PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Ahıska Oyunları

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 357 - 367, 01.08.2008

Öz

Kaynakça

 • Anılan, H. - Girmen, P. - Öztürk, A. - Koçkar, M. T. (2004), “Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri”, OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kelebek Matbaası, İstanbul.
 • Ataman, A., 1984, “Kör Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi”, Eğitim Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Cilt 16, Sayı 2, Ankara.
 • Cirhinlioğlu, F.G., 2001, Çocuk Ruh Sağlığı ve Gelişimi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Dönmez-Baykoç, N., 1992, Oyun Kitabı, Esin Yayınevi, İstanbul.
 • Erdal, K – Erdal, G., 2003, “Çocuk Oyunlarında Yaratıcılık”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt XVII, Sayı 1, Bursa.
 • Gump, P.V. – Sutton-Smith., (Çev. Ahmet Aslan), 2005, “Çocuk Oyunlarında Ebenin Rolü”, Milli Folklor Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi, Güz, Sayı 67, Ankara.
 • Öğüt Eker, G., (1999), “‘Küççe Düğünü’nün Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi”, Milli Folklor Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi, Yaz, Sayı 42, Ankara.
 • Özdemir, N., (2005), Türk Çocuk Oyunları I, II, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Özdoğan, B., (1997), Çocuk ve Oyun, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Şimşek, E., (2003), “Anadolu’da Yağmur Duasına Bağlı Olarak Oynanan Bir Oyun: ‘Çömçeli Gelin’”, Milli Folklor Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi, Kış, Sayı 60, Ankara.
 • Yardımcı, M., “Batı Trakya Türkleri Halk Edebiyatı ve Türk Dünyası Folkloruna Mukayeseli Bir Bakış”, www.turkolojı.cu.edu.tr.
 • Yüksel, H.A., (1998), “Akdağmadeni Çocuk Oyunları: Aşık Oyunu”, Milli Folklor Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi, Yaz, Sayı 38, Ankara.
 • The Instructional Importance of Traditional Child’s Plays and Almost
 • Forgotten Akhiska Child’s Plays

Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Ahıska Oyunları

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 357 - 367, 01.08.2008

Öz

Çocuklarla iletişim kurmanın, onların dünyasını paylaşmanın birçok yolu vardır. Oyun, bu yolların en doğal olanı, en sık kullanılanı ve en sağlıklı sonuç verenidir. Çocuk oyunları halkbiliminin çok önemli konularından biridir. Ancak gerek Türkiye’de gerekse Türk dünyasında yapılan halkbilim çalışmalarında bu konuya gereği kadar önem verilmediği görülmektedir. Bu araştırmanın amacı; geleneksel çocuk oyunlarının eğitimsel değerini göz önünde bulundurarak, Ahıska Türklerinde kültürün bir parçası olan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının çocukların hem sosyal hem de fiziksel gelişimleri açısından değerlendirilmesidir.

Kaynakça

 • Anılan, H. - Girmen, P. - Öztürk, A. - Koçkar, M. T. (2004), “Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri”, OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kelebek Matbaası, İstanbul.
 • Ataman, A., 1984, “Kör Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi”, Eğitim Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Cilt 16, Sayı 2, Ankara.
 • Cirhinlioğlu, F.G., 2001, Çocuk Ruh Sağlığı ve Gelişimi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Dönmez-Baykoç, N., 1992, Oyun Kitabı, Esin Yayınevi, İstanbul.
 • Erdal, K – Erdal, G., 2003, “Çocuk Oyunlarında Yaratıcılık”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt XVII, Sayı 1, Bursa.
 • Gump, P.V. – Sutton-Smith., (Çev. Ahmet Aslan), 2005, “Çocuk Oyunlarında Ebenin Rolü”, Milli Folklor Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi, Güz, Sayı 67, Ankara.
 • Öğüt Eker, G., (1999), “‘Küççe Düğünü’nün Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi”, Milli Folklor Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi, Yaz, Sayı 42, Ankara.
 • Özdemir, N., (2005), Türk Çocuk Oyunları I, II, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Özdoğan, B., (1997), Çocuk ve Oyun, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Şimşek, E., (2003), “Anadolu’da Yağmur Duasına Bağlı Olarak Oynanan Bir Oyun: ‘Çömçeli Gelin’”, Milli Folklor Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi, Kış, Sayı 60, Ankara.
 • Yardımcı, M., “Batı Trakya Türkleri Halk Edebiyatı ve Türk Dünyası Folkloruna Mukayeseli Bir Bakış”, www.turkolojı.cu.edu.tr.
 • Yüksel, H.A., (1998), “Akdağmadeni Çocuk Oyunları: Aşık Oyunu”, Milli Folklor Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi, Yaz, Sayı 38, Ankara.
 • The Instructional Importance of Traditional Child’s Plays and Almost
 • Forgotten Akhiska Child’s Plays

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Minara Aliyeva ESEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2008
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Esen, M. A. (2008). Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Ahıska Oyunları . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 357-367 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16688/173421