PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Web Tasarımlı Bir Fen ve Teknoloji Materyalinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 93 - 115, 01.04.2011

Öz

Kaynakça

 • Adams, C. E., Charles, C., Greene, J. ve Swan, M. 1985. New designs in conservation/ecology education, American Biology Teacher, 47, 8, 463-469.
 • Alexander, S.K.,1982. Food web analysis: an ecosystem approach, American Biology Teacher, 44, 3, 189-190.
 • Akkoyunlu, B. 1999. İnternetin Öğretim Sürecinde kullanılması, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, 13-15 Mayıs 1999, T.C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Bildiriler Kitabı, 77-82.
 • Ataseven, F. 1999. Teknoloji ve Çağdaş Okullara Paralel Modeller, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, 13-15 Mayıs 1999, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Bildiriler Kitabı, 121-125.
 • Aubusson, P. 2002. An ecology of science education, International Journal of Science Education, 24, 1, 27-47.
 • Ayas, A. 1995. Fen Bilimlerinde Program Geliştirme ve Uygulama Teknikleri Üzerine Bir çalışma: İki Çağdaş Yaklaşımın Değerlendirilmesi, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155.
 • Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D. ve Turgut, M. F. 1997. Kimya Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları, Bilkent, Ankara.
 • Betz, M. 2000. Curriculum, instruction, and the Internet, Educational Technology and Society, 3, 2, 1-12.
 • Bruce, B. C., Carragher, B. O., Damon, B. M., Dawson, M. J., Eurell, J. A., Gregory, C. D., Lauterbur, P. C., Chou, C., and Tsai, C.-C. 2002. Developing Web-based curricula: Issues and challenges. Journal of Curriculum Studies, 34, 623-636.
 • Castillo, A., Garcia-Ruvalcabe, S. ve Martinez, L. M. 2002. Environmental Education as Facilitator of the Use of Ecological Information: a case study in Mexico, Environmental Education Research, 8, 4, 395-411.
 • Cerrah, L. 2002. Meslek Liselerindeki Biyoloji Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Durum Analizi ve Öneriler, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Chang, K. E., Sung, Y.T. ve Chen, S.F. 2001. Learning Through Computer- Based Concept Mapping with Scaffolding Aid, Journal of Computer Assisted Learning, 17, 21-33.
 • Cherrett, J. M. 1989. Key Concepts: The Results of a Survey of Our Members’ Opinions, Ecological Concepts, Oxford: Blackwell Scientific Publications.
 • Chiu, C.H., Huang, C.C. ve Chang, W.T. 2000. The evaluation and influence of interaction in network supported collaborative concept mapping, Computers and. Education, 34, 1 17–25.
 • Chou, C., ve Tsai, C.-C. 2002. Developing Web-based curricula: Issues and challenges, Journal of Curriculum Studies, 34, 623-636.
 • Chuang, S.-C. ve Tsai, C.-C. 2005. Preferences toward the constructivist Internet-based learning environments, Computers in Human Behaviour, 36, 1, 97-100.
 • Çardak, O. 2002. Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Kavram Haritaları ile Giderilmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • Çepni, S. 2001. Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Erol Ofset, Trabzon.
 • Çepni, S. 2007. Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Genişletilmiş Üçüncü Baskı, s. 76- 112). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çepni, S., Taş, E. ve Köse, S. 2006. The Effects of Computer-Assisted Material on Students’ Cognitive Levels, Misconceptions, and Attitudes Towards Science, Computer and Education, 46, 2, 192- 205.
 • Çimer, A. ve Çimer, S. 2002. Öğrencilerin Biyoloji Konularının Tekrar Edilmesinde Bir Araç Olarak Kavram Haritası Tekniğini Kullanmaya Karşı Tutumları, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Demirci, N. 2003. Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularında Başarıları ve Yanlış Anlamaları Üzerine Bir Web Tabanli Fizik Programın Etkilerinin İncelenmesi, 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 eylül 2003, Öttü Eğitim fakültesi, Ankara.
