Benzerlik Raporu

Ithenticate veya Turnitin benzerlik Raporu en Fazla %20 olmalıdır. 

Makaleniz tezinizden üretilmiş ise, makale başlığına verilen dipnot ile tezden üretildiği belirtilmelidir.  Tezden üretilen makalelerde benzerlik oranı % 30'u geçemez. 

_________________________
* Bu çalışma … danışmanlığında … tarihinde tamamladığımız … başlıklı yüksek lisans/doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, … Üniversitesi, Şehir, Ülke, Yıl).

_________________________
* Bu makale, … Sempozyumu’nda sözlü olarak sunulan ancak tam metni yayımlanmayan “..” adlı tebliğin içeriği geliştirilerek ve kısmen değiştirilerek üretilmiş hâlidir.


Tebliğden üretilen çalışmaların araştırma makalesi türünde değerlendirmeye alınabilmesi için yazarın yayın etiği beyanında bulunması gereklidir. Zira tekrar yayım (bilimsel yanıltma, çoklu yayın, duplication), yayın etiğine aykırıdır. Tekrar yayım, aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamaktır. Bir makale önceden değerlendirilmiş ve yayımlanmışsa bunun dışındaki yayınlar tekrar yayım sayılmaktadır.

Son Güncelleme Zamanı: 3.04.2023 00:53:03

uu_logo.png   4_teknikbilimler.jpg  doi.png  ith-logo.png    a94bbc48292e3b6e54b776e608d10ad5cb_turnitin-login-page-logo-2022.png   ustadtab2.png   88x31.png   ustadkod.png    Ustad%20Dergipark.png

Uluslararası Sanat ve Tasarım Dergisi USTAD Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. © USTAD 2020 / ustad@uludag.edu.tr / eISSN: 2979-9775