Yazım Kuralları

Temel Yazım Kuralları:
Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi, 2021 yılından itibaren yazım kurallarında önemli kararlar almış ve değişiklikler yapmıştır.
Makaler, buraya tıklayarak veya Makale Şablonu sekmesinden indirilerek ulaşılabilen makale şablonuna doğrudan yazılacaktır. Şablon, dergi kurallarına göre hazırlanmıştır. Değiştirilmesi veya uyulmaması kabul edilmez. Makale şablonunda, sizi ilgilendirmeyen başlıkları silebilir veya formatı bozmadan alt başlık ekleyebilirsiniz.

Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi, her makaleye bir DOI numarası vermektedir. Makaleler için Türkçe özet en az 250-350, İngilizce özet ise en az 350 kelime olması istenir. Ayrıntılı bilgi makale şablonundadır.

Makale Şablonunun Hazırlandığı Yazım Kuralları:

Genel Kurallar:

Başlık: 12 kelimeyi geçmemeli, bold ve baş harfleri büyük 14 Pt yazılmalı ve ikinci dildeki karşılığı baş harfleri büyük, başlığın hemen altında 12 Pt normal kalınlıkta yazılmalı. Makale Türkçe ise ikinci dil İngilizce, makale İngilizce ise ikinci dil Türkçe olmalıdır. Latin harflerle yazılmış Türkçe lehçelerde değerlendirmeye alınır. Bu makalelerin ikinci dili Türkçe olmalıdır.

Yazar Adı: Makale Başlığının altına yazılmalı, görev unvanı, Orcid, kurum adresi ve e-posta bilgileri, İngilizce başlığın 12 nk aralıkla altına kalın 11 Pt yazılmalıdır.

ANCAK: Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi (USTAD), tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bu nedenle yazar isimleri, hakem süreci sonuçlana kadar gizli klır. Yazarlar, ilk gönderimde makale şablonuna veya dosya uzantısına isim yazmamalıdır. Aksi durumda editörlerimiz, makaleyi yazara iade edilir.

Öz: Türkçe yazılan metinler İngilizce en az 350 kelimelik özet, İngilizce metinler ise Türkçe en az 350 kelimelik özet içermelidir. Özette, ilk cümlede çalışmaya ve önemine dikkat çekilmeli, ikinci cümlede ilgili çalışma konusunun literatürdeki eksikliği vurgulanmalıdır. Sonra çalışmanın amacı, veri toplama yöntemi, analiz yöntemi, elde edilen önemli bulgular ve son olarak da çalışmanın alan yazına ve pratiğe katkıları ifade edilmelidir. Times New Roman yazı tipi, 9 pt, iki tarafa yaslı, en az 250-350 kelime arasında olmalıdır.

Anahtar Sözcükler: En az 3, en fazla 5 sözcükten oluşmalıdır. Anahtar sözcükler, makale konusu ile ilgili olmalı, makaleyi tanımlama ve internet aramalarında tanımlayıcı olmalıdır.

Giriş
Bu kısımda çalışmanın önemi, literatürdeki eksiklikler belirtilerek mevcut çalışmalardan konunun ayrışan yönü ifade edilmeli ve sonrasında çalışmanın amacı vurgulanmalıdır. Daha sonra çalışmanın devamındaki anahatlar ifade edilerek okuyucuya çalışmanın ana hatları vurgulanmalıdır.
Makale metni, Times New Roman yazı tipi, 11 punto, Normal, İki Yana Yaslı, Paragraf Sol ve Sağ Girinti 0cm, Satır Aralığı 1,15 Kat, Paragraf Öncesi 0nk, Paragraf Sonrası 6nk boşluk, Paragrafın İlk Satırı 1,25cm içerden (MS Word “İlk Satır” tipi paragraf) başlamalıdır.

Başlık Biçimlendirmeleri:
Başlıklar rakamlarla veya harflerle etiketlenmemelidir.


Birinci Düzey Başlık, Ortalanmış, Kalın
Metin yeni bir paragraf olarak başlar. Metin yeni bir paragraf olarak başlar. Metin yeni bir paragraf olarak başlar.


İkinci Düzey Başlık, Sola Hizalanmış, Kalın
Metin yeni bir paragraf olarak başlar. Metin yeni bir paragraf olarak başlar. Metin yeni bir paragraf olarak başlar.


Üçüncü Düzey Başlık, Sola Hizalanmış, İtalik, Kalın
Metin yeni bir paragraf olarak başlar. Metin yeni bir paragraf olarak başlar. Metin yeni bir paragraf olarak başlar.


Dördüncü Düzey Başlık, 1,25 cm Girintili, Kalın, Nokta ile Biter. Metin aynı satırda başlar ve bir paragraf olarak devam eder.