 • Dowdeswell, W. H. 1979. The place of ecology in school biology: comment, Journal of Biological Education, 13, 4, 249.
 • Downing, K. 2001. Information technology, education and health care: constructivism in the 21st century, Educational Studies, 27, 229-235.
 • Duatepe, A. ve Çilesiz, Ş, 1999. Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 45-52.
 • Er Nas, S., Çoruhlu, T. Ş., Çepni, S. 2010. 5E Modelinin Derinleşme Aşamasına Yönelik Geliştirilen Materyalin Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 17-36
 • Gabbard, R. 2000. Constructivism, Hypermedia, and the World Wide Web, CyberPsychology and Behavior, 3, 1, 103-110.
 • Gordon, D. P. 2003. Learning effectiveness: A Comparative Study Between Web-Based and Traditional on-Campus Courses, Unpublished Doctorate Thesis, Nevada University.
 • Graff, M. 2003. Learning from web-based instructional systems and cognitive style, British Journal of Educational Technology, 1, 1, 21- 28.
 • Griffiths, A. K. ve Grant, B. A. C. 1985. High school students' understanding of food webs identification of a learning hierarchy and related misconceptions, Journal of Research in Science Teaching, 22, 5, 421-436.
 • Gülbahar. Y. 2002. Assesment of Web-Based Courses: A Discussion and Analysis of Learning Individual Difference and teaching-learning Process, Doktora Tezi, O.D.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güven, E ve Aydoğdu, M. 2009. Portfolyonun 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesi’nde Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, Journal of Turkish Science Education, 6 (2), 115-128.
 • Haggas, A. M. ve Hantula, D. A. 2002. Think or click? Student preference for overt vs. covert responding in web-based instruction, Computers in Human Behavior 18, 165-172.
 • Hale, M. 1986. Approaches to ecology teaching: the educational potential of the local environment, Journal of Biological Education, 2, 3, 179- 184.
 • Harmandar, M. ve Samancı, O. 2000. Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları, VI. Fen Bilimleri Eğitimi Eğitimi Kongresi, 6-9 Eylül 2000, Hacettepe, Ankara, 686-688.
 • Hron, A. ve Friedrich, H. I. 2003. A review of web-based collaborative learning: factors beyond technology, Journal of Computer Asissted Learning, 19, 70-79.
 • Kabapınar, F., Özdener, N. ve Salan, Ü. 2000. Ortaöğretimde Kullanılan Fizik ve Kimya Derslerinde Yaygın Olarak Kullanılan Bilgisayar Yazılımlarının Dizayn Açısından İncelenmesi, I. Fen Bilimleri Eğitimi Eğitimi Kongresi, 7-8 Eylül 2000, Bildiriler Kitabı, Hacettepe, Ankara, 721-725.
 • Koballa, T. R. 1986. Attitude and related concepts in science education, Science Education, 72, 2, 115-126.
 • Lee, M. H. 2001. The Effect of Collaborative Web-Based Learn on High School Students’ Attitudes, Epistemological Beliefs, and Achievement, Unpublished Doctorate Thesis, Texas A and M University.
 • Lee, S.C. 2001. Development of instructional strategy of computer application software for group instruction, Computers and education, 37, 1-9.
 • Limon, M. 2001. On the Cognitive Conflict as an Instructional Strategy for Conceptual Changes: A Critical Appraisal, Learning and Instruction, 36, 5, 357-380.
 • Linn, M. C. 2003. Technology and science education: starting points, research programs, and trends, International Journal of Science Education, 25, 727-758.
 • Nicaise, M ve Crane, M. 1999. Knowledge Constructing Trough HyperMedia Authoring, Educational Technology Research and Development, 47, 1, 29-50.
 • MacGregor, K. S. ve Lou, Y. 2005. Web-Based Learning: How Task Scaffolding and Web Site Design Support Knowledge Acquisition, Journal of Research on Technologyin Education, 37, 2, 161-175.
