Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi
Cover Image
ISSN 2651-5423 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/umbd

Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi (UMBD), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu tarafından  2018 yılında yayın hayatına başlamış olup mühendisliğin tüm disiplinlerindeki çalışmaları yayınlayan ve teşvik eden uluslararası hakemli bir dergidir. 

Açık kaynak yayın politikasını benimseyen UMBD, yılda 2 kez (Aralık, Haziran) yayınlanmaktadır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Yazarlar, Dergipark sistemi üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Derginin değerlendirme süreci, hakemlere bağlı olarak her bir makale için en fazla 2 aydır. Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayınlanma sayısını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayınlayabilir. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilmektedir. Dergimizde makale işleme ücreti veya herhangi bir gönderme ücreti yoktur. 

Dergiye gönderilen makalelerde kör hakemlik süreci uygulanmaktadır. Sunulan makalelerin inceleme sürecinin tüm adımlarında yazarlar hakem isimlerini yada hakemler yazar isimlerini bilmemektedir. Bu nedenle, dergiye sunulan makalelerde; unvan, yazarların isimleri, kişisel teşekkür gibi bilgiler yer almamalıdır. Gönderilen makaleler öncelikle ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az iki bağımsız hakeme gönderilmektedir.


Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi

ISSN 2651-5423 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/umbd
Cover Image

339

493

Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi (UMBD), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu tarafından  2018 yılında yayın hayatına başlamış olup mühendisliğin tüm disiplinlerindeki çalışmaları yayınlayan ve teşvik eden uluslararası hakemli bir dergidir. 

Açık kaynak yayın politikasını benimseyen UMBD, yılda 2 kez (Aralık, Haziran) yayınlanmaktadır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Yazarlar, Dergipark sistemi üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Derginin değerlendirme süreci, hakemlere bağlı olarak her bir makale için en fazla 2 aydır. Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayınlanma sayısını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayınlayabilir. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilmektedir. Dergimizde makale işleme ücreti veya herhangi bir gönderme ücreti yoktur. 

Dergiye gönderilen makalelerde kör hakemlik süreci uygulanmaktadır. Sunulan makalelerin inceleme sürecinin tüm adımlarında yazarlar hakem isimlerini yada hakemler yazar isimlerini bilmemektedir. Bu nedenle, dergiye sunulan makalelerde; unvan, yazarların isimleri, kişisel teşekkür gibi bilgiler yer almamalıdır. Gönderilen makaleler öncelikle ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az iki bağımsız hakeme gönderilmektedir.