Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 11, 158 - 173, 30.12.2021

Öz

Manuel Castells, one of the scientists studying on information and communication technologies today, is also known for his works in the fields of urban sociology and globalization. Manuel Castells' work, which is the subject of this article, begins with Marshall McLuhan's reference to the Gutenberg Galaxy, as the name suggests, with the network being a message. In the work, the network through the Internet; different aspects from culture to politics, from economy to international relations, from multimedia to education are mentioned. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society was originally published in 2001 by Oxford University Press. The book, which was translated into Turkish by a translation group of ten people, was prepared by Prof. Dr. Tugba Asrak Hasdemir. The book was published by Phoenix Publishing, in 2020. In the introduction section titled 'Invitation to the Internet Galaxy', which was written specifically for the Turkish edition of the book; The main points of Manuel Castells's scientific and individual life adventure, the place and importance of the Internet Galaxy in this adventure, as well as the collective translation and preparation adventure of the book into Turkish, is told. The bibliography given at the end of each chapter of the book, which consists of nine chapters, has guided the reader about the subjects.

Kaynakça

 • Asrak Hasdemir, T. (2020). İnternet Galaksisi’ne davet. İçinde T. Asrak Hasdemir (Editör), İnternet Galaksisi İnternet, İş Dünyası ve Toplum Üzerine Düşünceler. (7-16). Phoenix Yayınevi.
 • Castells, M. (2020). İnternet Galaksisi İnternet, İş Dünyası ve Toplum Üzerine Düşünceler (T. Asrak Hasdemir, Yay. Haz.). (E. Öztürk vd., Çev.). Phoenix Yayınevi.
 • Davis, M. (2016). Gecekondu gezegeni (G. Koca, Çev.). (3. Baskı). Metis Yayınları.
 • Lash, S. (2002). Critique of information. Sage Publications.
 • Lessig, L. (1999). Code: and other laws of cyberspace. Basic Books.
 • Maney, K. (2014, 8 Aralık). Kevin Ashton, other of the Internet of Things & Network Trailblazer. https://newsroom.cisco.com/feature-content?type=webcontent&articleId=1558161. Erişim Tarihi: 06.12.2021.
 • McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man. Toronto Press.
 • McLuhan, M. ve Fiore, Q. (1967). The medium is the message. Bantam.
 • Naughton, J. (1999). A brief history of the future: origins of the Internet. Phoenix.
 • Oxford Scholarship Online. (2002). The Internet galaxy: reflections on the Internet, business, and society. Oxford Press.
 • https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199255771.001.0001/acprof-9780199255771. Erişim Tarihi: 01.12.2021. Rogers, E. M. (1962). Diffusion of innovations. Free Press.
 • Van Dijk, J. (2018). Ağ toplumu (Ö. Sakin, Çev.). (2. Baskı). Epsilon Yay.
 • Voltaire. (2000). Candide ya da iyimserlik (S. Tanilli, Çev.). Adam Yayınları.
 • World Bank. (2021). Individuals using the Internet. https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS. Erişim Tarihi: 13.12.2021.

Manuel Castells ile İnternet Galaksisi’nde Bir Yolculuk: Siyaset, Ekonomi ve İletişim

Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 11, 158 - 173, 30.12.2021

Öz

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten bilim insanlarından birisi olan Manuel Castells, kent sosyolojisi, küreselleşme alanlarındaki eserleriyle de bilinmektedir. Manuel Castells’in bu yazıya konu olan eseri, adından da anlaşılacağı üzere Marshall McLuhan'ın, Gutenberg Galaksisi’ne bir gönderme yaparak, ağın mesaj olduğuyla söze başlar. Eserde, İnternet dolayımıyla kurulan ağın; kültürden siyasete, ekonomiden uluslararası ilişkilere, multimedyadan eğitime farklı yönlerine değinilmektedir. Kitap, The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society orijinal ismiyle 2001 yılında Oxford University Press tarafından yayımlanmıştır. Eser on kişilik bir çeviri grubu tarafından kolektif bir çalışma ile İnternet Galaksisi İnternet, İş Dünyası ve Toplum Üzerine Düşünceler başlığıyla Türkçeye kazandırılmış, Prof. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir tarafından yayıma hazırlanmıştır. 2020 yılında Phoenix Yayınevi tarafından basılmıştır. Kitabın Türkçe çevirisi için özel olarak kaleme alınan ‘İnternet Galaksisi’ne Davet’ başlıklı sunuş kısmında ise; Manuel Castells’in bilimsel ve bireysel yaşam serüveninin ana noktaları, bu serüvende İnternet Galaksisi’nin yeri ve öneminin yanı sıra, kitabın Türkçe’ye kolektif biçimde çevrilme ve hazırlanma serüveni de yer almaktadır. Dokuz bölümden oluşan kitabın her bölümünün sonunda verilen kaynakça okuyucuya yol gösterici olmuştur.

Kaynakça

 • Asrak Hasdemir, T. (2020). İnternet Galaksisi’ne davet. İçinde T. Asrak Hasdemir (Editör), İnternet Galaksisi İnternet, İş Dünyası ve Toplum Üzerine Düşünceler. (7-16). Phoenix Yayınevi.
 • Castells, M. (2020). İnternet Galaksisi İnternet, İş Dünyası ve Toplum Üzerine Düşünceler (T. Asrak Hasdemir, Yay. Haz.). (E. Öztürk vd., Çev.). Phoenix Yayınevi.
 • Davis, M. (2016). Gecekondu gezegeni (G. Koca, Çev.). (3. Baskı). Metis Yayınları.
 • Lash, S. (2002). Critique of information. Sage Publications.
 • Lessig, L. (1999). Code: and other laws of cyberspace. Basic Books.
 • Maney, K. (2014, 8 Aralık). Kevin Ashton, other of the Internet of Things & Network Trailblazer. https://newsroom.cisco.com/feature-content?type=webcontent&articleId=1558161. Erişim Tarihi: 06.12.2021.
 • McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man. Toronto Press.
 • McLuhan, M. ve Fiore, Q. (1967). The medium is the message. Bantam.
 • Naughton, J. (1999). A brief history of the future: origins of the Internet. Phoenix.
 • Oxford Scholarship Online. (2002). The Internet galaxy: reflections on the Internet, business, and society. Oxford Press.
 • https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199255771.001.0001/acprof-9780199255771. Erişim Tarihi: 01.12.2021. Rogers, E. M. (1962). Diffusion of innovations. Free Press.
 • Van Dijk, J. (2018). Ağ toplumu (Ö. Sakin, Çev.). (2. Baskı). Epsilon Yay.
 • Voltaire. (2000). Candide ya da iyimserlik (S. Tanilli, Çev.). Adam Yayınları.
 • World Bank. (2021). Individuals using the Internet. https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS. Erişim Tarihi: 13.12.2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Görüş
Yazarlar

Zeynep GÜLTEKİN AKÇAY> (Sorumlu Yazar)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0003-3050-3090
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 28 Kasım 2021
Kabul Tarihi 22 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 11

Kaynak Göster

APA Gültekin Akçay, Z. (2021). Manuel Castells ile İnternet Galaksisi’nde Bir Yolculuk: Siyaset, Ekonomi ve İletişim . Yeni Medya , 2021 (11) , 158-173 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenimedya/issue/67044/1047459