Güncel Sayı

Cilt: 7 Sayı: 1, 20.03.2024

Yıl: 2024
Öğretim Görevlisi Funda KEKLİK KAL TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ, TÜRK MÜZİĞİ ANABİLİM DALI
Klasik Batı Müziğinde Kompozisyon, Müzik Performansı, Türk Sanat Müziğinde Kompozisyon, Türk Sanat Müziğinde Yorumculuk, Müzik (Diğer)
Doç. Dr. Tolga KARACA TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0002-6579-3465
Klasik Batı Müziğinde Kompozisyon, Klasik Batı Müziğinde Yorumculuk, Müzik Teknolojisi ve Kayıt, Müzik Teorileri, Müzikoloji ve Etnomüzikoloji, Orkestra Şefliği, Türk Halk Müziğinde Kompozisyon, Türk Sanat Müziğinde Kompozisyon, Türk Sanat Müziğinde Yorumculuk
Doç. Dr. Ahmet Hakan BAŞ TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0002-7156-4466
Türk Sanat Müziğinde Kompozisyon
Doç. Dr. Hüseyin MERTOL TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Doğal Kaynak Yönetimi, Bölge Planlamada Kent Coğrafyası, Mimari Miras ve Koruma
Dr. Öğr. Üyesi Elif Nun GÖKÇE Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Ünv.
Fonetik ve Konuşma Bilimi, Türk Dili ve Edebiyatı (Diğer), Müzikoloji ve Etnomüzikoloji, Türk Halk Müziğinde Kompozisyon, Türk Halk Müziğinde Yorumculuk, Türk Sanat Müziğinde Kompozisyon, Türk Sanat Müziğinde Yorumculuk
Arş. Gör. Hasan Zahid YURDAGÜL TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
Türk Sanat Müziğinde Yorumculuk
Arş. Gör. Bora KANAR TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ, TÜRK MÜZİĞİ ANABİLİM DALI 0000-0002-6800-6041
Türk Halk Müziğinde Yorumculuk, Türk Sanat Müziğinde Kompozisyon, Türk Sanat Müziğinde Yorumculuk

Yegah, 2018 yılında Yegah Müzikoloji Dergisi (e-ISSN: 2636-8838) - 2021 yılı sonunda ise uluslararası yazışmalarda adında bulunan yabancı karakterler nedeniyle (e-ISSN: 2792-0178) numarası ile ad değişikliğine gidilmiş olup, yeni adı "Yegah Müzikoloji Dergisi" olarak değiştirilmiştir. 
Dergimiz, bundan böyle Doçentlik başvuru dönemleri için gelen yoğun istekler nedeniyle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanan hem ulusal hem de uluslararası akademik bir dergi niteliğini taşımaya devam etmektedir. Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, öncelikle intihal raporundan geçirilmekte ve daha sonra etik beyan ile ilgili bir gereklilik varsa yazarlarımıza bildirilmektedir. Benzerlik raporu sınırı dergimizde %20’dir. Aşılması durumunda makale derhal reddedilmektedir. Bu aşamaların sonunda editörlük süreci başlar ve gerekli düzeltmeler sonrasında da makale en az iki hakeme yollanır. Geri dönüşler sonucunda, eğer hakemlerden bir adet ret gelirse, makale son bir bir hakeme daha yollanır. Buna göre makalenin yayını kabul/ret gördükten sonra yayınlanır/yayınlanamaz. Hakemlere yollanan makalelerde kör sistem tercih edilmektedir. 
Dergimizde müzik, müzik tartışmaları, derlemler, çeviri makaleleri, araştırma yazıları, eleştiri ve yeni oluşumlar değerlendirilmektedir. İnterdisipliner alanlarda araştırma notu, tez tanıtımları, sempozyum etkinliği değerlendirmeleri vb. çalışmalara da yer verilmektedir. Her bir makale, Türkçe/İngilizce 150-250 kelime arasında öz/abstract içermelidir. 
Dergimiz şu an, EBSCO Host bünyesinde olan Rilm, Music Index with Full Text ve DOAJ (Directory of Open Access Journals vb. önemli indekslerde taranmaktadır . Scopus ve Ulakbim TR Dizini için de başvurusunu yapmış ve sürecin sonuçlanmasını beklemektedir.

