Year 2018, Volume , Issue 2, Pages 37 - 84 2018-08-27

KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA MALİ KOLAYLIKLAR REJİMİ
THE FİNANCİAL MEANS SYSTEM FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTIES

Güven SÜSLÜ [1]

112 487

1982 Anayasasının 63. maddesi ile devlete bir ödev olarak yüklenen kültür ve tabiat varlıklarının korunması olgusu, tarihi ve kültürel değerlerin ortak miras olduğu anlayışının yerleşmesi ile daha da önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda uluslararası alanda yapılan çalışmalar, imzalanan antlaşmaların yanı sıra iç hukukumuzda da geniş bir mevzuat karşımıza çıkmaktadır. Devlet anayasal görevini yerine getirirken, özel kişilerce kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik faaliyetlere girişilmesini teşvik edici bir tutum takınmakta, ekonomik açıdan külfetli bir iş olan koruma faaliyetinde özel kişiyi birtakım yükümlülüklerden muaf tutarak ya da birtakım yardımlar yaparak desteklemektedir. Çalışmamız işte devletin bu konuda sağladığı mali kolaylıkların neler olduğunun araştırılması üzerinde olup, bu alanda mevzuatın yeterli olup olmadığı ve anayasal görevin gereği gibi yerine getirilip getirilmesinde mali kolaylıklar rejiminin tatmin edici olup olmadığı irdelenmektedir.

As a result of the acception of historical and cultural values as common heritage, the protection of cultural and natural properties became more important which is a duty of State within the article 63 of Turkish Constitution of 1982. In international area there are many studies, signed international treaties and also a wide legislation in national law on this subject. During the fulfillment of this duty the State encorages the operations of natural persons aimed the protection of cultural and natural properties and supports them by providing exemptions and assistance because of high costs of protection activities, The subject of this study is to examine the financial means provided by the State, the sufficiency of the legislation and to analyze the financial means system which is the way of performing the constitutional duty mentioned above.   

 • Akgüner, Tayfun/Kahraman, Berk (2017) İdare Hukuku, İstanbul, Der Yayınları.
 • Akipek, Serap (2001) ‘Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmenin Değerlendirilmesi’, AÜHF Dergisi, C:50, S:4, s.13-39.
 • Aydos, Oğuz Sadık (2008) ‘Taşınır Kültür Varlığı Koleksiyonculuğuna İlişkin Değerlendirmeler’, Ankara Barosu Dergisi, Y:66, S:4, s. 62-76.
 • Çolak, Nusret İlker (2012) ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarının Milletlerarası Korunması Bağlamında Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi ve Dünya Miras Komitesi’, Prof. Dr. İlhan UNAT’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayın No: 2012/1, Ankara, s. 229-255.
 • Erdoğan, İhsan (2013) ‘Hukuki Açıdan Define’, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:17, S:1-2, s. 513-533.
 • Ersöz, A. Kürşat (2017) Türk İdare Hukuku Kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Gülan, Aydın (2009) ‘Tarihi Dokuyu Yenilemek Adına Cerrahi Bir Müdahale Aracı: YENİLEME ALANLARI’, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C:2, İstanbul.
 • Gülan Aydın (2011) ‘Şehircilik Sorunlarının Ağırlaşmasında Hukukun Rolü Hakkında Düşünceler’, Sosyoloji Dergisi, S:22, s. 295-303.
 • Günday, Metin (2015) İdare Hukuku, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Ankara, İmaj Yayınevi.
 • Gündel, Ahmet (1996) Açıklamalı – İçtihatlı Eski Eserler Hukuku Ceza – Hukuk, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Koç, Zeynel (2008) Taşınmaz Kültürel Miras Yönetimi ve Mali Teşvikler, Yayın No: 2008-52, İstanbul, İTO Yayınları.
 • Özel, Sibel (2005) ‘5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Üzerine Bir Değerlendirme’, İÜHFM, C.63, S.12, s. 113-138.
 • Sancakdar, Oğuz (2012) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku (Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım), Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Sancakdar, Oğuz/Tepe, İlker (2009) ‘Alman Hukukunda Kültür Varlığı Kavramı ve Başlıca Koruma İlkeleri’, DEÜHF Dergisi, C.II, Bilge Umar’a Armağan, s. 251-272.
 • Tezcan, Durmuş (1996) ‘Arkeolojik Kültür Varlıklarının Korunması ve Milletlerarası Ceza Hukuku, AÜSBF Dergisi, Oral SANDER’e Armağan, C:51, S:1-4, s.425-453.
 • Umar, Bilge/Çilingiroğlu, Altan (1990) Eski Eserler Hukuku, Ankara, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasinailiskinavrupa-sozlesmes-.html
 • http://www.toki.gov.tr/restorasyon-kredileri
 • http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat
 • http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
Primary Language tr
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Author: Güven SÜSLÜ
Institution: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: August 27, 2018

Bibtex @research article { ybuhukuk454442, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {37 - 84}, doi = {}, title = {KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA MALİ KOLAYLIKLAR REJİMİ}, key = {cite}, author = {SÜSLÜ, Güven} }
APA SÜSLÜ, G . (2018). KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA MALİ KOLAYLIKLAR REJİMİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (2), 37-84. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ybuhukuk/issue/38898/454442
MLA SÜSLÜ, G . "KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA MALİ KOLAYLIKLAR REJİMİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2018): 37-84 <http://dergipark.org.tr/ybuhukuk/issue/38898/454442>
Chicago SÜSLÜ, G . "KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA MALİ KOLAYLIKLAR REJİMİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2018): 37-84
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA MALİ KOLAYLIKLAR REJİMİ AU - Güven SÜSLÜ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 84 VL - IS - 2 SN - 2149-5831- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Law Review KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA MALİ KOLAYLIKLAR REJİMİ %A Güven SÜSLÜ %T KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA MALİ KOLAYLIKLAR REJİMİ %D 2018 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 2 %R %U
ISNAD SÜSLÜ, Güven . "KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA MALİ KOLAYLIKLAR REJİMİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 2 (August 2018): 37-84.
AMA SÜSLÜ G . KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA MALİ KOLAYLIKLAR REJİMİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2018; (2): 37-84.
Vancouver SÜSLÜ G . KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA MALİ KOLAYLIKLAR REJİMİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2018; (2): 84-37.