Amaç ve Kapsam

Derginin temel amacı bilimsel öneme sahip yüksek kaliteli yayınlar yayınlayarak bilime katkıda bulunmak, dil eğitim ve öğretimine katkı sağlamak, sosyal bilimleri temel alan, başta filoloji ve dil bilim olmak üzere anadili eğitimi/öğretimi, yabancı dil öğretimi alanları ile Türk dili, Türkçe öğretimi ve Türk dünyasına katkı sağlayan bilimsel çalışmalara yer vermektir.

Uluslararası Filoloji Bengü dergisi, Dil ve Dilbilim, Edebiyat, Edebi İncelemeler, Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi, Folklor, Kültürel çalışmalar, Eğitim ve Eğitim Araştırmaları alanlarında Türk Dili ve Türk dünyası ile ilgili makaleleri yayımlamayı amaçlayan, bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır. Dergi gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Uygunluğunu tartışan Uluslararası Filoloji Bengü dergisi Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editör'e aittir. 

Okur Kitlesi:
• Türk dünyası, dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda alana katkıda bulunacak araştırma makaleleri yayınlayan Uluslararası Filoloji Bengü Dergisi'nin hedef okuyucu kitlesi bu bilimlerle ilgilenen akademisyenler, uzmanlar, araştırmacılar, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileridir.

Metin Başvuruları:
• Dergiye gönderilen metinler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır.
• Gönderilen metinlerin orijinal olması, daha önce yayımlanmamış olması ve başka bir süreli yayın tarafından değerlendirme sürecine alınmamış olması gerekir.
• Derginin internet sayfasında belirtilen makale kabul tarihinden sonra gönderilen metinler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Aynı sayı içinde bir yazara ait birden fazla çalışma yayımlanmayacaktır.

Yayımlanma Ayları
Mayıs Kasım
Son Güncelleme Zamanı: 27.03.2024 00:24:19

Uluslararası Filoloji Bengü Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.