 1. 1. Ulusal ve Uluslararası faaliyetlerini yürüten hakemli bir dergidir.
  2. Yılda dört kez olmak üzere Mart, Haziran, Eylül  ve Aralık aylarında  yayın yapar.
  3. Dergimizde müzik, müzik tartışmaları, derlemeler, araştırma yazıları, eleştiri ve yeni oluşumlar değerlendirilmektedir. İnterdisipliner alanlarda araştırma notu, tez tanıtımları, sempozyum etkinliği değerlendirmeleri vb. çalışmalara da yer verilmektedir.
  4. Yazarlar ad ve soyadları ile birlikte unvanları ve görev yaptıkları yeri, isteğe bağlı ise Orcid'lerini belirtirler.
  5. Bir yazarın yıl içerisinde dört adet makalesi kabul edilebilmektedir.
  6. Her makalede hem Türkçe hem de İngilizce başlık, öz (150-250 kelime) ve anahtar kelimeler (5-7 kelime) verilmelidir.
  7.
  2022 yılı itibarı ile; dergimizde kaynaklar sonrasında ayrıca "genişletilmiş özet" zorunlu hale gelmiş olup, sınırı en az 800 kelime olmalıdır. Bunun altında özet yollayan yazarlarımızın makaleleri ret alır.
  8. Yazılarda Dil ve imla kılavuzu makaler yollama esnasında döküman olarak verilmektedir ve bu esaslara göre sistem olarak "APA" kullanılmaktadır.
  9. Yayımlanan yazıların her türlü yayın ve telif hakkı Yegah Müzikoloji Dergisi'ne. Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
  10. Yazılar, çeviriler orijinal metinleriyle olmak üzere, Dergipark sistemi üzerinden editörlere ulaştırılır.


  Kurallar ve Değerlendirme Süreci
  1. Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır.
  2. Derginin yazı dili Türkçe olmakla beraber, dergimiz bir makaleyi yazarın izni doğrultusunda dilerse hem Türkçe hem de İngilizce veya Almanca dilinde yayınlama hakkına sahiptir.
  3. İki farklı dilde yazılmış olan makaleler ayrı ayrı makaleler yerine, sayfalarda karşılıklı olarak yayına alınırlar. Yabancı dildeki makale sayfaları derginin sol kısmında Türkçesi ise sağ kısmında yer almaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki Yabancı dillerdeki bazı kelimelerin tam olarak karşılıkları dilimizde bulunmamaktadır. Bu sebeple, yazarlardan özellikle Türkçeye uygun en yakın çeviriyi yapmaları istenmektedir.
  4. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayınlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilir. Yayınlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili dönem içerisinde cevap verilir.
  5. Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazarların yayınlanan yazıları yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Yayınlanan yazılar Yayın Kurulu Kararı dışında geri çekilemez. Yazarlara telif ücreti ödenmez.
  6. Yayınlanmış yazıların her türlü hakkı Yegah Müzikoloji Dergisi'ne aittir. Dergide yayınlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

  Yayın sıklığı
  Yegah Müzikoloji Dergisi, yılda 4 kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.
  Açık erişim politikası
  Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Yazım Kuralları için linke tıklayınız. İndireceğiniz dosya aynı zamanda dergimizin formatına uygun hazırlanmış bir şablondur. Metninizi ekleyebilirsiniz. Yazım Kılavuzunu buradan indirebilmeniz için Dergi Park üyeliğinizle girmiş olmanız gerekebilir. Sol tuş ile tıkladığınızda indirme gerçekleşmezse, sağ tuşla basıp "Bağlantıyı farklı kaydet" seçeneği ile indiriniz. Ayrıca üye olduktan sonra makaleyi yollama esnasında karşınıza dergimizin "Yazım Kılavuzu" indirmeniz için ekranda belirecektir. O aşamada da indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