 • Munson, B. H. 1994. Ecological Misconception, Journal of Environmental Education, 25, 4, 30-35.
 • Oliver, K. 2000. Methods for Developing Constructivist Learning on the Web, Educational Technology, 40, 6, 5-16.
 • Özmen, H. 2002. Kimyasal Reaksiyonlar Ünitesindeki Kavramların Öğretimine Yönelik Rehber Materyal Geliştirilmesi ve Uygulanması, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Reid, A., Teamey, K. ve Dillon, J. 2004. Valuing and utilizing traditional ecological knowledge: tensions in the context of education and the environment, Environmental Education Research, 10, 2, 237-254.
 • Rennie, L. 2001. Teacher Collaboration in Curriculum Change: The Implementation of Technology Education in the Primary School, Research in Science Education, 31, 49–69.
 • Sanders, D. W. ve Morrison S. A. 2001. Student Attitudes Towards Web- Enhanced Instruction in an Biology Course, Journal of Research on Computing in Education, 33, 3, 251-263.
 • Schibeci, R. A. ve Riley, J. P. 1986. Influence of student’s background and perceptions on science attitudes and achievement, Journal of Research in Science Teaching, 23, 3, 177-187.
 • Soyibo, K. ve Hudson, A. 2000. Effects of Computer Assisted Instruction(CAI) on 11 th Graders’ Attitudes to Biology and Understanding of Reproduction in Plants and Animals, Research in Science and Technological Education, 18, 2, 191-199.
 • Tam, M. 2000. Constructivism, instructional design, and technology: implications for transforming distance learning, Educational Technology and Society, 3, 50-60.
 • Tsai, C.-C. 1998. Science learning and constructivism, Curriculum and Teaching, 13, 1, 31-52.
 • Tsai, C.-C. 2001a. Lin, S. S. J. ve Yuan, S.-M., Students’ use of web-based concept map testing and strategies for learning, Journal of Computer Assisted Learning, 17, 72-84.
 • Tsai, C.-C. 2001b. The interpretation construction design model for teaching science and its applications to Internet-based instruction in Taiwan, International Journal of Educational Development, 21, 401-415.
 • Tsai, M.-J. ve Tsai, C.-C. 2003. Information searching strategies in web- based science learning: the role of Internet self-efficacy, Innovations in Education and Teaching International, 40, 1, 43–50.
 • Ünal, S. 1993. Fen Bilgisi Öğretiminde İlkokul Öğretmenlerinin Yeterliliği, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 157-167.
 • Wallace R.M. 2000. Kupperman J., Krajcik J. ve Soloway E., Science on the web: Students online in a sixthgrade classroom, The Journal of the Learning Sciences, 9, 75–104.
 • Wang, A. Y. ve Newlin, M. H. 2002. Predictor of web-student performance: the role of self-efficacy and reasons for taking an on-line class, Computers and Human Behavior, 18, 151-163.
 • Webb, P. ve Boltt, G. 1990. The food chain to food web: a natural progression? Journal of Biological Education, 24, 3, 187-197.
 • Wen, L. M. C., Tsai, C.-C., Lin, H.-M., ve Chuang, S.-C. 2004. Cognitive- metacognitive and content-technical aspects of constructivist Internet-based learning environments: A LISREL analysis, Computers and Education, 43, 237-248.
 • Yiğit, N. 2001. Fizik Eğitim-Öğretiminde Öğretmen Merkezli Program Geliştirme Yaklaşımı, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Yiğit, N. 1997. Fizik Öğretiminde Örnek Rehber Materyallerin Geliştirilmesi, Yüsek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Web Tasarımlı Bir Fen ve Teknoloji Materyalinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 93 - 115, 01.04.2011

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, web tasarımlı bir fen ve teknoloji materyali geliştirerek, geleneksel öğretim ile web-destekli fen öğretimi metodunun ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen başarılarına ve bilişsel gelişimlerine olan etkisini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini, Trabzon-Yomra ilçesine bağlı bir ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 100 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama araçlarını oluşturan başarı testi, fen ve teknoloji tutum ölçeği ve kavram haritası tutum ölçeği, her iki gruba çalışmanın başında ön-test olarak, çalışmanın sonunda da son-test olarak uygulanmıştır. Çalışma sonunda, her iki grup için genel fen başarısı % 12 oranında artmasına rağmen (p

Kaynakça

 • Adams, C. E., Charles, C., Greene, J. ve Swan, M. 1985. New designs in conservation/ecology education, American Biology Teacher, 47, 8, 463-469.
