Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının İnternet Ortamındaki Kaynakları Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt 30, Sayı 2, 861 - 880, 20.12.2017
https://doi.org/10.19171/uefad.369246

Öz

Bu araştırmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının gerek gündelik yaşamlarında gerekse profesyonel yaşamlarında ortaokul düzeyinde bir matematik dersi hazırlama sürecinde, bir meta-kaynak olan İnterneti kullanım düzeylerini incelemektir. Böylece bu çalışma, matematik öğretmen adaylarının, alanlarında bir ders hazırlığı için İnterneti kullanım düzey ve nedenlerini didaktiğe dokümantal yaklaşım çerçevesi ile belirlemeyi hedeflemektedir. Çalışmada karma yöntem kullanılmış olup, nicel veriler frekans analizi, nitel veriler ise betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, matematik öğretmen adaylarının, alanlarında bir ders hazırlamak için dokümantal oluşum süreçlerinde, Internet üzerindeki kaynak seçimine etki eden iç ve dış faktörler açığa çıkarılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarından biri, öğretmen adaylarının kişisel, sosyal veya mesleki ihtiyaçlarını karşılamak için İnterneti sıklıkla kullandıklarıdır. Bu araştırmanın bir diğer sonucu ise ders hazırlama sürecinde Internet kullanım şemalarının oluşmasında kurumsal bağlamın temel bir faktör olarak belirlenmiş olmasıdır. Ayrıca, bu çalışma ile öğretmen adaylarının Internet üzerindeki kaynakları ders hazırlıklarında etkili olarak kullanabilmeleri için Internet kaynaklarının kullanımını konu alan derslerin öğretmen eğitiminde yer almasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Kaynakça

