BibTex RIS Kaynak Göster

Türk Hukuk Sisteminde Hayvanlar

Yıl 2010, Cilt: 81 Sayı: 1, 31 - 34, 01.01.2010

Öz

Hayvanlar, uygarlığın başlangıcından itibaren insantoplumlarında önemli roller üstlenmişlerdir. Başlangıçtahayvanlar yiyecek amacıyla avlanılmışlar; kemikleri ve derileribarınma, giyinme ve el aleti yapmak amacıyla kullanılmıştır.Daha sonra da yük hayvanı, yiyecek, giyecek ve daha pek çokamaç için evcilleştirilmişlerdir. Günümüzde pek çok insan(çiftçiler, hayvan sahipleri, hayvan üreticileri, hayvanat bahçesisorumluları), hayvanların çeşitli amaçlarla kullanılabileceğinidüşünmekle beraber onlara karşı daha duyarlı olunmasınınzorunlu olduğu ortak fikrinde birleşmişlerdir. Bunun sonucundada bazı ülkeler hayvanlara karşı eziyeti önlemek amacıylayasalar çıkarmışlardır.Türk hukuk sisteminde insan dışındaki her şeye “mal”ya da “eşya” olarak bakılmaktadır. İnsan merkezli bu bakışpek çok ülkede terk edilmiştir. Hayvanların, hukuki anlamdanitelendirilebilecek hakları olmasa da insanların sahip olduğuhaklara yakın evrensel değerlere sahip olduğu kabul edilir.Türk hukuk sisteminde “insan” dışında ve ekonomik değeriolan her şey insanın sahip olabileceği malvarlıklarındansayıldığı için bunların edinilmesi ve kullanılması hukuki açıdanolasıdır. Sonuç olarak bazı hayvanların ekonomik değer olarakkabul edilmeleri nedeniyle zarar görmeleri halinde sahiplerininuğramış olduğu ekonomik kayıplar “mal varlığı aleyhineişlenen suçlara” konu olmaktadırlar

Animals in Turkish Judicial System

Yıl 2010, Cilt: 81 Sayı: 1, 31 - 34, 01.01.2010

Öz

Animals have played a role in human societysince civilization began. At first, animals were hunted forfood, and their skins and bones were used for clothing, shelterand tools. Later, animals were domesticated and used as beastsof burden, for food and clothing, and eventually for manyother purposes. Today most of us accept the idea that people(farmers, pet owners, animal breeders, zoo keepers and researchscientists) may use animals but are obliged to treat themdecently. As a result some countries have anti-cruelty laws toensure the humane treatment of animals Turkish legal system deems anything other than human
beings as “a commodity” or “a good”. Yet that human-centric
perspective seems to have been left behind in many countries.
Although animals do not have any rights which can be defined
as legal rights, it is a generally accepted principle that several
universal values apply to animals, as well, similar to those of
human beings.
All other things with economic value are taken as
properties in the service of and which can be possessed by
human beings in Turkish judicial system. To possess, property
right and possessorship over animals is legally practicable.
As a result, several animals around are taken as commodities
and in case of injury they are subject to cases of crime against
property due to their owners’ economic losses.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA79HB58BP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Atilla Özgür Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2010
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 81 Sayı: 1

Kaynak Göster

Vancouver Özgür A. Türk Hukuk Sisteminde Hayvanlar. Vet Hekim Der Derg. 2010;81(1):31-4.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi açık erişimli bir dergi olup, derginin yayın modeli Budapeşte Erişim Girişimi (BOAI) bildirisine dayanmaktadır. Yayınlanan tüm içerik, çevrimiçi ve ücretsiz olarak sunulan Creative Commons CC BY-NC 4.0 lisansı altında lisanslanmıştır. Yazarlar, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi'nde yayınlanan eserlerinin telif haklarını saklı tutarlar.


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society