PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hayat Boyu Öğrenme Ölçeği (HBÖÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2015, Cilt 28, Sayı 2, 0 - 0, 13.06.2016
https://doi.org/10.19171/uuefd.71784

Öz

Bu araştırmanın amacı, hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algılarına dayalı bir ölçek geliştirmektir. Çalışma grubunu Türkiye Yetişkin Öğrenme Projesi Çalıştayı’na 15-16 Nisan ve 21-22 Nisan, 2014 (1, 3 Gruplar) tarihlerinde toplam 18 ilden katılan 372 hayat boyu öğrenme kurum yöneticisi oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 18.00 ve LİSREL 8.7 paket programından yararlanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik için ise Cronbach Alfa, Spearman-Brown ve Guttman Split Half güvenirlik analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre “hayat boyu öğrenme ölçeği” 4 boyuttan ve 28 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Soner Doğan>

0000-0003-2013-3348


Cavit Kavtelek Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2016
Başvuru Tarihi 13 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 28, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Doğan, S. & Kavtelek, C. (2016). Hayat Boyu Öğrenme Ölçeği (HBÖÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (2) , 0-0 . DOI: 10.19171/uuefd.71784