Gelecek Sayılar (18.sayı çağrısı-2023/Güz)

ViraVerita E-Dergi 18. Sayı Makale Çağrısı

Kurtuluş Olanakları: Geçmişi ve Geleceği İnşa Etmek

Sayı editörleri: Gülçin Ayıtgu Metin – M. Murat Öngel - Aynur Demirli

Yazı teslim tarihleri: 1 Haziran- 1 Eylül 2023

Cumhuriyetin ilk yüzyılı büyük ve çok katmanlı bir kriz dönemiyle beraber, başlangıç noktasındaki ideallerin çok uzağında olan bir görünümde kapanırken; bunun yarattığı umutsuzluğun, kaygının, korkunun gölgesinden nasıl çıkılacağına ilişkin kurtuluş arayışları üzerine düşünmek de yakıcı bir sorun olarak karşımızda. İnsanlar tarihlerini kendileri yapsa da bunu geçmişin gölgesinden çıkarak yapamıyorlarsa eğer, geçmişi ve geleceği bir arada düşünmek bir zorunluluk. Kurtuluşu aramak ve geleceği kurgulamak için geçmişi inşa etmek, niteliksel şekilde kurgusal bir karakter de taşıyan tarihyazımı üzerine düşünmeye bizi çağırıyor. Zaman, mekân, olaylar ve karakterler üzerine oluşturulan bu çoklu anlatılar ve tarihler arasında süregiden “gerçeklik” arayışı “kurtuluş” a, “devrim” e, “kriz” e, tarihin sorumluluğunu almaya ilişkin tartışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor. Kısacası, bütün bu olup bitenlerle yaşamı yeniden inşa edebilme olanaklarımıza ilişkin arayışımızda belki her şeyden önce, bugünü mümkün kılan geçmişi kurgularıyla ve gerçeklikleriyle yeniden düşünmemiz gerekli. Bunu yaparken de ideal olan ve gerçekte olanlar arasındaki gerilimin yarattığı problemler karşısında nostaljiye sığınmadan, sizleri Cumhuriyetin 100. yılında “devrim” e, “kurtuluş” a ve bitmeyen yaşamı yeniden şekillendirme arayışımıza dair aşağıdaki konu başlıklarının önceliğinde ama bunlarla da sınırlı olmaksızın düşünmeye davet ediyoruz.


•Devrim, karşı devrim ve kurtuluş imkânı
•Bir idea olarak kurtuluş
•Dünya devrimler tarihi
•Bir imkân ve fikir olarak cumhuriyet
•Cumhuriyet tarihinin (yeniden) inşası
•İslâmcı ve sol liberal tarihyazımının eleştirisi
•Kurucu iktidar ve direniş odakları
•Yeni anayasa tartışmaları
•Yeni toplum sözleşmesi
•Günümüz kurtuluş reçetelerinin ufku
•Gelecek kaygısı: Ütopyalar ve distopyalar
•Geçmişle hesaplaşma (mı?)
•Geçmişin sorumluluğu ve geleceğin inşası
•Siyasette nostalji ve “yeni”
•Toplumsal belleğin inşası ve unutuş


Yazılarınızı https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita adresi üzerinden gönderebilirsiniz.
Bilgi ve sorularınız için: viraverita_edergi@viraverita.org