Dergi Kurulları

Mardin Artuklu Üniversitesi Adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye

Editör

Doç. Dr. Serdal KARA MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ağız Araştırmaları Bilimi, Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil), Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Ahmet ABDÜLHADİOĞLU Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
Dil Çalışmaları, Dünya Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü, Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Alan Editörleri

Prof. Dr. Ergün HAMZADAYI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim
Prof. Dr. İbrahim TOSUN Munzur Üniversitesi Türkiye Web
Dilbilim, Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil)
Prof. Dr. Rysbek ALİMOV Johannes Gutenberg University Almanya
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Kuzey-Doğu (Altay, Hakas, Tuva, Saha/Yakut) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Doç. Dr. Talip ÇUKURLU Siirt Üniversitesi Türkiye
Türk Dili ve Edebiyatı, Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı
Doç. Ferhat ÇETİNKAYA ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Dr. Öğr. Üyesi Halit ALKAN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Türkiye
İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Yazım ve Dil Editörleri

Öğretim Görevlisi Bestami BOZOĞULLARINDAN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
Arş. Gör. Fırat AĞÇAKAYA MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY, FACULTY OF LETTERS, DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE Türkiye
İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Mizanpaj Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü AYKAT MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma, Makine Öğrenme, Derin Öğrenme, Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi, Veritabanı Sistemleri, Yapay Zeka, Programlama Dilleri

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Atabey KILIÇ - Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Kayseri, Türkiye
Prof. Dr. Abdulhalim AYDIN - Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Elazığ, Türkiye
Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Julian RENTZSCH - Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Slav, Türk ve Baltik Araştırmaları Enstitüsü, Mainz, Almanya
Prof. Dr. Marija LEONTIK - Goce Delcev Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Stıp, Makedonya
Prof. Dr. Mustafa ÖNER– Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İzmir, Türkiye
Prof. Dr. M. Sait TOPRAK Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Mardin, Türkiye
Prof. Dr. Şerife YALÇINKAYA -  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İzmir, Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Rize, Türkiye

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet AKKAYA - Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adıyaman, Türkiye
Prof. Dr. Bahir SELÇUK - Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Elazığ, Türkiye
Prof. Dr. Ekrem BEKTAŞ Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Şanlıurfa, Türkiye
Prof. Dr. Gisela Prochazka-Eisl - Universität Wien Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Viyana, Avusturya
Prof. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ, Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Düzce, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa BALCI – İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Nazmi ÖZEROL - İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Malatya, Türkiye
Prof. Dr. Nezir TEMUR - Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Petr KUCERA - Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Slav, Türk ve Baltik Araştırmaları Enstitüsü, Mainz, Almanya
Doç. Dr. Adnan OKTAY - Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Mardin, Türkiye
Doç. Dr. Levent BİLGİ - Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Şanlıurfa, Türkiye
Doç. Dr. Ulaş BİNGÖL, Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Siirt, Türkiye
Dr. Zülküf KILIÇ – Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Bingöl, Türkiye

Son Güncelleme Zamanı: 11.05.2024 08:27:58

Uluslararası Filoloji Bengü Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.