 • Adler, J. (2000). Conceptualising resources as a theme for teacher education, Journal of Mathematics Teacher Education, 3, 205–224.
 • Boutonnet, V. (2013). Les ressources didactiques : typologie d’usages en lien avec la méthode historique et l’intervention éducative d’enseignants d’histoire au secondaire, Thèse d’Etat, Université de Montréal.
 • Bukova Güzel, E & Özaltun Çelik, A. (2016). Bir Matematik Öğretmenin Ders İmecesi Boyunca Öğrencilerin Düşüncelerini Ortaya Çıkaracak Soru Sorma Yaklaşımları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 7 (2), 365-392. Doi: 10.16949/turcomat.93160
 • Bulut, S., Boz, B., & Yavuz, F. (2016). 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Dönüşüm Geometrisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(4). Doi: 10.17051/io.2016.86316
 • Çakmak, E. C., & Tuzel, S. T. (2016). Debates about the Future of Media Literacy in Turkey. Journal of Media Literacy Education, 7(3), 1-12.
 • Çavuş Erdem, Z., Doğan, M., Gürbüz, R. & Şahin, S. (2017). The Reflections of Mathematical Modeling in Teaching Tools: Textbook Analysis. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 61-86. Doi: 10.17984/adyuebd.309793 Dey, I. (1993). Qualitative data analysis: A user-friendly guide for social scientists. London: Routledge.
 • Gökkurt, B. & Soylu, Y. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerinin bazı bileşenler açısından incelenmesi: koni örneği. İlköğretim Online, 15(3), 946-973.
 • Görmez, E. (2015). Etkili Medya Okuryazarlığı Eğitimi ve Uygulamalarından Örnekler, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1). 93-112.
 • Green, J. C., Krayder, H., & Mayer, E. (2005). Combining qualitative and quantitative methods in social inquiry. In B. Somekh & C. Lewin (Eds.). Research methods in the social sciences (pp. 275-282). London: Sage.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2008). Du travail documentaire des enseignants : genèses, collectifs, communautés. Le cas des mathématiques. Education et didactique, 2(3), 7-33.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2009). La documentation des professeurs de mathématiques, Actes du Séminaire national de didactique des mathématiques 2008 (pp. 249-269), IREM, Université Paris 7.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2010). Des ressources aux documents, travail du professeur et genèses documentaires, in G. Gueudet, & L. Trouche (dir.), Ressources vives. Le travail documentaire des professeurs en mathématiques (pp. 57-74). Presses Universitaires de Rennes et INRP.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2011). Développement de l’Internet dans l’enseignement : vers un essor du collectif ? in C. Develotte, & F. Poyet, L’éducation à l’heure du numérique, état des lieux, enjeux et perspectives (pp. 145-165). Lyon : INRP-ENSL.
 • Gueudet, G. (2012) Ressources et documents dans l’enseignement : le cas des mathématiques, Séminaire GRCDI (Groupe de Recherche sur la Culture et la Didactique de l’Information), Rennes.
 • Liljekvist, Y. (2016). Mathematics teachers’ knowledge-sharing on the Internet: pedagogical message in instruction materials. Nordic Studies in Mathematics Education, 21(3), 3-27.
 • Özmantar, M , Dapgın, M , Çırak Kurt, S & İlgün, Ş . (2017). Mathematics teachers’ use of source books other than textbooks: reasons, results and implications. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 741-758. Doi: 10.21547/jss.322750
 • Pastré, P., Mayen, P. & Vergnaud, G. (2006). La didactique professionnelle, Revue française de pédagogie, 154, 145-198.
 • Pepin, B., Choppin, J., Ruthven, K. & Sinclair N. (2017). Digital curriculum resources in mathematics education: foundations for change, ZDM Mathematics Education, 49(645). Doi : 10.1007/s11858-017-0879-z
 • Pepin, B., Gueudet, G. & Trouche, L. (2016) Mathematics teachers’ interaction with digital curriculum resources: opportunities to develop teachers’ mathematics-didactical design capacity. AERA annual meeting, Apr 2016, Washington D.C. United States.
 • Pepin, B., Gueudet, G. & Trouche, L. (2017). Refining teacher design capacity: Mathematics teachers’ interactions with digital curriculum resources, ZDM Mathematics Education, 49(799). Doi: 10.1007/s11858-017-0870-8
 • Piaget, J. (1975). Comments on mathematical education, Contemporary Education, 47(1),5.
 • Ruthven, K (2016). The re-sourcing movement in mathematics teaching: some European initiatives. In M. Bates & Z. Usiskin (Eds.) Digital Curricula in School Mathematics (pp. 75-86). Charlotte NC: Information Age Publishing.
 • Sevimli, E. & Kul, Ü. (2015). Matematik ders kitabı içeriklerinin teknolojik uygunluk açısından değerlendirilmesi: Ortaokul örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1) , 208-331.
 • Ubuz, B., & Sarpkaya, G. (2014). İlköğretim 6. Sınıf Cebirsel Görevlerin Bilişsel İstem Seviyelerine Göre İncelenmesi: Ders Kitapları ve Sınıf Uygulamaları. İlköğretim Online, 13(2).
 • Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). Research and trends in mathematics education: 2000 to 2006. Elementary Education Online, 7 (3), 614–62
 • van Bommel, J., & Liljekvist, Y. (2015). Facebook and mathematics teachers’ professional development: Informing our community. In K. Krainer & N. Vondrová, Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Prague, Czech Republic. pp. 2930-2936. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01289653
 • Vergnaud, G. (1998). A comprehensive theory of representation for mathematics education. The Journal of Mathematical Behavior, 17(2), 167-181.
 • Vergnaud, G. (2009). The theory of conceptual fields. Human Development, 52, 83-94.
 • Vergnaud, G., & Récopé, M. (2000). De Revault d’Allonnes à une théorie du schème aujourd’hui. Psychologie française, 45 (1), 35-50.

Analysis of Internet Resources’ Use by Pre-service Mathematics Teachers

Yıl 2017, Cilt 30, Sayı 2, 861 - 880, 20.12.2017
https://doi.org/10.19171/uefad.369246

Öz

The purpose of this research is to analyze the use of the meta-resource Internet, by pre-service mathematics teachers on the one hand in their daily life, and on the other hand in their professional life in order to prepare teaching sequences. This study therefore sought to determine, via the documentational approach, how future teachers integrate the use of the Internet in the construction of their documentational valise to prepare a teaching sequence. Through quantitative analysis in the form of surveys followed by qualitative analysis in the form of semi-structured interviews, external and internal factors that influence the choice of Internet resources during the process of documental genesis in a situation of preparation of teaching sequences, have been identified. One of the conclusions of this research is that pre-service teachers frequently use the Internet to meet personal, social or professional needs. Another conclusion of this research is related to the institutional context that has emerged as a major factor in the construction of schemes related to the use of the Internet to prepare teaching sequences. It was also highlighted the importance of the presence, in the curriculum for formation future teachers, of a training module linked to the use of the meta-resource "Internet" to prepare teaching sequences.