Son Güncelleme : 10.03.2024 YMD Yazım Kılavuzu ve Şablonu

Last Update            : 10.03.2024 YMJ Spelling Guide for Authors

Etik Kurul Belgesi
YMD'ye; gönderilmesi planlanan tüm metinlerde ve araştırmalarda, gerekiyorsa, etik kurulu belgeleri ibraz edilmek zorunluluğu bulunmaktadır. Gerekmesi halinde Etik kurulu onay belgesi  veya Etik kurulu onay tarihi  ve sayısı olmayan araştırmalar yayın süresince ibraz edilene kadar hiç bir şekilde değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar:
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma,
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Dergimizde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve / veya yasal / özel izin alınmasının gerekip gerekmediği, eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı sistemimize yüklenecek ıslak imzalı belgelerle açıkça sunulmalıdır.


Yayın Etiği ve Yayın Malpraktis Bildirimi

Yegah Müzikoloji Dergisi, COPE Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri için En İyi Uygulama Kılavuzlarını ve Dergi Yayıncıları için Davranış Kurallarını takip etmektedir.
Yazarların, hakemlerin ve editörlerin burada yer alan etik davranış konusunda en iyi uygulama kurallarını takip etmeleri beklenir.
Aşağıda bazı kilit noktalara yer verilmiştir, ancak tüm detaylar için daima yukarıda linki verilen iki belgeye başvurmalısınız.
Editörlerin Görevleri
Adil davranış, tarafsızlık ve editöryel bağımsızlık
Editörler, gönderilen makaleleri yalnızca akademik değerine değil (önem, özgünlük, çalışmanın geçerliliği, açıklığı) aynı zamanda yazarın ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, etnik kökeni, hangi ülkenin vatandaşı olduğu, dini inancı, politik görüşü veya hangi kurumda çalışdığı dikkate alınmaksızın derginin kapsamına uygunluğu temelinde değerlendirir. Düzenleme ve yayınlama kararları, hükümet politikaları veya derginin dışındaki herhangi bir kurum tarafından belirlenmez. Baş editör, derginin tüm editöryel içeriği ve bu içeriğin yayımlanması zamanlaması konusunda tam yetkilidir.
Gizlilik
Editörler ve editöryel çalışanlar gönderilen bir el yazması ile ilgili hiçbir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, muhtemel hakemler, diğer editöryel danışmanlar ve yayıncı dışındaki kimseye ifşa etmeyecektir.
İfşa ve çıkar çatışmaları
Editörler ve yayın kurulu üyeleri, sunulan bir metinde açıklanan yayınlanmamış bilgileri, yazarların açık yazılı izni olmadan kendi araştırma amaçları için kullanmayacaktır. Editörlerin yazıyı kullanması sonucunda elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulacak ve kişisel çıkarları için kullanılmayacaktır. Editörler çıkar çatışmalarına (rekabetçi, işbirlikçi veya makale yazarları, şirketler veya kurumlardan herhangi biriyle olan diğer ilişkilerden kaynaklanan bağlantılar) sebep olacak makaleleri değerlendirme safhalarına katılamazlar. Bunun yerine, çıkar çatışması bulunmayan başka bir editör kurulu üyesinin makaleyi ele alması daha münasip olacaktır.
Yayın kararları
Editörler, yayınlanmak üzere gönderilen tüm makalelerin değerlendirilmesini ve bu alanda uzman en az iki hakemin değerlendirmesinden geçirilmesini sağlar. Baş Editör, dergiye gönderilen yazıların hangisinin yayınlanacağına karar vermekten, söz konusu çalışmanın onaylanmasına, araştırmacı ve okuyucular için önemine, hakemlerin yorumlarına ve bu gibi yasal gerekliliklerden sorumludur. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal konusunda yasalar yürürlüktedir (Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi , (Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu . Baş editör, bu kararı verirken diğer editörler veya hakemler ile görüşebilir.
