Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Keçi Sütünden Üretilen Sinbiyotik Beyaz Peynirde Enterococcus faecium, Bifidobacterium longum ve Lactobacillus paracasei ssp. paracasei Sayılarının Değişimi

Yıl 2016, Cilt 53, Sayı 1, 75 - 81, 19.04.2016

Öz

Çalışmamızda destek kültür olarak Enterococcus faecium, Bifidobacterium longum ve Lactobacillus paracasei ssp. paracasei ilavesiyle üretilen inülin ve oligofruktoz ilaveli sinbiyotik beyaz keçi peynirinde depolama başlangıcı ve sonunda probiyotik bakterilerin canlılığı araştırılmıştır. Araştırma sonuçları prebiyotik içeren peynirlerde probiyotik canlılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun yanında hem kontrol gruplarında hem de sinbiyotik peynir gruplarında 90 günlük depolama sonunda E. faecium, B. longum ve Lb. paracasei ssp. paracasei canlı sayılarında önemli düşüş olmadığı peynir örneklerinin yeterli terapötik etkiyi sağlayabilecek düzeyde (6-7 log kob/g) bakteri içerdiği saptanmıştır.

Kaynakça

 • Antepüzümü, F. 2005. Bal ve glikoz şurubu kullanımının Kahramanmaraş tipi dondurmaların kalitesi üzerine etkileri. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Arau´jo, E.A., Carvalho, A.F., Leandro, E.S., Furtado, M.M. and C.A. Moraes. 2010. Development of a symbiotic cottage cheese added with Lactobacillus delbrueckii UFV H2b20 and inulin. Journal of Functional Foods, 2: 85–89.
 • Bergamini, C.V., Hynes, E.R., Quiberoni, A., Suarez, V.B. and C.A. Zalazar. 2005. Probiotic bacteria as adjunct starters: influence of the addition methodology on their survival in semi-hard Argentinean cheese. Food Research International, 38: 597-604.
 • Blanchette, L., Roy, D., Belanger, G. and S.F. Gauthier. 1996. Production of Cottage cheese using dressing fermented by Bifidobacteria. Journal of Dairy Science, 79: 8-15.
 • Boylston, T.R., Vinderola, C.G., Ghoddusi, H.B. and J.A. Reinheimer. 2004. Incorporation of Bifidobacteria into cheeses: challenges and rewards. International Dairy Journal, 14 (5): 375-387.
 • Coşkun, H. ve E. Öndül. 2004. Keçi sütü ve insan beslenmesindeki önemi. Gıda, 29 (6): 413-418.
 • Dave, R.I. and N.P. Shah. 1997. Viability of yoghurt and probiotic bacteria in yoghurts made from commercial starter cultures. International Dairy Journal 7, 31-41.
 • Gardiner, G.E., Ross, R.P., Wallace, J.M., Scanlan, F.P., Jagers, P.P.J.M., Fitzgerald, G.F., Collins, J.K. and C. Staton. 1999. Influence of a probiotic adjunct culture of Enterococcus faecium on the quality of Cheddar cheese. Journal of Agricultural Food and Chemistry. 47:4907-4916.
 • Gibson, G.R., Probert, H.M., van Loo, J.A.E., Rastall, R A. and M.B. Roberfroid. 2004. Dietary modulation of the human colonic microbiota: updating the concept of prebiotics. Nutrition Research Reviews, 17: 259-275.
 • Gibson, G.R. and M. Roberfroid. 2008. Handbook of prebiotics: CRC Press, Taylor and Francis Group. 7-451.
 • Gobbetti, M., Corsetti, A., Smacchi, E., Zocchetti, A. and M. De Angelis. 1998. Production of Crescenza cheese by incorporation of Bifidobacteria. Journal of Dairy Science, 81(1):37-47.
 • Gomes, A.M.P., Malcate, F.X., Klaver, F.A.M. and H.G. Grande. 1995. Incorporation and survival of Bifidobacterium spp. strain Bo and Lactobacillus acidophilus strain Ki in a cheese product. Netherlands Milk and Dairy Journal, 49: 71-95.
 • Gürsoy, O. 2005. Bazı probiyotik bakterilerin destek kültür olarak beyaz peynir üretiminde kullanımı (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 • Hansen, B.V., Houlberg, U. and Y. Ardö. 2001. Transamination of branched-chain amino acids by a cheese related Lactobacillus paracasei strain. International Dairy Journal, 11(4-7): 225-233.
 • Seçkin, A. K., Kınık, Ö. Nergiz, C., Gönç, S., Kesenkaş, H., Ergönül, P.G. 2009. Sinbiyotik Keçi Peyniri Üretim Olanakları Üzerine Araştırmalar. TÜBİTAK Araştırma Projesi No: 106 O 763.
 • Kılıç, S., Karagözlü, C., Uysal, H. ve N. Akbulut. 2002. İzmir piyasasında satılan bazı peynir çeşitlerinin Ca, P, Na ve K düzeyleri üzerine bir değerlendirme, Gıda 27(3): 229-234.
 • Marks, M.A., Zaccaro, S.J. and J.E. Mathieu. 2000. Performance implications of leader briefings and team-interaction training for team adaptation to novel environments. Journal of Applied Psychology, 85: 971–986.
 • Oliveira, R.P.S., Perego, P., Converti, A. and M.N. Oliveira. 2009. Effect of inulin on growth and acidification performance of different probiotic bacteria in co-cultures and mixed culture with Streptococcus thermophilus. Journal of Food Engineering, 91 pp. 133–139.
 • Ong, L., Henriksson, A. and N.P. Shah. 2006. Development of probiotic Cheddar cheese containing Lb. acidophilus, Lb. paracasei, Lb. casei and Bifidobacterium spp. and the influence of these bacteria on proteolytic patterns and production of organic acid. International Dairy Journal, 16: 446–456.
 • Phillips, M., Kailasapathy, K. and L. Tran. 2006. Viability of commercial probiotic cultures (L. acidophilus, Bifidobacterium sp., L. casei, L. paracasei and L. rhamnosus) in cheddar cheese. International Journal of Food Microbiology. 108(2): 276-280
 • Riberio, A.C. and S.D.A. Riberio. 2010. Specialty products made from goat milk. Small Ruminant Research, 89(2-3): 225-233.
 • Ross, R.P., Fitzgerald, G., Collins, K. and C. Stanton. 2002. Cheese Delivering Biocultures-probiotic Cheese. Australian Journal of Dairy Technology, 57: 71-78.
 • Sarantinopoulos, P., Kalatzopoulos, G. and E. Tsakalidon. 2002. Effect of Enterococcus faecium on microbiologycal, phsycochemical and sensory characteristics of Greek Doktora Feta cheese. International Journal of Food Microbiology, 76:93-105.
 • Shin H.S., Lee H., Pestka J.J. and Z. Ustünol. 2000. Growth and viability of commercial Bifidobacterium spp. in skim milk containing oligosaccharides and inulin. Journal of Food Science, 65: 884-887.
 • Slačanac, V., Božanić, R., Hardi, J., Szabó, J.R. and V. Krstanović. 2010. Nutritional and therapeutic value of fermented caprine milk. International Journal of Dairy Technology, 63 (2): 171-189.
 • Stanton, C., Gardiner, G., Lynch, P.B., Collins, J.K., Fitzderald, G. and R.P. Ross. 1998. Probiotic cheese. International Dairy Journal, 8: 491-496.
 • Stanton, C. and R.P. Ross. 2000. New Probiotic Cheddar Cheese. End of Project Report. ISBN: 1 84170 122 X, ARMIS No. 4266, DPRC No. 29. Irısh Agriculture and
 • Stanton, C., Gardiner, G., Meehan, H., Collins, K., Fitzgerald, G., Lynch, P. B. and R.P. Ross. 2001. Market Potential for Probiotics. American Journal of Clinical Nutrition. 73: 476-483.
 • Terzaghi, B.E. and W.E. Sandine. 1975. Improved medium for lactic streptococci and their bacteriophages. Applied Microbiology, 29:807-813.
 • Üçüncü, M. 2004. A’dan Z’ye Peynir Teknolojisi (Cilt 1). Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova/İzmir.
 • Yılmaztekin, M., Özer, B. and Atasoy, F. 2004. Survival of lactobacillus acidophilus LA-5 and bifidobacterium bifidum BB-02 in white brined cheese. International Journal of Food Science and Technology 55: 53-60.