Kaynakça

 • Adler, J. (2000). Conceptualising resources as a theme for teacher education, Journal of Mathematics Teacher Education, 3, 205–224.
 • Boutonnet, V. (2013). Les ressources didactiques : typologie d’usages en lien avec la méthode historique et l’intervention éducative d’enseignants d’histoire au secondaire, Thèse d’Etat, Université de Montréal.
 • Bukova Güzel, E & Özaltun Çelik, A. (2016). Bir Matematik Öğretmenin Ders İmecesi Boyunca Öğrencilerin Düşüncelerini Ortaya Çıkaracak Soru Sorma Yaklaşımları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 7 (2), 365-392. Doi: 10.16949/turcomat.93160
 • Bulut, S., Boz, B., & Yavuz, F. (2016). 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Dönüşüm Geometrisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(4). Doi: 10.17051/io.2016.86316
 • Çakmak, E. C., & Tuzel, S. T. (2016). Debates about the Future of Media Literacy in Turkey. Journal of Media Literacy Education, 7(3), 1-12.
 • Çavuş Erdem, Z., Doğan, M., Gürbüz, R. & Şahin, S. (2017). The Reflections of Mathematical Modeling in Teaching Tools: Textbook Analysis. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 61-86. Doi: 10.17984/adyuebd.309793 Dey, I. (1993). Qualitative data analysis: A user-friendly guide for social scientists. London: Routledge.
 • Gökkurt, B. & Soylu, Y. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerinin bazı bileşenler açısından incelenmesi: koni örneği. İlköğretim Online, 15(3), 946-973.
 • Görmez, E. (2015). Etkili Medya Okuryazarlığı Eğitimi ve Uygulamalarından Örnekler, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1). 93-112.
 • Green, J. C., Krayder, H., & Mayer, E. (2005). Combining qualitative and quantitative methods in social inquiry. In B. Somekh & C. Lewin (Eds.). Research methods in the social sciences (pp. 275-282). London: Sage.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2008). Du travail documentaire des enseignants : genèses, collectifs, communautés. Le cas des mathématiques. Education et didactique, 2(3), 7-33.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2009). La documentation des professeurs de mathématiques, Actes du Séminaire national de didactique des mathématiques 2008 (pp. 249-269), IREM, Université Paris 7.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2010). Des ressources aux documents, travail du professeur et genèses documentaires, in G. Gueudet, & L. Trouche (dir.), Ressources vives. Le travail documentaire des professeurs en mathématiques (pp. 57-74). Presses Universitaires de Rennes et INRP.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2011). Développement de l’Internet dans l’enseignement : vers un essor du collectif ? in C. Develotte, & F. Poyet, L’éducation à l’heure du numérique, état des lieux, enjeux et perspectives (pp. 145-165). Lyon : INRP-ENSL.
 • Gueudet, G. (2012) Ressources et documents dans l’enseignement : le cas des mathématiques, Séminaire GRCDI (Groupe de Recherche sur la Culture et la Didactique de l’Information), Rennes.
 • Liljekvist, Y. (2016). Mathematics teachers’ knowledge-sharing on the Internet: pedagogical message in instruction materials. Nordic Studies in Mathematics Education, 21(3), 3-27.
 • Özmantar, M , Dapgın, M , Çırak Kurt, S & İlgün, Ş . (2017). Mathematics teachers’ use of source books other than textbooks: reasons, results and implications. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 741-758. Doi: 10.21547/jss.322750
 • Pastré, P., Mayen, P. & Vergnaud, G. (2006). La didactique professionnelle, Revue française de pédagogie, 154, 145-198.
 • Pepin, B., Choppin, J., Ruthven, K. & Sinclair N. (2017). Digital curriculum resources in mathematics education: foundations for change, ZDM Mathematics Education, 49(645). Doi : 10.1007/s11858-017-0879-z
 • Pepin, B., Gueudet, G. & Trouche, L. (2016) Mathematics teachers’ interaction with digital curriculum resources: opportunities to develop teachers’ mathematics-didactical design capacity. AERA annual meeting, Apr 2016, Washington D.C. United States.
 • Pepin, B., Gueudet, G. & Trouche, L. (2017). Refining teacher design capacity: Mathematics teachers’ interactions with digital curriculum resources, ZDM Mathematics Education, 49(799). Doi: 10.1007/s11858-017-0870-8
 • Piaget, J. (1975). Comments on mathematical education, Contemporary Education, 47(1),5.
 • Ruthven, K (2016). The re-sourcing movement in mathematics teaching: some European initiatives. In M. Bates & Z. Usiskin (Eds.) Digital Curricula in School Mathematics (pp. 75-86). Charlotte NC: Information Age Publishing.
 • Sevimli, E. & Kul, Ü. (2015). Matematik ders kitabı içeriklerinin teknolojik uygunluk açısından değerlendirilmesi: Ortaokul örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1) , 208-331.
 • Ubuz, B., & Sarpkaya, G. (2014). İlköğretim 6. Sınıf Cebirsel Görevlerin Bilişsel İstem Seviyelerine Göre İncelenmesi: Ders Kitapları ve Sınıf Uygulamaları. İlköğretim Online, 13(2).
 • Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). Research and trends in mathematics education: 2000 to 2006. Elementary Education Online, 7 (3), 614–62
 • van Bommel, J., & Liljekvist, Y. (2015). Facebook and mathematics teachers’ professional development: Informing our community. In K. Krainer & N. Vondrová, Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Prague, Czech Republic. pp. 2930-2936. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01289653
 • Vergnaud, G. (1998). A comprehensive theory of representation for mathematics education. The Journal of Mathematical Behavior, 17(2), 167-181.
 • Vergnaud, G. (2009). The theory of conceptual fields. Human Development, 52, 83-94.
 • Vergnaud, G., & Récopé, M. (2000). De Revault d’Allonnes à une théorie du schème aujourd’hui. Psychologie française, 45 (1), 35-50.