Soruşturmalara katılım ve işbirliği
Editörler (yayıncı ve / veya toplumla birlikte), sunulan bir el yazması veya yayınlanan makale ile ilgili etik kaygılar ortaya çıktığında duyarlı önlemler alırlar. Bildirilen her etik olmayan yayıncılık davranışı, yayınlanmasından yıllar sonra keşfedilse bile ele alınacaktır. Yegah editörleri , şüpheli suistimal davranışlarıyla ilgilenirken COPE prosedürlerini (https://publicationethics.org/resources/flowcharts ) takip eder . Soruşturma üzerine, sağlam temellere dayanan etik kaygının tespit edilmesi durumunda, derhal bir düzeltme, makalenin yayından kaldırılması (geri çekilmesi), kaygı ifadesi veya ilgili başka bir not yayınlanacaktır.
Hakemlerin Görevleri:
Hakem değerlendirmesi, editörlere editör kararları vermede yardımcı olur ve yazarlarla olan editör iletişimi yoluyla, yazarların yazılarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Hakem incelemesi, resmi bilimsel iletişimin önemli bir bileşenidir ve bilimsel çabanın merkezinde yer almaktadır. Yegah, bilimsel sürece katkıda bulunmak isteyen alanının uzmanı tüm araştırmacıların gözden geçirme konusunda adil bir pay alma zorunluluğu olduğu görüşünü paylaşmaktadır.
Çabuk değerlendirme:
Hakemin okuyacağı makaleyi yayın için niteliksiz bulması durumunda veya makaleyi vakitlice okuyamayacağı durumlarında derhal editörlere bildirmeli ve davetli hakem gözden geçirme davetini reddetmelidir ki böylece alternatif hakemler ile temasa geçilebilsin.
Gizlilik:
İncelenmek üzere alınan yazılar, gizli belgelerdir ve bu şekilde değerlendirilmelidir; Baş Editör tarafından yetkilendirilmedikçe (yalnızca istisnai ve özel koşullar altında), başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu gizlilik ilkesi, inceleme davetini reddeden davetli hakemler için de geçerlidir.
Nesnellik standartları:
İncelemeler objektif olarak yapılmalı ve gözlemler, yazarların makaleyi geliştirmek için bunları kullanabilmeleri için destekleyici argümanlarla açıkça formüle edilmelidir. Yazarların kişisel eleştirileri uygunsuzdur.
Kaynaklara hakimiyet:
Alanının uzmanı hakemler, yazarlar tarafından atıf yapılmamış çalışmalara hakim olmalı bilmelidir. Önceki yayınlarda bildirilen bir gözlem, türetme veya tartışma olan herhangi bir ifadeye atıf yapılmasını bildirmesi gerekir. Bir hakem aynı zamanda editörlere, söz konusu yazı ile kişisel bilgileri olan diğer herhangi bir yazı (yayınlanmış veya yayınlanmamış) arasındaki önemli benzerlik veya örtüşme durumlarını da bildirmelidir. Bunun için ayrıca benzerlik raporu sunan yazılımlarından yararlanarak incelemesini derinleştirebilir.
İfşa ve çıkar çatışmaları:
Davetli hakemler, inceledikleri makalelerle ilgili çıkar çatışması ortaya çıkması durumunda (rekabetçi, işbirlikçi veya makale yazarları, şirketler veya kurumlardan herhangi biriyle olan diğer ilişkilerden kaynaklanan bağlantılar) derhal çıkar çatışmasını hakem davetini reddederek editörlere bildirimde bulunması gerekir ki böylece alternatif hakemler ile temasa geçilebilsin.
Gönderilmiş bir makalede bulunan yayınlanmamış materyal, yazarların açık yazılı onayı olmadan bir hakem tarafından kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve gözden geçirenin kişisel avantajı için kullanılmamalıdır. Bu, inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.
Yazarların Görevleri
Raporlama standartları:
Özgün araştırma makalesi yazarları, araştırmalarının prosedürlerini, sonuçlarını, özgün ve doğru bir şekilde sunmalı, ardından çalışmanın önemini tarafsız bir şekilde tartışmalıdır. Yazı, diğer araştırmacıların bu çalışmadan istifade edebilmesi için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. İnceleme makaleleri doğru, objektif ve kapsamlı olmalı, editoryal 'fikir' veya perspektif parçaları açıkça belirtilmelidir. Gerçek dışı veya bilerek yanlış ifadeler kullanmak etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.