Ayrıntılar

Konular Fen
Yayınlanma Tarihi 53-1
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Harun KESENKAŞ>
EGE UNIV
0000-0003-0837-1183
Türkiye


Özer KINIK>
EGE UNIV
Özer KINIK
Türkiye


Kemal SEÇKİN Bu kişi benim
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kemal SEÇKİN
Türkiye


Pelin GÜNÇ ERGÖNÜL Bu kişi benim
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Pelin GÜNÇ ERGÖNÜL
Türkiye


Ecem AKAN Bu kişi benim
EGE UNIV
Ecem AKAN
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 5 Ocak 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 53, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kesenkaş, H. , Kınık, Ö. , Seçkin, K. , Günç Ergönül, P. & Akan, E. (2016). Keçi Sütünden Üretilen Sinbiyotik Beyaz Peynirde Enterococcus faecium, Bifidobacterium longum ve Lactobacillus paracasei ssp. paracasei Sayılarının Değişimi . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 53 (1) , 75-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zfdergi/issue/17213/179878

     trdizin ile ilgili görsel sonucu               Directory of Open Access Journals             Clarivate Analysis ile ilgili görsel sonucu            CABI logo                      NAL Catalog (AGRICOLA), ile ilgili görsel sonucu             EBSCO Information Services 

                           Creative Commons Lisansı This website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.