Analyse De l’Usage Des Ressources Sur Internet Par Des Enseignants Stagiaires De Mathématiques

Yıl 2017, Cilt 30, Sayı 2, 861 - 880, 20.12.2017
https://doi.org/10.19171/uefad.369246

Öz

Le but de cette recherche est d’analyser l’usage de la méta-ressource Internet, par des futurs enseignant de mathématiques d’une part dans leur vie courante, et d’autre part dans leurs vie professionnelle en vue de préparer des séquences d’enseignement. Cette étude s’est donc attachée à déterminer, via l’approche documentaire, comment des futurs enseignants intègrent l’usage de l’Internet dans la création de leur valise documentaire pour préparer une séquence d’enseignement. Via une analyse quantitative prenant la forme d’enquêtes suivie d’une analyse qualitative sous forme d’entretiens semi-structurés, les facteurs externes et internes qui influent sur le choix des ressources sur Internet pendant le processus de la genèse documentaire dans une situation de préparation de séquences d’enseignement, ont été dégagés. Une des conclusions de cette recherche est que les futurs enseignants utilisent fréquemment Internet pour répondre à des besoins personnels, sociaux ou professionnels. Une autre conclusion de cette recherche est liée au contexte institutionnel qui s’est montré comme étant un facteur majeur dans la construction des schèmes liés à l’usage de l’Internet pour préparer des séquences d’enseignement. Il a été également mis en lumière l’importance de la présence d’un module de formation lié à l’usage de la méta-ressource « Internet » pour préparer des séquences d’enseignement, dans le cursus de formation des futurs enseignants.

