Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Muslim Settlement Policy of the Committee of Union and Progress, 1913-1918

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 439 - 446, 17.12.2021

Öz

Fuat Dündar's book titled "The Muslim Settlement Policy of the Committee of Union and Progress" examines the migration and settlement policies implemented in line with the ideology of Islamization and Turkification of Anatolia during the period when the Committee of Union and Progress (CUP) was in full power. The book which illuminates, how the peoples of the empire were resettled, how the CUP tried to solve the problems encountered during the resettlement process, the socio-economic structure and social mood of the aforementioned period, based on archive documents; attracts attention both in terms of the sources it references and its subject. In this article, the aforementioned book will be analyzed.

Kaynakça

 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Bâb-ı Âlî Evrak Odası (BEO). 4370, 327713.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Mühimme Defterleri (A.DVNS.MHM.d). 32, 86.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Mühimme Defterleri (A.DVNS.MHM.d). 17, 19.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). İrade Harbiye (İ.HB). 173, 26.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Maarif Nezareti Mektubî Kalemi (MF.MKT). 662, 20.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Evrakı (TS.MA.e). 701, 13.
 • Dündar, Fuat. İttihat ve Terakkinin Müslümanları İskân Politikası (1913 – 1918). İstanbul: İletişim Yayınları, 2001.

İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskan Politikası (1913-1918)

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 439 - 446, 17.12.2021

Öz

Fuat Dündar’ın “İttihat ve Terakki’nin Müslümanları iskan politikası” isimli kitabı, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tam iktidar olduğu dönemde, Anadolu'nun Müslümanlaşması ve Türkleşmesi ideolojisi doğrultusunda uygulanan göç ve iskan politikalarını incelemektedir. İmparatorluk bünyesinde bulunan halkların nasıl bir politika doğrultusunda iskan edildiğini, Cemiyetin mezkur ameliye esnasında karşılaştığı problemleri nasıl çözmeye çalıştığını, mezkur dönemin sosyo-ekonomik yapısını ve toplumsal ruh halini arşiv belgelerine dayanarak aydınlatan kitap, gerek başvurduğu kaynaklar itibariyle gerek konusu itibariyle dikkatleri celp etmektedir. Bu makalede ise mezkur kitabın incelemesi yapılacaktır.

Kaynakça

 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Bâb-ı Âlî Evrak Odası (BEO). 4370, 327713.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Mühimme Defterleri (A.DVNS.MHM.d). 32, 86.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Mühimme Defterleri (A.DVNS.MHM.d). 17, 19.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). İrade Harbiye (İ.HB). 173, 26.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Maarif Nezareti Mektubî Kalemi (MF.MKT). 662, 20.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Evrakı (TS.MA.e). 701, 13.
 • Dündar, Fuat. İttihat ve Terakkinin Müslümanları İskân Politikası (1913 – 1918). İstanbul: İletişim Yayınları, 2001.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Kitap İncelemesi
Yazarlar

Meryem SEZGİN> (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üniversitesi
0000-0002-5756-4195
Cyprus

Teşekkür Yazar, Cem Kumuk ile Kafkasya Okumaları Atölyesi koordinatörleri Veysel Arıhan ve Gupse Demirağ’a teşekkürlerini sunar.
Yayımlanma Tarihi 17 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2021
Kabul Tarihi 14 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Sezgin, Meryem . "İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskan Politikası (1913-1918)". Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 7 / 2 (Aralık 2021): 439-446 .26053  17492    17497   17496   17495   17493     17494      


17498  17499     17500       17999      20269

17547
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.