 • Alexander, S.K.,1982. Food web analysis: an ecosystem approach, American Biology Teacher, 44, 3, 189-190.
 • Akkoyunlu, B. 1999. İnternetin Öğretim Sürecinde kullanılması, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, 13-15 Mayıs 1999, T.C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Bildiriler Kitabı, 77-82.
 • Ataseven, F. 1999. Teknoloji ve Çağdaş Okullara Paralel Modeller, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, 13-15 Mayıs 1999, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Bildiriler Kitabı, 121-125.
 • Aubusson, P. 2002. An ecology of science education, International Journal of Science Education, 24, 1, 27-47.
 • Ayas, A. 1995. Fen Bilimlerinde Program Geliştirme ve Uygulama Teknikleri Üzerine Bir çalışma: İki Çağdaş Yaklaşımın Değerlendirilmesi, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155.
 • Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D. ve Turgut, M. F. 1997. Kimya Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları, Bilkent, Ankara.
 • Betz, M. 2000. Curriculum, instruction, and the Internet, Educational Technology and Society, 3, 2, 1-12.
 • Bruce, B. C., Carragher, B. O., Damon, B. M., Dawson, M. J., Eurell, J. A., Gregory, C. D., Lauterbur, P. C., Chou, C., and Tsai, C.-C. 2002. Developing Web-based curricula: Issues and challenges. Journal of Curriculum Studies, 34, 623-636.
 • Castillo, A., Garcia-Ruvalcabe, S. ve Martinez, L. M. 2002. Environmental Education as Facilitator of the Use of Ecological Information: a case study in Mexico, Environmental Education Research, 8, 4, 395-411.
 • Cerrah, L. 2002. Meslek Liselerindeki Biyoloji Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Durum Analizi ve Öneriler, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Chang, K. E., Sung, Y.T. ve Chen, S.F. 2001. Learning Through Computer- Based Concept Mapping with Scaffolding Aid, Journal of Computer Assisted Learning, 17, 21-33.
 • Cherrett, J. M. 1989. Key Concepts: The Results of a Survey of Our Members’ Opinions, Ecological Concepts, Oxford: Blackwell Scientific Publications.
 • Chiu, C.H., Huang, C.C. ve Chang, W.T. 2000. The evaluation and influence of interaction in network supported collaborative concept mapping, Computers and. Education, 34, 1 17–25.
 • Chou, C., ve Tsai, C.-C. 2002. Developing Web-based curricula: Issues and challenges, Journal of Curriculum Studies, 34, 623-636.
 • Chuang, S.-C. ve Tsai, C.-C. 2005. Preferences toward the constructivist Internet-based learning environments, Computers in Human Behaviour, 36, 1, 97-100.
 • Çardak, O. 2002. Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Kavram Haritaları ile Giderilmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • Çepni, S. 2001. Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Erol Ofset, Trabzon.
 • Çepni, S. 2007. Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Genişletilmiş Üçüncü Baskı, s. 76- 112). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çepni, S., Taş, E. ve Köse, S. 2006. The Effects of Computer-Assisted Material on Students’ Cognitive Levels, Misconceptions, and Attitudes Towards Science, Computer and Education, 46, 2, 192- 205.
 • Çimer, A. ve Çimer, S. 2002. Öğrencilerin Biyoloji Konularının Tekrar Edilmesinde Bir Araç Olarak Kavram Haritası Tekniğini Kullanmaya Karşı Tutumları, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Demirci, N. 2003. Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularında Başarıları ve Yanlış Anlamaları Üzerine Bir Web Tabanli Fizik Programın Etkilerinin İncelenmesi, 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 eylül 2003, Öttü Eğitim fakültesi, Ankara.