Veri erişimi ve saklama:
Yazarlardan çalışmalarının ham verilerini editör incelemesi için el yazmasıyla birlikte sağlamaları istenebilir ve uygulanabilir olması halinde verileri halka açık hale getirmek için hazırlanmaları gerekir. Her halükarda, yazarlar, katılımcıların gizliliğinin korunabilmesi koşuluyla, bu verilerin yayınlanmasından en az 10 yıl sonra (tercihen kurumsal ya da konu temelli bir veri deposu veya diğer veri merkezi aracılığıyla) diğer yetkili profesyonellere erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Tescilli verilere ilişkin yasal haklar yayınlanmasını engellemez. Sonuç olarak yazarlar tescilli dahi olsa 10 yıl süreyle yayınlarıyla ilgili bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.
Özgünlük ve intihal:
Yazarlar tamamen orijinal eserler yazarak gönderdiklerini ve başkalarının eserlerini ve / veya sözlerini kullandılarsa, bunun uygun şekilde atıf yapmak suretiyle belirtildiğinden emin olmalıdırlar. Makalede bildirilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara da değinilmelidir. İntihal, bir başkasının makalesini (yayınını) yazarınki gibi yazmaktan, başkalarının yayınlarının önemli kısımlarını (atfetmeden) kopyalamak veya başka bir deyişle, başkaları tarafından yürütülen araştırmaların sonucunu almak gibi birçok biçime sahiptir. Dolayısıyla bilinen ve gelecekte ortaya çıkacak herhangi bir şekilde yapılan intihal ve etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturacağından kabul edilemez.
Birden çok, yinelenen, fazlalık veya eşzamanlı başvuru / yayın
Aynı araştırma birden fazla dergide veya birincil yayında yayınlanmamalıdır. Buna daha önce tam metin olarak yayınlanan sempozyum bildirileri de dahildir. Bu nedenle, yazarlar zaten başka bir dergide yayınlanmış bir makaleyi değerlendirmek üzere göndermemelidir. Bir makalenin birden fazla dergiye aynı anda sunulması da etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.
Bazı makalelerin (çeviriler gibi) birden fazla dergide yayınlanması, belirli koşulların sağlanması koşuluyla bazen gerekli olabilir. İlgili dergilerin yazarları ve editörleri, aynı verileri ve ana belgenin yorumunu yansıtması gereken ikincil yayını kabul etmelidir. Birincil referans ikincil yayında (daha önce yayınlandığını birinci sayfanın dipnot kısmında tam künye ve açıklama getirerek göstererek) belirtilmelidir.
Makalenin yazarı:
Yalnızca içerik/makale ile ilgili kamu sorumluluğunu üstlenebilecek yazarlık kriterlerini karşılayan kişiler metinde yazar olarak listelenmelidir:
• Çalışma ile ilgili tasarım, uygulama, veri toplama veya analiz / yorumlama için önemli katkılarda bulunulması,
• makaleyi hazırlamış veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak revize etmiş olması,
• makalenin son halini görmüş, onaylamış ve yayına sunulmasını kabul etmiştir.
• yazıda bildirilen çalışmaya (teknik yardım, yazma ve düzenleme yardımı, genel destek gibi) önemli katkılarda bulunan, ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan diğer kişiler yazar olarak listelenmemelidir. Ancak "Teşekkür" bölümünde bildirilmesi gerekir.
• sorumlu yazar yukarıdaki tanıma göre tüm uygun yazarların yazılmasını sağlamakla birlikte yazar listesinde uygun olmayan yazar veya yazarların çalışmaya dahil edilmesine mani olmakla sorumludur. Tüm yazarların yazının son halini görüp onayladığını ve yayınlanmayı kabul ettiğini onaylamalıdır.
İfşa ve çıkar çatışmaları:
Yazarlar - mümkün olan en erken aşamada (genellikle başvuru sırasında bir açıklama formu göndererek veya metinde bir ifade ekleyerek) - makaleyi sonuçlarını veya yorumlarını etkilemek için yorumlanabilecek herhangi bir çıkar çatışmasını bildirmesi gerekir. Açıklanması gereken muhtemel çıkar çatışmaları örnekleri arasında, onursal, eğitim hibeleri veya diğer finansman, finansal konuşmacıların bürolarına katılım, üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse sahipliği veya diğer sermaye payları ve ücretli uzman tanıklığı veya patenti gibi finansal varlıklar bulunmaktadır. Bu düzenlemelerinin yanı sıra, kişisel veya mesleki ilişkiler, üyeler, konudaki bilgi veya inançlar veya el yazmasında ele alınan materyaller gibi finansal olmayan konularda çıkar çatışması olarak değerlendirilir.
Kaynaklara hakimiyet:
Yazarlar, başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde incelediklerini temin etmeli ve ayrıca kendi çalışmalarına ilham olmuş çalışmalardan atıf yapmak suretiyle bahsetmelidir. Özel olarak elde edilen bilgiler (görüşme, yazışmalar veya üçüncü şahıslarla yapılan görüşmeler) ilgili kişi/kaynaklardan açıkça ve yazılı olarak izin alınmadan kullanılmamalı veya raporlanmamalıdır. Yazarlar, bu hizmetlere dahil olan kişilerin açık yazılı iznini almadıkça, açık/gizli hizmetler sunma sırasında elde edilen bilgileri kullanmamalıdır.
Tehlikeler ve insan veya hayvan denekler:
Çalışma, kullanımlarında doğabilecek olağandışı tehlikelere sahip kimyasallar, prosedürler veya ekipmanı içeriyorsa, yazarlar bunları yazıda açıkça tanımlamalıdır. Çalışma, hayvan veya insan katılımcıların kullanımını içeriyorsa, yazarlar, tüm prosedürlerin ilgili yasalara ve kurumsal kurallara uygun olarak yapılmasını ve uygun kurumsal komitenin / kurulların onayını sağlamalıdır (etik kurul izinleri gibi); yazılı izin içermelidir. Yazarlar ayrıca, yazılı izinde insan katılımcılarla denemeler için bilgilendirilmiş onam alındığına dair bir ifadeye yer vermelidir. İnsan katılımcıların gizlilik haklarına her zaman uyulmalıdır.
Akran değerlendirmesi:
Yazarlar, hakem inceleme sürecine katılmakla yükümlüdür ve editörlerin ham veri taleplerini, açıklamaları ve etik onay belgesini, hasta izinlerini ve telif hakkı izinlerini derhal yanıtlayarak tam işbirliği yaparlar. “Gerekli revizyonlar” için ilk karar durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik, noktadan ve zamanında cevap vererek, makalelerini verilen son tarihe kadar gözden geçirip yeniden sunmalıdır.
Yayınlanan eserlerde temel hatalar:
Yazarlar kendi yayınlanmış çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar keşfettiğinde derhal derginin editörlerini veya yayıncısını bilgilendirmeleri gerekir. Ayrıca yazarlar Makalede dizgi/yazım hatası yapılmış ise düzeltmek veya geri çekmek için işbirliği yapmak zorundadır. Eğer editörler veya yayıncı, üçüncü şahısların yayınlarının hatalı veya yanlış şekilde ortaya konulduğunu/incelendiğini/atıf yapıldığını öğrenirse, sorumlu yazarın makaleyi derhal düzeltmekle, geri çekmekle veya derginin editörlerine makalenin doğruluğuna dair kanıt sunmakla yükümlülüğüdür.
Yegah makale düzeltme ve geri çekme politikası:
Bir dergi editörü dergide hangi makalelerin yayınlanacağına tamamen ve bağımsız olarak karar vermekten sorumludur. Bu kararı verirken editör derginin yayın kurulu politikaları tarafından yönlendirilir. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yürürlükteki yasal gerekliliklerle riayet eder. Bilimsel yayının yayın tarihi önemlidir. Yayınlanan makaleler mümkün olduğu kadar kaybolmadan, yayınlandığı haliyle ve değiştirilmeden kalır. Bununla birlikte sonradan, ara sıra düzeltme veya geri çekme nadiren de silme gerektiren bir makalenin yayınlandığı durumlar ortaya çıkabilir. Bu tür eylemler istisnai durumlar dışından gerçekleştirilmemelidir. Her durumda ulusal/uluslararası resmi arşivler, geri çekilmiş veya başka bir şekilde çıkartılmış makaleler de dahil olmak üzere tüm makale sürümlerini saklayacaktır. Bu politika kaygıları gidermek, bilimsel kütüphanelerdeki mevcut en iyi uygulamaları dikkate almak üzere tasarlanmıştır. Standartlar geliştikçe ve değiştikçe, bu konu tekrar gözden geçirilecektir.
