Temsilciliklerimiz

YURTİÇİ TEMSİLCİLERİ

Adana-    Prof. Dr. Refiye OKUŞLUK ŞENESEN - Çukurova Üniversitesi - rokusluk@cu.edu.tr

Amasya (1)- Dr. Öğr. Üyesi Orhan Fatih KUŞDEMİR- Amasya Üniversitesi - orhanfatih71@hotmail.com

Amasya (2)Dr. Öğr. Üyesi Cavit GÜZEL- Amasya Üniversitesi- cavit.guzel@amasya.edu.tr

AnkaraProf.Dr. Nezir TEMÜR- Gazi Üniversitesi- ntemur@gazi.edu.tr 

Antalya (1)- Dr. Öğr. Üye Nagehan ÇETİN- Antalya Akev Ünverstesi- nagihan-cetin@hotmail.com

Antalya (2)Dr. Öğr. Üyesi M. Emir İLHAN - Akdeniz Üniversitesi - emirilhan@akdeniz.edu.tr

Ardahan- Dr. Serkan BALCI- Ardahan Üniversitesi- serkanbalci09@hotmail.com

Artvin- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZDEMİR- Çoruh Üniversitesi- mozdemir@artvin.edu.tr

AydınDr. Öğr. Üyesi Devrim ERTÜRK- Adnan Menderes Üniversitesi- devrim.erturk@deu.edu.tr

Balıkesir-Dr. Öğr. Üyesi Berna AYAZ - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi- serol@bartin.edu.tr

Bartın- Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜMÜŞ- Bartın Üniversitesi - igumus@bartin.edu.tr

Bayburt- Dr. Öğr. Üyesi Turgay KABAK- Bayburt Üniversitesi- turgaykabak@gmail.com

Bingöl- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BARS- Bingöl Üniversitesi- mebars@bingol.edu.tr

Bitlis- Arş. Gör. Oğuz DOĞAN - Bitlis Eren Üniversitesi- odogan@beu.edu.tr

Bolu- Doktorant Ali SEZER - aliszr@outlook.com

Bursa- Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR - Uludağ Üniversiresi- erdem@uludag.edu.tr

Çanakkale- Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİNÇ- On Sekiz Mart Üniversitesi- mustafadinc@comu.edu.tr

Çankırı (1)- Dr. Öğr. Üyesi Seval KASIMOĞLU- Çankırı Karatekin Üniversitesi- sevalkasimoglu@karatekin.edu.tr

Çankırı (2)- Arş. Gör. A. Serdar ARSLAN- Çankırı Karatekin Üniverstesi- asarslan@karatekin.edu.tr

Çorum- Dr. Öğr. Üyesi Atiye NAZLI - Hitit Üniversitesi- atiyenazli@hitit.du.tr

Diyarbakır- Dr. Öğr. Üyesi Abdulbasit SEZER- Dicle Üniversitesi- absezer@dicle.edu.tr

ElazığDoç.Dr. Ebru ŞENOCAK-  Fırat Üniversitesi- esenocak@firat.edu.tr

Erzurum- Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ- Atatürk Üniversitesi- aoguvenc@atauni.edu.tr

Eskişehir- Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL- Osman Gazi Üniversitesi- onculkursat@yahoo.com

Gaziantep- Dr. Öğr. Üyesi Süleyman FİDAN- Gaziantep Üniversitesi- suleymanfidan@gmail.com

Giresun- Dr. Öğr. Üyesi Samet KILIÇ- Giresun Üniversitesi- s.kilic@giresun.edu.tr

Hatay- Dr. Alim Koray CENGİZ- Hatay Mustafa Kemal Üniverstesi- cengiz.koray@yahoo.com

Iğdır- Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI- Iğdır Üniversitesi- ismail.abali@igdir.edu.tr

İçel (Mersin) Prof.Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN - Mersin Üniversitesi - nilciblak@gmail.com

İstanbulDr. Öğr. Üyesi Esra BİLGE SAVCI - İstanbul Üniversitesi- esra.bilgesavci@istanbul.edu.tr

İzmir (1)- Dr. Öğr. Üyesi Gonca KUZAY DEMİR - İzmir Demokrasi Üniversitesi- goncakuzay@hotmail.com

İzmir (2)- Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKIN- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi- bulent.akin@ikcu.edu.tr

Karabük- Öğr. Gör. Perihan CALAY- Karabük Üniversitesi- perihancalay_9205@hotmail.com

Karaman- Ar. Gör. Hüseyin AKSOY - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi- h.aksoy@kmu.edu.tr