 • Dowdeswell, W. H. 1979. The place of ecology in school biology: comment, Journal of Biological Education, 13, 4, 249.
 • Downing, K. 2001. Information technology, education and health care: constructivism in the 21st century, Educational Studies, 27, 229-235.
 • Duatepe, A. ve Çilesiz, Ş, 1999. Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 45-52.
 • Er Nas, S., Çoruhlu, T. Ş., Çepni, S. 2010. 5E Modelinin Derinleşme Aşamasına Yönelik Geliştirilen Materyalin Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 17-36
 • Gabbard, R. 2000. Constructivism, Hypermedia, and the World Wide Web, CyberPsychology and Behavior, 3, 1, 103-110.
 • Gordon, D. P. 2003. Learning effectiveness: A Comparative Study Between Web-Based and Traditional on-Campus Courses, Unpublished Doctorate Thesis, Nevada University.
 • Graff, M. 2003. Learning from web-based instructional systems and cognitive style, British Journal of Educational Technology, 1, 1, 21- 28.
 • Griffiths, A. K. ve Grant, B. A. C. 1985. High school students' understanding of food webs identification of a learning hierarchy and related misconceptions, Journal of Research in Science Teaching, 22, 5, 421-436.
 • Gülbahar. Y. 2002. Assesment of Web-Based Courses: A Discussion and Analysis of Learning Individual Difference and teaching-learning Process, Doktora Tezi, O.D.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güven, E ve Aydoğdu, M. 2009. Portfolyonun 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesi’nde Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, Journal of Turkish Science Education, 6 (2), 115-128.
 • Haggas, A. M. ve Hantula, D. A. 2002. Think or click? Student preference for overt vs. covert responding in web-based instruction, Computers in Human Behavior 18, 165-172.
 • Hale, M. 1986. Approaches to ecology teaching: the educational potential of the local environment, Journal of Biological Education, 2, 3, 179- 184.
 • Harmandar, M. ve Samancı, O. 2000. Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları, VI. Fen Bilimleri Eğitimi Eğitimi Kongresi, 6-9 Eylül 2000, Hacettepe, Ankara, 686-688.
 • Hron, A. ve Friedrich, H. I. 2003. A review of web-based collaborative learning: factors beyond technology, Journal of Computer Asissted Learning, 19, 70-79.
 • Kabapınar, F., Özdener, N. ve Salan, Ü. 2000. Ortaöğretimde Kullanılan Fizik ve Kimya Derslerinde Yaygın Olarak Kullanılan Bilgisayar Yazılımlarının Dizayn Açısından İncelenmesi, I. Fen Bilimleri Eğitimi Eğitimi Kongresi, 7-8 Eylül 2000, Bildiriler Kitabı, Hacettepe, Ankara, 721-725.
 • Koballa, T. R. 1986. Attitude and related concepts in science education, Science Education, 72, 2, 115-126.
 • Lee, M. H. 2001. The Effect of Collaborative Web-Based Learn on High School Students’ Attitudes, Epistemological Beliefs, and Achievement, Unpublished Doctorate Thesis, Texas A and M University.
 • Lee, S.C. 2001. Development of instructional strategy of computer application software for group instruction, Computers and education, 37, 1-9.
 • Limon, M. 2001. On the Cognitive Conflict as an Instructional Strategy for Conceptual Changes: A Critical Appraisal, Learning and Instruction, 36, 5, 357-380.
 • Linn, M. C. 2003. Technology and science education: starting points, research programs, and trends, International Journal of Science Education, 25, 727-758.
 • Nicaise, M ve Crane, M. 1999. Knowledge Constructing Trough HyperMedia Authoring, Educational Technology Research and Development, 47, 1, 29-50.