Kaynakça

 • Adler, J. (2000). Conceptualising resources as a theme for teacher education, Journal of Mathematics Teacher Education, 3, 205–224.
 • Boutonnet, V. (2013). Les ressources didactiques : typologie d’usages en lien avec la méthode historique et l’intervention éducative d’enseignants d’histoire au secondaire, Thèse d’Etat, Université de Montréal.
 • Bukova Güzel, E & Özaltun Çelik, A. (2016). Bir Matematik Öğretmenin Ders İmecesi Boyunca Öğrencilerin Düşüncelerini Ortaya Çıkaracak Soru Sorma Yaklaşımları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 7 (2), 365-392. Doi: 10.16949/turcomat.93160
 • Bulut, S., Boz, B., & Yavuz, F. (2016). 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Dönüşüm Geometrisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(4). Doi: 10.17051/io.2016.86316
 • Çakmak, E. C., & Tuzel, S. T. (2016). Debates about the Future of Media Literacy in Turkey. Journal of Media Literacy Education, 7(3), 1-12.
 • Çavuş Erdem, Z., Doğan, M., Gürbüz, R. & Şahin, S. (2017). The Reflections of Mathematical Modeling in Teaching Tools: Textbook Analysis. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 61-86. Doi: 10.17984/adyuebd.309793 Dey, I. (1993). Qualitative data analysis: A user-friendly guide for social scientists. London: Routledge.
 • Gökkurt, B. & Soylu, Y. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerinin bazı bileşenler açısından incelenmesi: koni örneği. İlköğretim Online, 15(3), 946-973.
 • Görmez, E. (2015). Etkili Medya Okuryazarlığı Eğitimi ve Uygulamalarından Örnekler, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1). 93-112.
 • Green, J. C., Krayder, H., & Mayer, E. (2005). Combining qualitative and quantitative methods in social inquiry. In B. Somekh & C. Lewin (Eds.). Research methods in the social sciences (pp. 275-282). London: Sage.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2008). Du travail documentaire des enseignants : genèses, collectifs, communautés. Le cas des mathématiques. Education et didactique, 2(3), 7-33.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2009). La documentation des professeurs de mathématiques, Actes du Séminaire national de didactique des mathématiques 2008 (pp. 249-269), IREM, Université Paris 7.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2010). Des ressources aux documents, travail du professeur et genèses documentaires, in G. Gueudet, & L. Trouche (dir.), Ressources vives. Le travail documentaire des professeurs en mathématiques (pp. 57-74). Presses Universitaires de Rennes et INRP.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2011). Développement de l’Internet dans l’enseignement : vers un essor du collectif ? in C. Develotte, & F. Poyet, L’éducation à l’heure du numérique, état des lieux, enjeux et perspectives (pp. 145-165). Lyon : INRP-ENSL.
 • Gueudet, G. (2012) Ressources et documents dans l’enseignement : le cas des mathématiques, Séminaire GRCDI (Groupe de Recherche sur la Culture et la Didactique de l’Information), Rennes.
 • Liljekvist, Y. (2016). Mathematics teachers’ knowledge-sharing on the Internet: pedagogical message in instruction materials. Nordic Studies in Mathematics Education, 21(3), 3-27.
 • Özmantar, M , Dapgın, M , Çırak Kurt, S & İlgün, Ş . (2017). Mathematics teachers’ use of source books other than textbooks: reasons, results and implications. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 741-758. Doi: 10.21547/jss.322750
 • Pastré, P., Mayen, P. & Vergnaud, G. (2006). La didactique professionnelle, Revue française de pédagogie, 154, 145-198.
 • Pepin, B., Choppin, J., Ruthven, K. & Sinclair N. (2017). Digital curriculum resources in mathematics education: foundations for change, ZDM Mathematics Education, 49(645). Doi : 10.1007/s11858-017-0879-z
 • Pepin, B., Gueudet, G. & Trouche, L. (2016) Mathematics teachers’ interaction with digital curriculum resources: opportunities to develop teachers’ mathematics-didactical design capacity. AERA annual meeting, Apr 2016, Washington D.C. United States.
 • Pepin, B., Gueudet, G. & Trouche, L. (2017). Refining teacher design capacity: Mathematics teachers’ interactions with digital curriculum resources, ZDM Mathematics Education, 49(799). Doi: 10.1007/s11858-017-0870-8
 • Piaget, J. (1975). Comments on mathematical education, Contemporary Education, 47(1),5.
 • Ruthven, K (2016). The re-sourcing movement in mathematics teaching: some European initiatives. In M. Bates & Z. Usiskin (Eds.) Digital Curricula in School Mathematics (pp. 75-86). Charlotte NC: Information Age Publishing.
 • Sevimli, E. & Kul, Ü. (2015). Matematik ders kitabı içeriklerinin teknolojik uygunluk açısından değerlendirilmesi: Ortaokul örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1) , 208-331.
 • Ubuz, B., & Sarpkaya, G. (2014). İlköğretim 6. Sınıf Cebirsel Görevlerin Bilişsel İstem Seviyelerine Göre İncelenmesi: Ders Kitapları ve Sınıf Uygulamaları. İlköğretim Online, 13(2).
 • Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). Research and trends in mathematics education: 2000 to 2006. Elementary Education Online, 7 (3), 614–62
 • van Bommel, J., & Liljekvist, Y. (2015). Facebook and mathematics teachers’ professional development: Informing our community. In K. Krainer & N. Vondrová, Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Prague, Czech Republic. pp. 2930-2936. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01289653
 • Vergnaud, G. (1998). A comprehensive theory of representation for mathematics education. The Journal of Mathematical Behavior, 17(2), 167-181.
 • Vergnaud, G. (2009). The theory of conceptual fields. Human Development, 52, 83-94.
 • Vergnaud, G., & Récopé, M. (2000). De Revault d’Allonnes à une théorie du schème aujourd’hui. Psychologie française, 45 (1), 35-50.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Menekşe Seden TAPAN-BROUTIN>

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2017
Kabul Tarihi 20 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 30, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Tapan-broutın, M. S. (2017). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının İnternet Ortamındaki Kaynakları Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (2) , 861-880 . DOI: 10.19171/uefad.369246