Arşiv Politikası

Uluslararası Filoloji Bengü dergisinde yayımlanan makaleler, yazarı tarafından çalıştığı üniversitenin kurumsal arşivinde, konulu arşivlerde veya diğer her türlü arşivde ambargo süresi olmaksızın erişime açılabilir. Böylece bu yayına herkes ücretsiz olarak hemen ulaşabilir. Uluslararası Filoloji Bengü dergisi yazar lisansı, yalnızca ticari olmayan kullanım için makalenin kaynağına atıfta bulunarak (tam bir alıntıyla) yeniden kullanıma izin verir. 

Uluslararası Filoloji Bengü dergisi, tüm makalelerini CC-BY-NC Creative Commons lisansı kapsamında açık erişimli tutmayı ve DergiPark https://dergipark.org.tr/tr/pub/ufb/archive web sitesinde depolamayı taahhüt eder.

Uluslararası Filoloji Bengü dergisi (e-ISSN: 2791-9641) yayımcısı Mardin Artuklu Üniversitesi araştırma sonuçlarının yayılmasını destekleme politikasına uygun olarak arşiv politikasını şu şekilde açıklamaktadır:

1. Uluslararası Filoloji Bengü dergisi, bir makalenin kendi kendine arşivleme (yazarın kişisel web sitesi) ve/veya yayınlandıktan sonra kurumsal bir havuzda arşivleme için bir makalenin (yayıncı pdf) nihai yayınlanmış sürümünün kullanılmasına izin verir.

2. Yazarlar, makalelerini halka açık ve/veya ticari konu tabanlı arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler. Ambargo süresi yoktur ancak yayınlanan kaynak belirtilmeli ve dergi ana sayfasına veya makalelerin DOI'sine bir bağlantı ayarlanmalıdır.

3. Yazarlar makalenin çıktısını PDF belgesi olarak indirebilirler. Yazarlar makalenin kopyalarını meslektaşlarına herhangi bir ambargo olmaksızın gönderebilir.

4. Uluslararası Filoloji Bengü dergisi, makalelerin tüm sürümlerine izin verir (gönderilen sürüm, kabul edilmiş versiyon, yayınlanmış versiyon) ambargo olmaksızın yazarın tercih ettiği bir kurumsal veya başka bir arşivde saklanacaktır.

Dergide Yayımlanan Versiyon
Yayım Türü: Açık Erişim
RSS: https://dergipark.org.tr/en/pub/ufb/rss-feeds 
LOCKSS: https://dergipark.org.tr/en/pub/ufb/lockss-manifest 
OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/ufb/ 
Ambargo Süresi: Ambargo Süresi yoktur.
Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC 4.0
Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.
Arşiv Yeri: Kurumsal Arşiv, Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.
Politika Koşulları: Atıf ve alıntı standartlarına uyularak dergiye atıf yapılmalıdır. DOI ile yayıncı sürümüne bağlanmalıdır.

Hakem Süreci Sonunda Kabul Edilen Versiyon
Ambargo Süresi: Yok
Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.
Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.

Dergiye Gönderilen İlk Metin
Ambargo Süresi: Yok
Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Kalıcı Makale Tanımlayıcı: DOI
Uluslararası Filoloji Bengü dergisi her makalesine DOI atamaktadır.

ORCID: Evet
Uluslararası Filoloji Bengü dergisi, ORCID'lerinin makale meta verilerinde bulunmasını zorunlu tutar. ORCID, yazarları benzersiz olarak tanımlamak için kullanılan tescilsiz alfanümerik koddur. 

Son Güncelleme Zamanı: 5.06.2024 17:09:22

Uluslararası Filoloji Bengü Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.