Beşinci Düzey Başlık, 1,25 cm Girintili, Kalın, Nokta ile Biter. Metin aynı satırda başlar ve bir paragraf olarak devam eder.


Amaç
Araştırmanın amacı/problemi açıkça ifade edilmelidir. Varsa araştırmanın alt amaçları, alt problemleri veya hipotezleri açıkça sunulmalıdır.
Makale metni, Times New Roman yazı tipi, 11 punto, Normal, İki Yana Yaslı, Paragraf Sol ve Sağ Girinti 0cm, Satır Aralığı 1,15 Kat, Paragraf Öncesi 0nk, Paragraf Sonrası 6nk boşluk, Paragrafın İlk Satırı 1,25cm içerden (MS Word “İlk Satır” tipi paragraf) başlamalıdır.


Yöntem
Yöntemi açıklarken nicel araştırmalar için; Çalışmanın amacı, anakütlesi, örneklemi, örnekleme yöntemi, veri toplama yöntemi, verilerin toplanma zamanı, kullanılan ölçekler, analiz yöntemi, kullanılan programlar vb. gibi konular açıklanmalıdır.

Nitel araştırmalar için de benzer şekilde;
Çalışmanın amacı, seçilen nitel araştırma metodolojisi, veri toplama yöntemi, katılımcılar, veri toplama zamanı, verilerin sınıflandırma ve analiz yöntemi ve kullanılan programlar vb. gibi konular açıklanmalıdır.
Bunlar örnek olup, çalışmanın niteliğine göre yöntem kısmı detaylandırılmalıdır.


Araştırma Grubu (2. Düzey Başlık)
Makale metni, Times New Roman yazı tipi, 11 punto, Normal, İki Yana Yaslı, Paragraf Sol ve Sağ Girinti 0cm, Satır Aralığı 1,15 Kat, Paragraf Öncesi 0nk, Paragraf Sonrası 6nk boşluk, Paragrafın İlk Satırı 1,25cm içerden (MS Word “İlk Satır” tipi paragraf) başlamalıdır.


Veri Toplama Süreci (2. Düzey Başlık)
Makale metni, Times New Roman yazı tipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15, paragraf öncesi 0 nk, sonrası 6 nk boşluk, paragrafın ilk satırı 1,25 cm içerden başlamalıdır.


Veri Toplama Araçlerı (3. Düzey Başlık)
Makale metni, Times New Roman yazı tipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15, paragraf öncesi 0 nk, sonrası 6 nk boşluk, paragrafın ilk satırı 1,25 cm içerden başlamalıdır.
Doğrudan alıntı metni, Times New Roman , 11 punto, eğik, iki yana yaslı, paragraf sağdan 1cm ve soldan 1cm girintili, ilk satır 1,25 cm içerden, paragraf öncesinde 0 nk ve paragraf sonrasında 6 nk boşluk, satır aralığı 1,15.


Verilerin Analizi (2. Düzey Başlık)
Times New Roman yazı tipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15, paragraf öncesi 0 nk, sonrası 6 nk boşluk, paragrafın ilk satırı 1,25 cm içerden başlamalıdır.


Bulgular
Elde edilen bulgular; araştırma problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.
Makale metni, Times New Roman yazı tipi, 11 punto, Normal, İki Yana Yaslı, Paragraf Sol ve Sağ Girinti 0cm, Satır Aralığı 1,15 Kat, Paragraf Öncesi 0nk, Paragraf Sonrası 6nk boşluk, Paragrafın İlk Satırı 1,25cm içerden (MS Word “İlk Satır” tipi paragraf) başlamalıdır.


Bulguların Birinci Başlığı (2. Düzey Başlık)
Makale metni, Times New Roman yazı tipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15, paragraf öncesi 0 nk, sonrası 6 nk boşluk, paragrafın ilk satırı 1,25 cm içerden başlamalıdır.
Tablo yazıları, başlıkları ve metni Times New Roman yazı tipi, 11 punto, eğik (italik), Tablo, şekil ve resim yazıları ve numaraları kalın olmalıdır.

USTAD %20Tablo.png

Bulguların Birinci Alt Başlığı (3. Düzey Başlık)
Makale metni, Times New Roman yazı tipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15, paragraf öncesi 0 nk, sonrası 6 nk boşluk, paragrafın ilk satırı 1,25 cm içerden başlamalıdır.