 • MacGregor, K. S. ve Lou, Y. 2005. Web-Based Learning: How Task Scaffolding and Web Site Design Support Knowledge Acquisition, Journal of Research on Technologyin Education, 37, 2, 161-175.
 • Munson, B. H. 1994. Ecological Misconception, Journal of Environmental Education, 25, 4, 30-35.
 • Oliver, K. 2000. Methods for Developing Constructivist Learning on the Web, Educational Technology, 40, 6, 5-16.
 • Özmen, H. 2002. Kimyasal Reaksiyonlar Ünitesindeki Kavramların Öğretimine Yönelik Rehber Materyal Geliştirilmesi ve Uygulanması, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Reid, A., Teamey, K. ve Dillon, J. 2004. Valuing and utilizing traditional ecological knowledge: tensions in the context of education and the environment, Environmental Education Research, 10, 2, 237-254.
 • Rennie, L. 2001. Teacher Collaboration in Curriculum Change: The Implementation of Technology Education in the Primary School, Research in Science Education, 31, 49–69.
 • Sanders, D. W. ve Morrison S. A. 2001. Student Attitudes Towards Web- Enhanced Instruction in an Biology Course, Journal of Research on Computing in Education, 33, 3, 251-263.
 • Schibeci, R. A. ve Riley, J. P. 1986. Influence of student’s background and perceptions on science attitudes and achievement, Journal of Research in Science Teaching, 23, 3, 177-187.
 • Soyibo, K. ve Hudson, A. 2000. Effects of Computer Assisted Instruction(CAI) on 11 th Graders’ Attitudes to Biology and Understanding of Reproduction in Plants and Animals, Research in Science and Technological Education, 18, 2, 191-199.
 • Tam, M. 2000. Constructivism, instructional design, and technology: implications for transforming distance learning, Educational Technology and Society, 3, 50-60.
 • Tsai, C.-C. 1998. Science learning and constructivism, Curriculum and Teaching, 13, 1, 31-52.
 • Tsai, C.-C. 2001a. Lin, S. S. J. ve Yuan, S.-M., Students’ use of web-based concept map testing and strategies for learning, Journal of Computer Assisted Learning, 17, 72-84.
 • Tsai, C.-C. 2001b. The interpretation construction design model for teaching science and its applications to Internet-based instruction in Taiwan, International Journal of Educational Development, 21, 401-415.
 • Tsai, M.-J. ve Tsai, C.-C. 2003. Information searching strategies in web- based science learning: the role of Internet self-efficacy, Innovations in Education and Teaching International, 40, 1, 43–50.
 • Ünal, S. 1993. Fen Bilgisi Öğretiminde İlkokul Öğretmenlerinin Yeterliliği, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 157-167.
 • Wallace R.M. 2000. Kupperman J., Krajcik J. ve Soloway E., Science on the web: Students online in a sixthgrade classroom, The Journal of the Learning Sciences, 9, 75–104.
 • Wang, A. Y. ve Newlin, M. H. 2002. Predictor of web-student performance: the role of self-efficacy and reasons for taking an on-line class, Computers and Human Behavior, 18, 151-163.
 • Webb, P. ve Boltt, G. 1990. The food chain to food web: a natural progression? Journal of Biological Education, 24, 3, 187-197.
 • Wen, L. M. C., Tsai, C.-C., Lin, H.-M., ve Chuang, S.-C. 2004. Cognitive- metacognitive and content-technical aspects of constructivist Internet-based learning environments: A LISREL analysis, Computers and Education, 43, 237-248.
 • Yiğit, N. 2001. Fizik Eğitim-Öğretiminde Öğretmen Merkezli Program Geliştirme Yaklaşımı, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Yiğit, N. 1997. Fizik Öğretiminde Örnek Rehber Materyallerin Geliştirilmesi, Yüsek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erol TAŞ Bu kişi benim


Salih ÇEPNİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Taş, E. & Çepni, S. (2011). Web Tasarımlı Bir Fen ve Teknoloji Materyalinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 93-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16693/173509