Cilt: 35 - Sayı: 2, 1.03.2004

Yıl: 2004

Makaleler

1. Postmenopozal dönemde L-tiroksin tedavisinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi

2. Vulvar kitleler; Hastanemizdeki vulvar kitleli olguların güncel literatür ışığında retrospektif analizi

3. Sezaryen sırasında tesadüfen saptanmış adneksiyal kitleler

4. İlk trimesterde torako-omfalopagus olgusunun prenatal tanısı

7. Primer vulvar 'Multiple' malign melanom: Olgu sunumu

10. Metilmalonik asidemi: Olgu sunumu