Makale düzeltme:
Düzeltme sadece editöryel olarak önemli değişiklikler için yaptırılmalıdır. Düzeltmeler, yazım düzeltmeleri, değişiklikleri biçimlendirme vb. küçük değişiklikler için yapılmamalıdır.
Yapılan herhangi bir düzeltme okuyucular/araştırmacılar ile paylaşılmak üzere Crossmark ile kayıt altına alınır. Bunun için tanımlanmış 12 tip “güncelleme” vardır;
• ek
• açıklama
• düzeltme
• baskı hatası
• dizgi hatası
• ifade hatası
• yeni baskı
• Yeni sürüm
• kısmi geri çekme
• uzaklaştırma
• geri çekme
• silme
Bir güncelleme/düzeltme bu kategorilerden birine girmiyorsa editöryel kurula bildirmek gerekir.
Makale geri çekme:
Çoklu başvuru, sahte yazarlık iddiaları, intihal, hileli veri kullanımı veya benzeri gibi mesleki etik kuralların ihlali. Bazen geri çekilme, gönderim veya yayındaki hataları düzeltmek için kullanılacaktır. Bir makale, sorumlu yazarı veya editör tarafından başvurmak suretiyle, yayın kurulu üyelerinin tavsiyesi altında geri çekilebilir.
Geri çekmeyle ilgili standartlar:
• Yazarlar ve / veya editör tarafından imzalanan “Retraksiyon: [makale başlığı]” başlıklı bir geri çekme notu, derginin bir sonraki sayısının sayfalanmış kısmında yayınlanmış ve içerik listesinde listelenmiştir.
• Elektronik versiyonda, orijinal makaleye bir bağlantı yapılır.
• Çevrimiçi makale, geri çekme notunu içeren bir ekrandan sonra gelir. Okuyucu daha sonra makalenin kendisine ilerleyebilir.
• Orijinal makale, .pdf'deki filigran ile her sayfada “geri çekildiğini” belirten bir yazı ile eklenir.
• Belgenin HTML sürümü kaldırılır.
Makale kaldırma: yasal sınırlamalar
Son derece sınırlı sayıda, bir makaleyi çevrimiçi veritabanından kaldırmak gerekebilir. Bu, yalnızca makalenin açıkça hakaret ettiği veya başkalarının yasal haklarını ihlal ettiği ya da makalenin bulunduğu yerlerde veya mahkeme kararının konusu ya da eğer varsa, ciddi bir sağlık riski oluştur ise iyi bir neden olduğunda ortaya çıkar. Bu durumlarda, meta veriler (Başlık ve Yazarlar) korunurken, metin yasal nedenlerden dolayı makalenin kaldırıldığını belirten bir ekranla değiştirilecektir.
Makale değiştirme:
Makalenin ciddi bir sağlık riski oluşturabileceği durumlarda yazarlar hatalı orijinali geri çekip düzeltilmiş bir versiyonla değiştirmek isteyebilir. Bu durumlarda geri çekme bildirimi, düzeltilmiş yeniden yayınlanan makaleye ve belgenin geçmişine bir bağlantı ile eklenecektir.
Yayıncının Görevleri:
Etik olmayan yayıncılık davranışının ele alınması
İddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel suistimal, iddia edilen yayın veya intihal durumlarında, yayıncı, editörler ile yakın işbirliği içinde, durumu netleştirmek ve söz konusu makaleyi değiştirmek için tüm uygun önlemleri alacaktır. Bu, bir geri çekme veya düzeltme bildirisinin derhal yayınlanmasını, açıklanmasını veya en ağır durumda etkilenen yazının geri çekilmesini içerir. Yayıncı, editörler ile birlikte, araştırmaların hiçbir koşulda suistimale veya bilerek suistimalin yapılmasına imkan vermeyecek şekilde yayınların gerçekleşmesi için makul adımlar atar.
Dergi içeriğine erişim:
Yayınevi, bilimsel araştırmanın kalıcı olarak kullanılabilirliği ve korunması konusunda kararlıdır ve kuruluşlarla ortaklık yaparak vede arşivi koruyarak erişilebilirliğini sağlar.