USTAD %20 .png

Sonuç ve Tartışma
Elde edilen bulgular alan yazın dikkate alınarak (ilgili yerlerde atıf verilerek) yazar yorumları da konularak tartışılmalıdır. Sonuç kısmında tablo, resim, şekil vb. olmamalıdır.
Makale metni, Times New Roman yazı tipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15, paragraf öncesi 0 nk, sonrası 6 nk boşluk, paragrafın ilk satırı 1,25 cm içerden başlamalıdır.
Grafik 1. Bu bir şekil yazısıdır. (Şekil başlıkları ve metin 9 punto, şekil yazısı ve numarası kalın).

USTAD %20 grafik.png

Kaynakça
Kaynaklar APA 7. baskı kurallarına göre verilmelidir. Aşağıda bazı örnek gösterimler bulunmaktadır. Gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve film gibi yapıtlar ile öykü ve şiir kitapları, öykü, makale, kitap bölümü, mektup, konferans, konuşma, söyleşi ve kişisel görüşme, yayımlanmamış tezler APA 7. baskı kurallarına göre verilmelidir.
Metin içinde atıf verilen tüm kaynaklar kaynakça da verilmelidir. Benzer şekilde kaynakçada yer alan tüm kaynakların her birine metin içinde atıf verilmiş olmalıdır.
Kaynak makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır.


Makale veya Süreli Yayın Kaynakları
Süreli yayın kaynakları, Times New Roman yazı tipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15, paragraf öncesi 0 nk, sonrası 6 nk boşluk olmalıdır.
USTAD Normal metninden farklı olarak, paragrafın ilk satırı sola hizalı sonraki satırlar 1,25 cm içerden başlamalıdır (MS Word Asılı paragraf). Süreli yayının adı italik (eğik) olmalıdır.
Birden fazla yazarı olan yayınlarda, son yazar soyadından önce Türkçe makalelerde ve ifadesi diğer dillerdeki makalelerde & işareti kullanılmalıdır.


Tek yazarlı süreli yayın kaynağı:
Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. DOİ Adresi.
Örnek:
Erdal, G. (2023). Ambalaj Tasarımında Hedef Kitle. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Eğitim Dergisi, 4 (1), 11-19. https://https://doi.org/10.5281/zenodo.8027273

Çok yazarlı süreli yayın kaynağı:
Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı.
Örnek:
Türk Kaya, S., Onan, C. ve Uzunoğlu, M. (2022). Kolografi Tekniğinde Alternatif Arayışlar ve Uygulama Örnekleri. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 7(4), 388-414. https://doi.org/10.5281/zenodo.7415685
Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185


Kitaplar
Süreli yayın kaynakları, Times New Roman yazı tipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15, paragraf öncesi 0 nk, sonrası 6 nk boşluk olmalıdır.
IJHAR Normal metninden farklı olarak, paragrafın ilk satırı sola hizalı sonraki satırlar 1,25 cm içerden başlamalıdır (MS Word Asılı paragraf). Kitap adı italik (eğik) olmalıdır.
Birden fazla yazarı olan kitaplarda, son yazar soyadından önce Türkçe makalelerde ve ifadesi diğer dillerdeki makalelerde & işareti kullanılmalıdır.


Tek yazarlı kitap:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Yayınevi. DOİ Adresi.
Örnek:
Sapolsky, RM (2017). Davranış: En iyi ve en kötü halimizle insan biyolojisi. Penguen Kitapları.
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

Çok yazarlı kitap:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi., Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Yayınevi.
Örnek:
Ahıska, M. ve Yenal, Z. (2006). Aradığımız Kişiye Şuan Ulaşılamıyor, Türkiye’de Hayat Tarzı Temsilleri 1980-2005. Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.
Wolfe, J. M., Kluender, K. R., Dennis, L. M., Bartoshuk, L. M., Herz, R. S., Lederman, S. J. & Merfeld, D. M. (2015). Sensation & perception (4th ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates.


Kitap Bölümü (Chapter):
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Cilt, Sayfa aralığı). Yayınevi.

Editörlü Kitap:
Birinci editörün soyadı, Birinci editörün adının baş harfi ve İkinci editörün soyadı, İkinci editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Yayınevi.
Örnek:
Erdal, K., Alabay, S. ve Erdal, G. (2023). Education In An Innovative Perspective. Sentez Publishing.

Kitap Olarak Yayınlanmış Bildiriler:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bildirinin adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Bilimsel Toplantının Adı (sayfa aralığı). Toplantının gerçekleştiği yer: Yayınevi.
Örnek:
Eyim, A. (2006). Üniversiteler yapıda bilimsel özgürlük ve yönetsel özerkliğin yeri ve önemine sosyolojik bakış. R. Yıldız (Ed.), II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (52-64). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
Bedenel, A. L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. In R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (pp. 225-240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21
Tezler:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı [Yüksek lisans tezi / doktora tezi, Üniversite adı]. İnternet adresi veya veri tabanı.
Örnek:
Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No: 250896).

