PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Decision to be pregnant,necessity of phsiological complaints's perception and education

Yıl 2007, Cilt 38, Sayı 4, 155 - 161, 01.05.2007

Öz

Decision To Be Pregnant, Necessity Of Physiological Complaints's Perception And Education Introduction: Pregnancy is a natural process comprising physiological and psychological changes and also, is a unique life experience. Women react to these changes depending to their decisions to bepregnant, their ecpectations, their psychological, socio-economic and cultural structures. Purpose: This study aims to discover the influence of the reasons to decide being pregnant on the necessity of physiological complaints's perception and education. Material and Method: The research subject were 1990 women who applied to antenatal clinic of ZeynepKamil Woman and Child Disease Education and Research Hospital between Mars 1st- 30th in 2004. The representative sample is formed with 200pregnant selected randomly and accepted to be interviewed. In this descriptive and analytical study, we used a questionnaire containing 4parts and face to face interviewing. We used descriptive statistical technics evaluating our findings such as chi-square test, correlation and variance analysis. Findings: We observed that all pregnants applied to antenatal clinic at least once time and the average frequency of antenatal following was 3.7. 66% of women gave birth for realizing their dreams, 61.5% perceived to give birth as a natural result of marriage and 56.5% gave birth because of her husband's desire. The most observed physiological complaints in our pregnant subjects were 69% urinatefrequently, 52% stomach burnt and 51% nausea. Only 31.5% of our subjects would be aware of all educative subjects; and the most demanded educative subjects were as; 74 % monthly development of baby, 64% antenatal preparation and baby nutrition. Conclusion: In our study, we determined that maternal and fatherhood education, marriage way/manner and family structure influence the reasons to decide being pregnant. We also determined that volunteery pregnant women and pregnant women knowing SAT/BDT perceive physiological complaints as normal and they're more interested in education (p

Kaynakça

 • 1. Arslan H. Antenatal bakımda hemşire ve ebenin rolü. IX. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Bilkent Ankara: 26-30 Ekim 2003
 • 2. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması TNSA, Türkiye Nüfüs Etütleri Enstitisü, Ankara, 2003 3. Ökten Ş, Yıldızoğlu İ. Gebelerin doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlanma durumları, Hemşirelik Formu 2001:36-40 4. Yazan K, Beji N. Gebelerde Algılanan Sosyal Destek, ve Özgüven İlişkisi. Hemşirelik Formu 1998; 3: 28-34 5. Süzen F. Evlenmek Üzere Olan Çiftlerin Kaygı Durumu ve Danışmanlık Gereksinimleri. M. Ü.Sağlık, Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, İstanbul, 2003 (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ)
 • 6. Atalay B, Kantaş Y.B, Beyazıt S, Madencioğlu K. Türk Aile Yapısı Araştırması. T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi. Ankara: Yayım Basım Şube Müdürlüğü, 1992: 93-118
 • 7. Ekşi B. Evliliğe Hazırlık Aşamasındaki Karı-Koca Adaylarının Evlilik ve Anne-Baba Olma Üzerine Düşünceleri. Aile ve Toplum Dergisi 2005; 2(8): 67-75 8. Altun E. Sağlıklı toplumlar için sağlıklı aileler. Aile. C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu International-Nurses' Day, Sivas: Rektörlük Basımevi. 1994:1522
 • 9. Çiğdem A, Dikeçligil B. Aile ve aile tipleri üzerine bir inceleme; aile yazıları temel kavramlar yapı ve tarihi Süreç. Aile ve Toplum Dergisi 1990: s.206-207
 • 10. Berkiten A. Babaların gebelik, doğum ve sonu sürecine katılımlarının eşleri açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, M. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1999: s:73 11. Smith D, Shaw RW, Marteau TM. Lack of knowledge in health professionals: a barrier to providing information to patients. Quality in Health Care 1994; 3: 75-8
 • 12. Spinelli A, Baglio G, Donati S, Grandolfo ME, Osborn J. Antenatal classes benefit the mother and her baby . J Maternal Fetal Neonatal Med 2003; 13(2). 94-101
 • 13. Özbaşaran F, Yanıkkerem E. Doğum yapan kadınların doğum öncesi bakım alma durumlarının değerlendirilmesi. Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi 2004; 16: 50-56
 • 14. Gurel SA, Gürel U, Balcan E. Doğum Öncesi Bakım Esnasında Gebelik, Doğum Ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilgi Edinme Durumu. Perinatoloji Dergisi 2006; 14(1): 21-27

Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri

Yıl 2007, Cilt 38, Sayı 4, 155 - 161, 01.05.2007

Öz

Giriş: Gebelik benzeri olmayan bir yaşam deneyimidir. Gebelikle birlikte anne adayları sevinç ve heyecanın yanı sıra gebeliğin getirdiği fizyolojik yükü, kaygıyı veyoğun bir sorumluluk duygusunu dayaşamaya başlarlar. Amaç: Bu çalışma, kadınların çocuk doğurmaya karar verme sebeplerinin, gebelikte görülen fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimlerine etkisini belirlemek amacıyla planlandı. Materyal ve Metod: Çalışmanın evrenini, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi antenatalpolikliniğine 1-31 Mart 2004 tarihleri arasında başvuran 1990 gebe, örneklemini, basit rastlantısal yöntemle seçilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 200 gebe oluşturdu. Verilerin elde edilmesinde, yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanan ve 4 bölümden oluşan anket formu kullanıldı. Tanımlayıcı-analitik tipteki çalışmamızın verilerinin değerlen-dirilmesinde, SPSS paket programından yararlanıldı. Bulgular: Gebelerin, yaş ortalaması 25,81 ± 4.6 ve % 44.5' i ilkokul mezunudur. Gebeliklerin % 68.0'ının planlı ve istemli, gebelerin % 52.0'ının primipar olduğu belirlendi. Gebelerin %66.0'ının hayallerinigerçekleştirmek, % 61.5'inin evliliğin doğal sonucu olduğunu düşündükleri için bebek sahibi olmaya karar verdikleri saptandı. Gebelerin % 69.0'ının sık idrara çıkma, % 58.0'ının mide yanması şikayetleri olduğu belirlendi. Gebelerin, % 74.0'ının bebeğin aylara göre gelişimi, %o 64.0'ının ise bebek beslenmesiyle ilgili konularda bilgi almak istedikleri saptandı. Sonuç: İsteyerek gebe kalan, SAT/BDT bilenler, fizyolojikyakınmaları normal olarak algılamış ve eğitim konularına daha fazla ilgi göstermiştir (p

Kaynakça

 • 1. Arslan H. Antenatal bakımda hemşire ve ebenin rolü. IX. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Bilkent Ankara: 26-30 Ekim 2003
 • 2. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması TNSA, Türkiye Nüfüs Etütleri Enstitisü, Ankara, 2003 3. Ökten Ş, Yıldızoğlu İ. Gebelerin doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlanma durumları, Hemşirelik Formu 2001:36-40 4. Yazan K, Beji N. Gebelerde Algılanan Sosyal Destek, ve Özgüven İlişkisi. Hemşirelik Formu 1998; 3: 28-34 5. Süzen F. Evlenmek Üzere Olan Çiftlerin Kaygı Durumu ve Danışmanlık Gereksinimleri. M. Ü.Sağlık, Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, İstanbul, 2003 (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ)
 • 6. Atalay B, Kantaş Y.B, Beyazıt S, Madencioğlu K. Türk Aile Yapısı Araştırması. T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi. Ankara: Yayım Basım Şube Müdürlüğü, 1992: 93-118
 • 7. Ekşi B. Evliliğe Hazırlık Aşamasındaki Karı-Koca Adaylarının Evlilik ve Anne-Baba Olma Üzerine Düşünceleri. Aile ve Toplum Dergisi 2005; 2(8): 67-75 8. Altun E. Sağlıklı toplumlar için sağlıklı aileler. Aile. C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu International-Nurses' Day, Sivas: Rektörlük Basımevi. 1994:1522
 • 9. Çiğdem A, Dikeçligil B. Aile ve aile tipleri üzerine bir inceleme; aile yazıları temel kavramlar yapı ve tarihi Süreç. Aile ve Toplum Dergisi 1990: s.206-207
 • 10. Berkiten A. Babaların gebelik, doğum ve sonu sürecine katılımlarının eşleri açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, M. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1999: s:73 11. Smith D, Shaw RW, Marteau TM. Lack of knowledge in health professionals: a barrier to providing information to patients. Quality in Health Care 1994; 3: 75-8
 • 12. Spinelli A, Baglio G, Donati S, Grandolfo ME, Osborn J. Antenatal classes benefit the mother and her baby . J Maternal Fetal Neonatal Med 2003; 13(2). 94-101
 • 13. Özbaşaran F, Yanıkkerem E. Doğum yapan kadınların doğum öncesi bakım alma durumlarının değerlendirilmesi. Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi 2004; 16: 50-56
 • 14. Gurel SA, Gürel U, Balcan E. Doğum Öncesi Bakım Esnasında Gebelik, Doğum Ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilgi Edinme Durumu. Perinatoloji Dergisi 2006; 14(1): 21-27

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Asibe ÖZKAN Bu kişi benim


Hediye ARSLAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 38, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236905, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2007}, volume = {38}, number = {4}, pages = {155 - 161}, doi = {10.16948/zktb.67187}, title = {Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri}, key = {cite}, author = {Özkan, Asibe and Arslan, Hediye} }
APA Özkan, A. & Arslan, H. (2007). Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 38 (4) , 155-161 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22065/236905
MLA Özkan, A. , Arslan, H. "Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 38 (2007 ): 155-161 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22065/236905>
Chicago Özkan, A. , Arslan, H. "Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 38 (2007 ): 155-161
RIS TY - JOUR T1 - Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri AU - AsibeÖzkan, HediyeArslan Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 161 VL - 38 IS - 4 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri %A Asibe Özkan , Hediye Arslan %T Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri %D 2007 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 38 %N 4 %R %U
ISNAD Özkan, Asibe , Arslan, Hediye . "Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 38 / 4 (Mayıs 2007): 155-161 .
AMA Özkan A. , Arslan H. Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2007; 38(4): 155-161.
Vancouver Özkan A. , Arslan H. Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2007; 38(4): 155-161.
IEEE A. Özkan ve H. Arslan , "Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 38, sayı. 4, ss. 155-161, May. 2007, doi:10.16948/zktb.67187