Van Veterinary Journal
Cover Image
ISSN 2149-3359 | e-ISSN 2149-8644 | Period Tri-annual | Founded: 1990 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://dergipark.gov.tr/vanvetj

124.015

315.566

Değerli, Araştırmacılar,

Dergimize makale gönderme işlemleri on-line sistem üzerinden yapılmaktadır.

Makale göndermeden önce lütfen makalenizin dergimiz yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz.

Online sistem üzerinden makale göndermek için aşağıdaki temel kontrol listesini uygulamanız önerilir.

 1. Tüm yazarlara ait kurumsal adres ve e-posta bilgileri hazır bulundurulmalıdır
 2. Sorumlu yazar gerekli durumlarda iletişim kurulabilmesi için cep telefon numarasını iletişim bölümünde belirtmelidir
 3. Tam metinde yazar adları kesinlikle verilmemelidir
 4. Tablo ve grafikler metin içinde verilmelidir
 5. Resimler ayrı bir dosya olarak (TIFF, JPEG veya BMP) yüksek kalitede (300 dpi) yüklenmelidir (Metin içinde gönderilmemelidir)
 6. Yayım Hakkı Devir Sözleşmesi'nin yazarlarca imzalanmış ve PDF formatında taranmış hali hazır bulundurulmalıdır


Van Veterinary Journal

ISSN 2149-3359 | e-ISSN 2149-8644 | Period Tri-annual | Founded: 1990 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://dergipark.gov.tr/vanvetj
Cover Image

124.015

315.566

Değerli, Araştırmacılar,

Dergimize makale gönderme işlemleri on-line sistem üzerinden yapılmaktadır.

Makale göndermeden önce lütfen makalenizin dergimiz yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz.

Online sistem üzerinden makale göndermek için aşağıdaki temel kontrol listesini uygulamanız önerilir.

 1. Tüm yazarlara ait kurumsal adres ve e-posta bilgileri hazır bulundurulmalıdır
 2. Sorumlu yazar gerekli durumlarda iletişim kurulabilmesi için cep telefon numarasını iletişim bölümünde belirtmelidir
 3. Tam metinde yazar adları kesinlikle verilmemelidir
 4. Tablo ve grafikler metin içinde verilmelidir
 5. Resimler ayrı bir dosya olarak (TIFF, JPEG veya BMP) yüksek kalitede (300 dpi) yüklenmelidir (Metin içinde gönderilmemelidir)
 6. Yayım Hakkı Devir Sözleşmesi'nin yazarlarca imzalanmış ve PDF formatında taranmış hali hazır bulundurulmalıdır


Volume 30 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Hamdani ve Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü
  Pages 1 - 5
  Sema Alaşahan, Yahya Öztürk
 2. Evaluation of Food Safety Knowledge Among Food Handlers
  Pages 7 - 12
  Nebahat Bilge, Pınar Demir
 3. Microbiological, Chemical and Sensory Characteristics of Kefir Prepared with Various Fruit Additives
  Pages 13 - 18
  Sezen HARMANKAYA, Güven GÜLBAZ, Ufuk KAMBER
 4. Immunolocalization of Atrial Natriuretic Peptide and C-Type Natriuretic Peptide In Healthy and Pre-Eclamptic Human Placenta
  Pages 19 - 23
  Özlem EREKLİ, Kenan ÇINAR, Mustafa ÖZTOP
 5. Kedilerde İstenmeyen Gebeliklerin Sona Erdirilmesinde Kullanılan Aglepristonun Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
  Pages 25 - 30
  Kudret Yenilmez
 6. Buzağılarda Kongenital İntestinal Atresia Olgularının Klinik ve Sağaltım Yönünden Değerlendirilmesi
  Pages 31 - 36
  İbrahim Yurdakul
 7. Antakya Hayvan Barınağındaki Kedi ve Köpeklerde Bit ve Pire Enfestasyonları
  Pages 37 - 40
  Şerife AKKÜÇÜK, Özlem Makbule KAYA, Mustafa KARAGÖZ, Aykut ZEREK, Mehmet YAMAN
 8. Sexual Dimorphism of the Maxillae in European Hare Using Geometric Morphometric Approach
  Pages 41 - 44
  Arzu Önel, AKIN TEMİZER
 9. Femur Kırığı Oluşturulmuş Ratlarda Oksidatif Stres Üzerine Akupunkturun Etkisi
  Pages 45 - 51
  SEVAL YILMAZ, EMRE KAYA, AHMET KAVAKLI, SÜLEYMAN GÜRBÜZ, ERHAN YILMAZ
 10. Determination of Nutrient Composition and Energy Content of Seven Different Malting Barley Varieties
  Pages 53 - 55
  Mehtap Güney
 11. Tritikale Silajına Kuru Şeker Pancarı Posası Katılmasının Silaj Kalitesi Üzerine Etkisi
  Pages 57 - 61
  Reşit Aldemir, Duran Bolat
 12. Determination of In Vitro Digestion Values of Alfalfa Hay, Dried Tomato Pomace and their Combinations
  Pages 63 - 66
  Zehra Selçuk, Mustafa Salman, Habip Muruz
 13. Treatment of Coxofemoral Luxation and Type-1 Salter Harris Femur Fracture in a Cat by Toggle Pin and Cross Pin Methods
  Pages 67 - 69
  Muhammed Enes ALTUG, Ziya YURTAL, Mehmet Zeki Yılmaz DEVECİ, Cafer Tayer İŞLER, Halil ALAKUŞ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1017-8422 1308-3651 1990-2018