Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 114 - 130 2018-12-24

Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek
The Onerous Step of Integration: Constructing A “Common” Foreign and Security Policy

Barış GÜRSOY [1]


Avrupalılar feodal ilişkiler altında, modern devletler sistemi ya da siyasi bir birlik içinde olmak fark etmeksizin, tüm insanlar gibi, her daim güvenlik arayışında olmuşlardır. Brüksel için bütünleşme kıtanın iç ve dış güvenliğinin sağlanması için en etkili ve güçlü araçlarından birisi olagelmiştir. Esasen, bütünleşme sürecinin en önemli motivasyon kaynaklarının Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının can, mal ve özgürlüklerinin “korunması” olduğu öne sürülebilir. Bu amaca ilişkin Birlik çok sayıda ortak politika üretmiştir. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası da bunlardan biridir. Ancak, bu “ortak” politikayı inşa etmeye giden yol hayli zorludur. Soğuk Savaş döneminde Topluluk için dış politika oluşturmak adına yapılan girişimler zayıf ve yavaş olsa da kıymetli bir deneyim olacaktır. Soğuk Savaş’tan sonra ise uluslararası ve bölgesel gelişmeler Birlik için “ortak” bir dış ve güvenlik politikası üretmek için daha iddialı adımlar atmasına olanak sağlayacaktır. AB’nin vatandaşlarının gözünde varlığını güçlü bir şekilde sürdürebilmesi güçlü, aktif ve tutarlı bir ODGP ile mümkündür. Bugün ulaşılan seviyenin daha ileri bir noktaya çıkarılmasına olan ihtiyaç devam ederken geçmiş deneyimlerin izlerinin sürülmesi sürecin daha iyi anlaşılması için yararlı olacaktır. Bu çalışma ortak bir dış ve güvenlik politikasının oluşumda köşe taşları olarak adlandırılabilecek önemli antlaşmaları, zirve sonuç bildirilerini ve konuşmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu politikanın oluşturulmasında karşılaşılan sıkıntıları değerlendirmek adına uluslararası sistem göz önünde bulundurulmuştur. 

It is not a matter of concern for Europeans that they are living under feudal relations, modern states system or in a political union; like all humans, they had always been in a search for security. To provide internal and external security for the continent, the integration process has been one of the most powerful and effective instruments of Brussel. Actually, it can be argued that main motivations of integration process are obviously to “protect” the lives, properties and liberties of the citizens of European Union (EU). To this end, EU formulated many common policies. Common Foreign and Security Policy (CFSP) is one of them. However, the road to construct it as a “common” policy was quite a challenge. In the era of Cold War, there had been weak and slow progress but the efforts to formulate a foreign policy for the Community will be a precious experience. After the Cold War, the international and regional developments will allow to follow more ambitious steps to have a “common” foreign and security policy for the Union. To stay strong in the eyes of its citizens, EU needs a strong, active and coherent CFSP.  Today while the need for further progress is continuing, it is essential to see the trails of past experiences to understand the process better. This study will try to examine important treaties, summit conclusions and speeches which can be named as corner stones of creating a common foreign and security policy. Also, to figure out the shortcomings of constructing this policy, the basic dynamics of international system will be taken into the consideration.

