DUMF Muhendislik Dergisi
Cover Image
ISSN 1309-8640 | e-ISSN 2146-4391 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Dicle University | http://dergipark.gov.tr/dumf

31.102

154.439

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF)
Mühendislik Dergisi web sitesi'ne hoş geldiniz...


DUMF Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe-İngilizce bir kaynak oluşturmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır.

DUMF Mühendislik Dergisi, 2010 yılında başlamış olduğu yayın hayatında bilimsel içeriği, dili, yazı ve baskı kalitesi ile aranan bir bilimsel yayın olacaktır.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Dergi Editör Kurulu kararı ile 2019 yılından itibaren Mühendislik Dergisi Mart, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanacaktır. Dergimizin basılan her sayısı DergiPark platformunda online olarak yayınlanmaktadır.


DUMF Muhendislik Dergisi

ISSN 1309-8640 | e-ISSN 2146-4391 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Dicle University | http://dergipark.gov.tr/dumf
Cover Image

31.102

154.439

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF)
Mühendislik Dergisi web sitesi'ne hoş geldiniz...


DUMF Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe-İngilizce bir kaynak oluşturmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır.

DUMF Mühendislik Dergisi, 2010 yılında başlamış olduğu yayın hayatında bilimsel içeriği, dili, yazı ve baskı kalitesi ile aranan bir bilimsel yayın olacaktır.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Dergi Editör Kurulu kararı ile 2019 yılından itibaren Mühendislik Dergisi Mart, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanacaktır. Dergimizin basılan her sayısı DergiPark platformunda online olarak yayınlanmaktadır.


