Disabilities Research & Practice, 20, 2005: 175-183.
 • Woodborn, D. N. Improve Your Writing This Summer, Writing, 27, 2005: 31-31.
 • Writing Errors of University Students

Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Hataları

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 209 - 220, 01.08.2008

Öz

Yazılı anlatım becerisi, her bireyin az ya da çok sahip olması gereken bir dil etkinliğidir. İlköğretimden üniversiteye kadar öğrencilere bu etkinliğin öğretimi yapılmasına rağmen yine de öğrencilerin bu alanda pek başarılı oldukları söylenemez. Üniversite öğrencilerinin bile yazılı anlatımda çeşitli hatalar yapmaları, bu alanın öğretiminde önemli eksiklikler olduğunun bir göstergesidir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerin yazılı anlatımda yaptıkları yanlışlar incelenmiş ve bunlarla ilgili çözüm önerileri sunulmuştur.

Kaynakça

 • Ağca, H. Yazılı Anlatım, Ankara: Gündüz Yayıncılık, 2003.
 • Brillant, J. J. Writing as an Act of Courage: The Inner Experience of Development Writers. Community College Journal of Research and Practice, 29, 2005: 505-516.
 • Cemiloğlu, M. Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2001.
 • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegema Yayıncılık, 2006.
 • District Administration. Writing Scores Dawn. District Administration, 42, 2006: 13-13.
 • Dumaine, D. Leadership in Writing, T+D, 58, 2004: 52-54.
 • Fink-Chorzempa, B., Graham, S., ve Harris, K. R. What Can I Do to Help Young Children Who Struggle With Writing? Teaching Exceptional Children, 37, 2005: 64-66.
 • Graham, S. ve Perin, D. Writing Next: Effective Strategies to Improve Writing of Adolescents in Middle and High Schools- A Report to Carnagie Corporation of New York, Washington, DC: Alliance for Excellent Education, 2007.
 • Hansen, J. Evaluation: The Center of Writing Instruction. The Reading Teacher, 50, 1996: 188-195.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., Aksoy, Ö. Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık, 2004.
 • Mathers, B. G., Benson, S. K, ve Newton, E. The Teacher Said My Story Was Excellent: Preservice Teachers Reflect on the Role of the External in Writing. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 50, 2006/2007: 290- 297.
 • MEB. İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Yayınları, 2006.
 • Medina, A. L., Where the Beginning Ends: Studying Leads in Literature in order to Write Attention-Getting Introductions. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 50, 2006: 190-193.
 • NCW. Writing and School Reform, Report of The National Commission on Writing, Washington. D.C.: College Board, 2006.
 • NWP. 2007 Survey: Learning to Write, The National Writing Procect, Washington. D.C. Belden Russonello & Steward, 2007.
 • Sağır, M. İlköğretim Okullarında Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2002.
 • Ungan, S. ve Arıcı, A. F. Yazılı Anlatım Becerileri Açısından İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencileri ile Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Karşılaştırılması, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirisi, Muğla, 2006.
 • Walker, B., Shippen, M. E., Alberto, P., Houchins, D. E., ve Cihak, D. F. Using the Expressive Writing Program to Improve the Writing Skills of High School Students with Learning Disabilities, Learning Disabilities Research & Practice, 20, 2005: 175-183.
 • Woodborn, D. N. Improve Your Writing This Summer, Writing, 27, 2005: 31-31.
 • Writing Errors of University Students

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Fuat ARICI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2008
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Arıcı, A. F. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Hataları . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 209-220 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16688/173414