140 C Atıf Standartları

Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitimi (USTAD) atıf ve kaynakçayı I4OC standartlarına uygun olarak paylaşır. USTAD'ın üyesi olduğu 140C Atıf politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

Açık Alıntılar Girişimi I4OC, bilimsel yayıncılar, araştırmacılar ve diğer ilgili taraflar arasında, bilimsel alıntı verilerinin sınırsız kullanılabilirliğini teşvik etmek için yapılan bir işbirliğidir.
Bu girişimin amacı yapılandırılmış, ayrılabilir ve açık alıntılara ilişkin verilerin kullanılabilirliğini teşvik etmektir.

Yapılandırılmış, her yayını ve her alıntı örneğini temsil eden verilerin ortak, makine tarafından okunabilir formatlarda ifade edildiği ve bu verilere programlı olarak erişilebildiği anlamına gelir.

Ayrılabilirlik, alıntıların oluşturulduğu kaynak bibliyografik ürünlere (dergi makaleleri ve kitaplar gibi) erişmeye gerek kalmadan alıntı örneklerine erişilebilmesi ve analiz edilebilmesi anlamına gelir. Açık, verilere serbestçe erişilebildiği ve yeniden kullanılabileceği anlamına gelir.

Bu amaca ulaşmanın temel faydaları şunlardır:

1. Yayınlanan içeriğin hem abonelik erişimi hem de açık erişim olarak keşfedilebilirliğini artırmak için bağlantılı bilimsel alıntı verilerinden oluşan küresel bir kamu ağının kurulmasını sağlar. Bu özellikle ticari alıntı veritabanlarına aboneliği olan akademik kurumların üyesi olmayan kişilere fayda sağlayacaktır.

2. Açık alıntı verileri üzerinden yayıncıların, araştırmacıların, finansman kuruluşlarının, akademik kurumların ve genel halkın yararına yeni hizmetler oluşturma ve mevcut hizmetleri geliştirme imkanı verir.
3. Bilgi alanları arasındaki bağlantıları araştırmak ve fikirlerin ve bilimsel disiplinlerin gelişimini takip etmek için umuma açık bir alıntı grafiğinin oluşturulması sağlanır.

Atıflar;

bilimsel ve kültürel bilgimizi birbirine bağlayan bağlantılardır.

Bunlar, gerçekleri nasıl bildiğimize dair hem kaynak hem de açıklama sağlayan birincil verilerdir. Bilimsel katkılara atıf yapmamıza ve kredi vermemize olanak tanır ve araştırmanın ve etkilerinin değerlendirilmesine olanak tanır. Özetle alıntılar, tüm bilimsel bilgilerin keşfedilmesi, yayılması ve değerlendirilmesi için en önemli araçtır.

Bilimsel yayınların sayısının her dokuz yılda bir ikiye katlandığı tahmin edildiğinden, alıntılar ve bunları takip eden hesaplamalı sistemler, araştırmacıların ve halkın herhangi bir alandaki önemli gelişmelerden haberdar olmasını sağlar. Bunun mümkün olabilmesi için, bibliyografik ve alıntı verilerine makine tarafından okunabilir biçimde sınırsız erişime sahip olmak esastır.

Son Güncelleme Zamanı: 13.03.2024 22:27:05

uu_logo.png   4_teknikbilimler.jpg  doi.png  ith-logo.png    a94bbc48292e3b6e54b776e608d10ad5cb_turnitin-login-page-logo-2022.png   ustadtab2.png   88x31.png   ustadkod.png    Ustad%20Dergipark.png

Uluslararası Sanat ve Tasarım Dergisi USTAD Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. © USTAD 2020 / ustad@uludag.edu.tr / eISSN: 2979-9775