Volume 10 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Derin Öğrenme Modelleri ve Uygulama Alanlarına İlişkin Bir Derleme
  Pages 409 - 445
  Ferdi DOĞAN, İbrahim TÜRKOĞLU
 2. Avuç açma/kapama hareketine dayalı EMG işaretlerin dalgacık dönüşümü tabanlı sınıflandırılması
  Pages 447 - 456
  Necmettin SEZGİN
 3. Pozitif Reel Fonksiyonlar için Devre Uygulamaları
  Pages 457 - 465
  Bülent Nafi ÖRNEK, Timur DÜZENLİ
 4. Yanıt yüzey yöntemi ve genetik algoritma kullanılarak transformatör sargı en sıcak nokta sıcaklığının modellenmesi ve optimizasyonu
  Pages 467 - 480
  Engin Ufuk Ergül, Cenk Gezegin, Aytaç Yıldız
 5. Blokzincir Teknolojisi: Uzlaşma Protokolleri
  Pages 481 - 496
  Süleyman Kardaş
 6. Gömülü Derin Öğrenme ile Tehdit İçeren Nesnelerin Gerçek Zamanda Tespiti
  Pages 497 - 509
  Mehmet Umut SALUR, İlhan AYDIN, Mehmet KARAKÖSE
 7. Bimetalik CuPt Nanoparçacıkların Stabilitesi, Yapısal ve Elektronik Özellikleri
  Pages 511 - 522
  Mikail Aslan
 8. Parçacık Sürü Optimizasyonu Tabanlı PI-PD ile Twin Rotor Denetimi
  Pages 523 - 530
  İbrahim Kaya, Cuma Anıl TAKEŞ, Fadi ALYOUSSEF
 9. Radio Frequency Energy Harvesting with Frequency Shift Keying Modulation Technique
  Pages 531 - 536
  Mustafa CANSIZ
 10. Kararlı ters cevaplı artı zaman gecikmeli sistemler için optimal PI denetleyici tasarımı
  Pages 537 - 547
  Hayriye CENGİZ, İbrahim KAYA
 11. Filtreleme Tabanlı Öznitelik Seçme Yöntemlerinin Anomali Tabanlı Ağ Saldırısı Tespit Sistemlerine Etkisi
  Pages 549 - 559
  Ömer Emhan, Mehmet Akın
 12. Static Hand Gesture Recognition System Using Artificial Neural Networks and Support Vector Machine
  Pages 561 - 568
  Julius BAMWENDA, Mehmet Siraç Özerdem
 13. Bir güneş arabası için farklı kanat profillerinin deneysel olarak değerlendirilmesi
  Pages 569 - 580
  Cem Onat, Mahmut Daşkın, Mehmet Altuğ, Abdullah Turan
 14. Kompozit Malzemeler için İlerlemeli Hasar Analizinde Çözümü Etkileyen Faktörler
  Pages 581 - 589
  METE ONUR KAMAN, Kadir TURAN
 15. İki tekerlekli ve tek kollu robotik platformun kayan kipli denetimi ve parametre optimizasyonu
  Pages 591 - 601
  SERTAÇ EMRE KARA, Kutluk Bilge ARIKAN
 16. Sürtünme karıştırma kaynak yöntemi ile birleştirilmiş AA5182/AA7075 alaşım bağlantılarının mekanik özelliklerinin incelenmesi
  Pages 603 - 612
  Edip Çetkin, Yahya Hışman ÇELİK, Şemsettin TEMİZ
 17. Uçak İniş Takımında Kullanılan Al Esaslı Destek (Bracket) Parçasının Hata Analizi
  Pages 613 - 620
  Yusuf Er
 18. Boru demeti üzerinden geçen Al2O3- su nanoakışkanın pulsatif akışının ısı transferine etkisi
  Pages 621 - 631
  Selma Akcay, Ünal Akdağ, Oktay Hacıhafızoğu, Doğan Demiral
 19. Kalıp parametrelerinin ekstrüzyon kuvveti üzerine etkisinin Taguchi yöntemiyle optimizasyonu
  Pages 633 - 640
  ÖNDER AYER
 20. Hidroelektirik santrallerde generatör stator sargı arızaları ve çözüm yöntemleri
  Pages 641 - 646
  YAHYA TAŞGIN, GÖKHAN KAHRAMAN
 21. Yüksek Fırın Cürufu Takviyeli Epoksi Kompozitin Kuru Kayma Davranışının İncelenmesi
  Pages 647 - 654
  Azmi ERDOGAN
 22. Termal Yaşlandırılmış Kompozit Levhaların Burkulma Davranışlarının Araştırılması
  Pages 655 - 661
  Kadir Turan, Baran Erkek
 23. Lavvar tesisi tikiner atığından kömürün geri kazanımı
  Pages 663 - 674
  Selçuk ÖZGEN, Zeyni ARSOY, Bahri ERSOY, Hakan ÇİFTÇİ
 24. Çanakkale bölgesi alkali kaynağının seramik sağlık gereçleri bünyesi ısıl ve mikroyapı özellikleri üzerine etkisi
  Pages 675 - 687
  Baran Tarhan, Müge TARHAN
 25. Gümüş nanomalzeme sentezi ve antimikrobiyal uygulamaları
  Pages 689 - 695
  Mehmet fırat BARAN, Abdurrahman Saydut, Adil Umaz
 26. Diyarbakır il merkezi ve çevresinin depremselliği ve zemin özellikleri
  Pages 697 - 707
  Mehmet Şefik İmamoğlu
 27. Fatih Paşa Cami (Diyarbakır) Sıva ve Harç Örneklerinin Arkeometrik Karakterizasyonu
  Pages 709 - 720
  Murat Bayazit, Dursun Yıldız
 28. Ahlat ilçesinde yer alan Bezirhane beden duvarının sonlu elemanlar yöntemi ile analizi
  Pages 721 - 730
  Ibrahim Baran Karasin, Ercan IŞIK, Mehmet Emin Öncü, Barış Antep
 29. Trapez Labirent Savakların Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Kullanılarak Analizi
  Pages 731 - 742
  Mehmet Cihan Aydın, Ömer BİLHAN, M. Emin EMİROĞLU
 30. Jeoid yüksekliklerinin belirlenmesinde ağırlıklı ortalama ve polinomlarla enterpolasyon yöntemlerinin karşılaştırılması
  Pages 743 - 754
  Nazan YILMAZ
 31. Mevcut atölye binalarının deprem güvenliğinin incelenmesi
  Pages 755 - 768
  Abdullah GÜNDOĞAY, Hakan ULUTAŞ, Hamide TEKELİ
 32. Uçucu kül katkısının killi zeminlerin mekanik özelliklerine etkisi
  Pages 769 - 778
  Ermedin TOTİÇ, Fatih GÖKTEPE, Merve YAŞAR
 33. Alternatif puzolan kalsine marn içeren sürdürülebilir katkılı çimentolar
  Pages 779 - 789
  Yasemi̇n Akgün
 34. Geosentetik türlerinin inşaat mühendisliğindeki uygulamaları ve sağladığı kolaylıklar
  Pages 791 - 796
  Mehmet Hayrullah Akyıldız