Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Politikası

Genel İlkeler:  2020 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi (International Journal of Art Design and Education), 2023 yılından itibaren bahar-kış döneminde yılda iki sayı yayınlanır. USTAD, 20 Mayıs / 20 Aralık tarihlerinde online olarak yayımlanır. Makalelerin tamamı http://sanatvetasarim.com adresinden online olarak ücretsiz okunabilir. 2020 yılından itibaren open acces politikasi gereği tüm arşive ücretsiz ulaşılabilir.

USTAD, makale yayını veya farklı giderler adı altında yazardan ücret talep etmez.USTAD, gerekli gördüğünde özel sayı çıkartarak belirli alanları tartışmaya açar ya da yurt içinde ve yurt dışında alanında söz sahibi olmuş, saygınlık kazanmış bilim ve sanat insanlarına şükranlarını sunmayı hedeflemektedir. Bu konuda karar ve yetki bilim ve yayın kuruluna aittir.

Open Acces Politikası: USTAD, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

uu_logo.png   4_teknikbilimler.jpg  doi.png  ith-logo.png    a94bbc48292e3b6e54b776e608d10ad5cb_turnitin-login-page-logo-2022.png   ustadtab2.png   88x31.png   ustadkod.png    Ustad%20Dergipark.png

Uluslararası Sanat ve Tasarım Dergisi USTAD Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. © USTAD 2020 / ustad@uludag.edu.tr / eISSN: 2979-9775