Kars- Dr. Öğr. Üyesi Adem BALKAYA- Kars Kafkas Üniversitesi- adembalkaya81@hotmail.com

Kastamonu- Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ABDURREZZAK - Kastamonu Üniversitesi- aabdurrezzak@kastamonu.edu.tr

KayseriDr. Öğr. Üyesi Erhan ÇAPRAZ- Erciyes Üniversitesi- erhancapraz@erciyes.edu.tr

Kırıkkale- Doç. Dr. Aktan Müge YILMAZ- Kırıkkale Üniversitesi- aktanmuge@hotmail.com

Kırşehir- Dr. Meltem YILMAZ- Ahi Evran Üniversitesi- meltem.yilmaz@ahievran.edu.tr

Kilis- Doç. Dr. Mehmet ALPTEKİN- Kilis 7 Aralık Üniversitesi- mehmetalptekin@kilis.edu.tr

Kocaeli- Dr. Öğr. Üyesi Uğur DURMAZ- Kocaeli Üniversitesi- ugur.durmaz@kocaeli.edu.tr

KonyaProf. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Necmettin Erbakan Üniversitesi- aozturk@erbakan.edu.tr

ManisaDr. Öğr. Üyesi Gürol PEHLİVAN Celal Bayar Üniversitesi- gurolpehlivan@hotmail.com

MardinDr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra UYGUR - Mardin Artuklu Üniversitesi- uygur_haticekubra@hotmail.com

Muğla- Dr. Öğr. Üyes Aysun DURSUN- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- adursun@mu.edu.tr

Muş- Arş. Gör. Fırat TAŞ- Muş Alparslan Üniversitesi- f.tas@alparslan.edu.tr

Nevşehir (1)- Doç. Dr. Recep TEK- Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi- receptek@nevsehir.edu.tr

Nevşehir (2)- Arş. Gör. Yücel ÖZDEMİR - Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi- ozdemiryucel@nevşehir.edu.tr

Ordu- Uz. Mustafa EREN- kutaymustafa@hotmail.com

Osmaniye- Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞANER- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi- alidoganer@osmaniye.edu.tr

Rize- Dr. Öğr. Üyesi Elif Şebnem DEMİRCİ- Recep Tayyip Erdoğan Üniverstesi- elif.demirci@erdogan.edu.tr

Samsun- Arş. Gör. Recep DEMİR- Ondokuz Mayıs Üniversitesi- recep.demir@omu.edu.tr

Siirt- Doç. Dr. Rezan KARAKAŞ-  Siirt Üniversitesi- rezankarakas@hotmail.com

Sinop- Doç. Dr. Songül ÇEK- Sinop Üniversitesi- songul.cek@sinop.edu.tr

Sivas- Dr. Öğr. Üyesi Uğur BAŞARAN- Cumhuriyet Üniversitesi- ubasaran@cumhuriyet.edu.tr

Şanlıurfa- Arş. Gör. Dr. Hakan ÇELİKTEN- Harran Üniversitesi- hakancelikten1@gmail.com

Tokat- Arş. Gör. Sinan YAMAN- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi- sinan.yaman@gop.edu.tr

Tunceli- Arş. Gör. Hüseyin KARA - Munzur Üniversitesi- huseyinkara@munzur.edu.tr

Uşak- Dr. Mustafa DUMAN- Uşak Üniversitesi- mustafa.duman@usak.edu.tr

Van- Dr. Öğr. Üyesi Metin EREN- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi- metineren1376@gmail.com

Yozgat- Ahmet Emin ŞAHİNER- Bozok Üniversitesi- a.eminsahiner@yobu.edu.tr

ZonguldakDoç. Dr. Gül Banu DUMAN - Bülent Ecevit Üniversitesi- gbanu.duman@beun.edu.tr


YURT DIŞI TEMSİLCİLERİ

Azerbaycan-  Doç. Dr. Hikmet QULIYEV

Çin- Dr. Jinghua HUANG

İtalya-Dr. Öğr. Üyesi Pınar KARATAŞ

Kazakistan- Öğr. Gör. Halil ÇETİN

Kosova, Prizren-  Yrd.Doç.Dr. Elsev Brina LOPAR- Prizren Üniversitesi

Kosova, Priştine-  Doç.Dr. Nuran Malta MUHAXHERI -Priştine Üniversitesi

Ukrayna-  Doç. Dr. Tudora ARNAUT - Taras Shevchenko National University of Kyiv