Cilt: 81 - Sayı: 1, 1.01.2010

Yıl: 2010

Araştırma Makalesi

. Mikrosatellitlerin Önemi ve Kullanım Alanları

. Oniki Köpekte Panosteitis

Olgu Sunumu

. Bir Köpekte Servikal Mukosel’in Operatif Sağaltımı

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society