Cilt: 38 - Sayı: 4, 01.05.2007

Yıl: 2007

Makaleler

1. Nörojenik ve idiopatik detrusör aşırı aktivitesinin ürodinami ölçümlerindeki farklılıkları

5. Ovarian endometriomalı hastalarda preoperatif ve postoperatif anti müllerin hormon seviyeleri