 • Kaynakça
 • Arslan R. (2005). Avrupa Birliği savunma politikası: Dünya sahnesine geri dönüş mü? Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, (Sayı: 1), (ss. 229-248).
 • Brandt W. (1969). A peace policy for Europe, London: Weidenfeld and Nicolson.
 • Canbolat İ.S. (1998). Uluslararüstü sistem Avrupa Birliği, bir dönüşümün analizi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Caşın, M.H., Özgöker U. ve Çolak H. (2007). Avrupa Birliği: Küreselleşmenin Avrupa Birliği ortak güvenlik ve savunma politikasına etkisi, İstanbul: Nokta Kitap.
 • European Council, (June, 1992) Erişim tarihi: 04.22.2012.http://www.europarl.europa.eu/summits/lisbon/li2_en.pdf.
 • European Council, Conclusions of the Presidency. (1989). Erişim tarihi: 04.22.2012. http://www.europarl.europa.eu/summits/strasbourg/st_en.pdf.
 • Galbreath D. J. (2007). The organization for security and co-operation in Europe, New York: Routledge.
 • Gariup, M., (2009). European security culture: language, theory, policy, Surrey: Ashgate.
 • Gerger, H. (1980). Soğuk Savaş’tan yumuşamaya, Ankara: Işık Yayıncılık.
 • Haine J.Y. (2008). The European Security Strategy Coping with Threats: Is Europe Secure?, S. Biscop, J. J. Andersson (Ed.), The EU and the European security strategy (ss.21-41). New York: Routledge.
 • Hill C. ve Smith K. E. (2003). European foreign policy: Key documents, London: Routledge.
 • Hyde-Price A. (2004). Interests, Institutions and Identites in the Study of European Foreign Policy”, B. Tonra, T. Christiansen (Ed.) Rethinking European union foreign policy (ss. 99-113). Manchester: Manchester University Press.
 • Jorgensen K. E. (2004). European Foreign Policy: Conceptualising the Domain. W. Carlsnaes, H. Sjursen, B. White (Ed.), Contemporary European foreign policy (ss. 32-55). London: Sage Publishers.
 • Larsen H. (2004). Discourse Analysis in the Study of European Foreign Policy, B. Tonra, T. Christiansen (Ed.), Rethinking European Union foreign policy (ss. 62-80). Manchester: Manchester University Press.
 • Lucarelli S. ve Manners I. (2006). Conclusion, S. Lucarelli, I. Manners (Ed.), Values and principles in European Union foreign policy (ss. 201-216). New York: Routledge.
 • Lucarelli S. (2006). Values, Principles, Identity and European Union Foreign Policy”, S. Lucarelli, I. Manners (Ed.), Values and principles in European Union foreign policy (ss. 1-19). New York: Routledge.
 • Manners I. (2006). The Constitutive Nature Of Values, Images and Principles In The European Union”, S. Lucarelli, I. Manners (Ed.), Values and principles in European Union foreign policy (ss.19-41). New York: Routledge.
 • Mockli D., (2009). European foreign policy during the Cold War: Heath, Brandt, Pompidou and the dream of political unity, New York: I.B. Tauris.
 • Pilegaard J. (2004). The European Security and Defence Policy and the Development of a Security Strategy for Europe, J. Pilegaard (Ed.), The politics of European security (ss. 11-18). Copenhagen: Danish Institute for International Studies.
 • Smith M. E., (2004). Europe’s foreign and security policy: The institutionalization of cooperation, New York: Cambridge University Press.
 • Special Meeting of the European Council Reproduced from the Bulletin of the European Communities, (1990). Erişim tarihi: 04.22.2012. http://aei.pitt.edu/1397/1/Dublin_april_1990.pdf.
 • Tampere European Council 15 And 16 October 1999, Presidency Conclusions. (1999). Erişim tarihi: 04.22.2012. http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm.
 • Tangör B., (2009). Avrupa Birliği güvenlik ve savunma politikasının gelişimi, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Tassinari F., (2011). Avrupa komşularından neden korkuyor? (F. Dereli Çev.), İstanbul: İnkılap Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0537-3511
Yazar: Barış GÜRSOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Aydın Aydın Menderes Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 6 Kasım 2018
Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { uicd477963, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {114 - 130}, doi = {10.35235/uicd.477963}, title = {Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek}, key = {cite}, author = {Gürsoy, Barış} }
APA Gürsoy, B . (2018). Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 1 (2) , 114-130 . DOI: 10.35235/uicd.477963
MLA Gürsoy, B . "Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek" . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 114-130 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uicd/issue/41464/477963>
Chicago Gürsoy, B . "Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 114-130
RIS TY - JOUR T1 - Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek AU - Barış Gürsoy Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35235/uicd.477963 DO - 10.35235/uicd.477963 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 130 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.477963 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.477963 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek %A Barış Gürsoy %T Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek %D 2018 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 1 %N 2 %R doi: 10.35235/uicd.477963 %U 10.35235/uicd.477963
ISNAD Gürsoy, Barış . "Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 / 2 (Aralık 2018): 114-130 . https://doi.org/10.35235/uicd.477963
AMA Gürsoy B . Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 114-130.
Vancouver Gürsoy B . Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 114-130.
IEEE B. Gürsoy , "Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 114-130, Ara. 2018, doi:10.35235/uicd.477963