Bilimsel Toplantı ve Sempozyum:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Sözlü sunumun adı. [Sözel bildiri]. Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir. Varsa URL linki.
Örnek:
Cengiz, Ö. Y. (2015, Mayıs). Terapistte, danışanda ve terapi ilişkisinde değişim: Bir şema terapi olgu sunumu [Sözel bildiri]. VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara.
Çevrimiçi (Online) Ortamdaki Metinler
Çevrimiçi (online) ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, güvenirlik açısından, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar tercih edilmelidir.

Gazete Makalesi:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam Yayın Tarihi). Makalenin adı. Gazetenin adı. İnternet adresi.
Örnek:
Öcal, H. (21 Eylül 2023). Ermeniler için raks etmek artık kolay değil. Milliyet. https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/hakki-ocal/ermeniler-icin-raks-etmek-artik-kolay-degil-7008480

Video:
Yayıncı soyadı, Yayıncı Adının baş harfi. (Tam Yayın Tarihi). Videonun başlığı [Video]. Tam İnternet adresi
Örnek:
Bellofolletti. (2009, April 8). Ghost caught on surveillance camera [Video]. http://www.youtube.com/watch?v=Dq1ms2JhYBI&feature=related

Podcast:
Yayıncı soyadı, Yayıncı Adının baş harfi. (Tam Yayın Tarihi). Yayın adı [Video]. Tam İnternet adresi
Örnek:
Yeniçeri, Z. (2012, Ekim 19). Batıl inançlar ve eleştirel düşünme [Ses Dosyası]. https://itunes.apple.com/tr/podcast/bat-inanclar-ve-elestirel/id438059426?i=122769979&mt=2
Meraji, S. M., & Demby, G. (Hosts). (2016–present). Code switch [Audio podcast]. National Public Radio. https://www.npr.org/podcasts/510312/codeswitch

Müze Eseri:
Sanatçının soyadı, Sanatçının adının baş harfi. (Yıl). Eser adı. [Türü: Resim, Heykel, vb.]. Müze Adı, Müzenin bulunduğu şehir, Müzenin bulunduğu ülke. Varsa URL linki.
Örnek:
van Gogh, V. (1889). Yıldızlı gece [Resim]. Modern Sanat Müzesi, New York, NY, Amerika Birleşik Devletleri. https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-gogh-the-starry-night-1889/

Sergi:
Sanatçının soyadı, Sanatçının adının ilk harfi., ve Sanatçının soyadı, Sanatçının adının ilk harfi (Yıl). Sergi adı. [Sergi]. Sergilendiği şehir, Sergilendiği ülke. Varsa URL linki.
Örnek:
Martinez, J.-L. ve Douar, F. (2018–2019). Arkeoloji grafikleşiyor [Sergi]. Louvre, Paris, Fransa. https://www.louvre.fr/en/expositions/archaeology-goes-graphic

Etik Kurul Kararları (Gerekli ise)
ULAKBİM TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir.
https://trdizin.gov.tr/kriterler/
Makalenizde etik kurul onayı gerekli olsa da olmasa da USTAD Etik Kurul Onay Belgesi doldurulmalıdır.
https://www.USTAD .net/resources/images/Etik%20Kurul%20Onay%C4%B1.pdf

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı (Birden fazla yazar varsa)
Birden fazla yazarlı makalenin planlanma ve analiz aşamasında bütün yazarların katkı sağlaması beklenirken, yazım ve uygulama aşamasında katkı oranları farklılık gösterebilir. Yazar katkı oranı tüm yazarların toplamı %100 ü geçmeyecek şekilde sorumlu yazar tarafından belirlenir.
Örnek Katkı Oranı Dağılımı:
Birinci Yazar %50,
İkinci Yazar %25,
Üçüncü Yazar %20 ve diğerleri %5 oranında katkı sağlamıştır (Toplamda %100 olmalıdır).

Teşekkür (Gerekli ise)

Çalışmaya destek veren ve katkıda bulunan kuruluşlara ve kişilere bu bölümde teşekkür edilebilir.

Çatışma Beyanı
Makalenin herhangi bir aşamasında maddi veya manevi çıkar sağlanmış veya sağlanmamış ise belirtilmelidir.


Yayın Etiği Beyanı
Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.

uu_logo.png   4_teknikbilimler.jpg  doi.png  ith-logo.png    a94bbc48292e3b6e54b776e608d10ad5cb_turnitin-login-page-logo-2022.png   ustadtab2.png   88x31.png   ustadkod.png    Ustad%20Dergipark.png

Uluslararası Sanat ve Tasarım Dergisi USTAD Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. © USTAD 2020 / ustad@uludag.edu.tr / eISSN: 2979-9775