Dergide Yapılan/Yapılacak Değişiklikler Konusu:

YMD yönetimi ; gerek gördüğünde, sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Yegah Müzikoloji Dergisi; YÖK, ÜAK ve ULAKBİM'in tavsiye kararları çerçevesinde, makalelerin işlem ücretlerini, kabul veya ret şartına bakmaksızın önden talep edilerek yağmacı dergi olma riskini ortadan kaldırmıştır. (ÜAK Doçentlik başvurularında "Kabul veya ret şartına bakılmaksızın başvuru sırasında yayın ücreti alan dergiler" kategorisindedir. Bu bakımdan, bütün akademik müracaat, akademik teşvik ve doçentlik başvurularında kullanılabilmektedir.). Bu sebeple, gerekli ücret ödenmeden makalelerin inceleme süreci başlatılmayacaktır.

Öncelikle makaleler sisteme yüklenirken diğer evrakların yanında yazarlarından işletim bedeli olan o günün (112$) kur karşılığı Türk Lirasının aşağıda belirtilen hesaba yatırılması istenir. Daha sonra bilgileri sekreterlik tarafından kontrol edilen yazarların makaleleri, öncelikle Ithenticate vasıtasıyla Benzerlik raporuna tabi tutulur, %20'yi aşmayan makalelerin yazım kılavuzuna uygunluğu kontrol edilerek bilimselliği açısından editöre yollanır. Editör onayından geçen makaleler ücretin yatırıldığına dair dekontu kontrol eder ve hakem süreci başlar. Ücreti yatırılmayan makalelerin hakemlik süreci başlamaz. Ayrıca, yazarlara bu aşamada gereken tüm gelişmeler medya yoluyla bildirilecektir.

Buna göre;
1- Editöryel ret alınması durumunda: Editör incelemesi sonucunda ret alan makalelerin yazarlarına, yatırmış oldukları ücretin %80'i geri ödenecektir. Geri kalan ücretin %20'lik dilimi; sekreterya, işletim ve editöryel ücreti olarak kesilecektir.
2- Hakemlerden ret alınması durumunda; Hem editör hem de hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda, makalesi ret alan yazarlara ise, hakemlerin değerlendirme durumuna göre yatırmış oldukları bedelin %50'si iade edilecektir. Geriye kalan ücret; sekreterya, editöryel inceleme ve işletim ücret olarak kesilecektir.

Makale inceleme Ücretleri:
Son Okuma Editörü: %3 ücretlendirme.
Sayı Editörü: %4 ücretlendirme.
Sekreterya: %6 ücretlendirme.
Yazım Editörü: %6 ücretlendirme.
Yabancı Dil Editörü: %6 ücretlendirme.
Yayın Editörü: %10 ücretlendirme.
Mizanpaj Editörü: %15 ücretlendirme.
Diğer işlem ücretlerin toplamı %50.


HESAP BİLGİLERİ: Alıcı değiştiğinden sekreterya kanalından sorunuz.
Funda KEKLİK KAL
fundakeklikk@gmail.com
İş Yeri: 0356 252 16 16 - 3446 - Cep Telefonu: 0 531 791 60 32

Banka Adı :
Hesap Sahibi (Alıcı) :
IBAN :

Not: İşlem ücretini yatırırken açıklama kısmına "makale ücreti" diye belirttikten sonra, makalenizin editöryel sürece girebilmesi için dekontunuzu mutlaka PDF veya jpg formatında makalenizi yollarken dergi sekreterliği ile görüştükten sonra ekler kısmından yollayınız.

Not: İmtiyaz sahibi uygun gördüğünde, editöryel gruba ve yazarlara uygulanan ücrette değişiklik yapma hakkına sahiptir.