Articles


H. GÜLAY, G. HERGÜNER
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
A. Öğretir
AİLENİN İYİMSER BİR AÇIDAN GERÇEKÇİ YORUMU: İNANÇLAR VE BEKLENTİLER, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
N. Çötok
BİLGİ TOPLUMUNDA EĞİTİM OLGUSU, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
İ. Çakır
CLIMBING THE MOUNTAIN OF LANGUAGE: GRAMMAR, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
S. KAVANOZ
İDEOLOJİLERİN DİLLE YANSITILMASI: HABER BAŞLIKLARI ÇALIŞMASI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
M. Peker, Y. Dede
MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GEOMETRİYE YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
H. GÜNDÜZ
ÖZEL ORTA ÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN KARİYER GELİŞİM SORUNLARI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
R. ILGAR
COĞRAFİ KOŞULLARIN EĞİTİM ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
E. DARÇIN
SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OZON TABAKASI HAKKINDA ALGILAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
M. ŞAHİN, S. AKBABA
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİ İLE EMPATİK SINIF ATMOSFERİNE İLİŞKİN ALGILAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
D. GÜZEL, A. ŞİMŞEK
The Coursebooks In The National Educational Councils, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
Y. ÖKSÜZ
Comparison Between English and Turkish Primary School Teachers In Terms of Value Education : A Sample From Lancashire and Samsun, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
İ. YILMAZ, N. YALÇIN
The effect of Prospective Science Teachers’ Achievement Levels in Procedures and Mathematical Logic Knowledge on their Declarative Knowledge about Newton’s Laws of Motion, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
Ö. BELHAN, C. LAÇİN ŞİMŞEK
Effect of Science and Technology Club on Students' Science and Technology Literacy and Attitudes towards Science, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
F. ZEYBEK, N. KURBANOĞLU
The Primary School Students’ Anxiety and Attitudes Towards Basic Courses: an investigation of Gender and Academic Achievement, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
B. FİLİZ, Y. DOĞAN
Evaluation of the Physical Education Teachers Behaviors in Terms of Hidden Program in the Light of Students’ Views, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
D. EKİZ, N. YİĞİT
Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarının Amaç ve Çeşitleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
N. KURTİÇ, M. YAMAN
FUTBOL TARAFTARINI SALDIRGANLIĞA İTEN PSİKO-SOSYAL NEDENLER, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
İ. TORUN, M. KAPLAN, A. ERGÜLEN, E. DİNÇ
İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
N. ÇÖTOK
EDWARD SAİD'DE ENTELEKTÜELİN BELİRLENİMİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2014)
M. YAVUZ, F. BALKAN KIYICI
Students’opinions Regarding The Usage Of Zoos In Science Teaching, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
S. KOL
COGNITIVE DEVELOPMENT AND LANGUAGE DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
R. BİÇER
CRITICAL APPROACH TO RELIGIEUS EDUCATION AND TRAINING SYSTEM OF THE MIDDLE AGES MUSLIMS: THE SAMPLE OF ABU BAKR IBN ALARABI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. DEVRİM DAYI, M. ÖZYÜREK
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME BECERİLERİNİ EDİNMELERİNDE, İPUCU VE DÖNÜT BİRLİKTE VE SADECE DÖNÜT VERİLEREK YAPILAN UYGULAMALARIN ETKİLİLİKLERİ VE VERİMLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. AKIN, S. SATICI
SUBJECTIVE HAPPINESS SCALE: A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. İŞMAN, M. KIYICI, O. İŞBULAN
EXPECTATIONS FROM THE UNIVERSITY AND FACULTY WEB-SITES IN ORIENTATION PERIOD, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. ŞİMŞEK
THE USE OF CHILDREN’S LITERATURE IN SOCIAL STUDIES: A COMPARATIVE STUDY IN THE USA AND TURKEY, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
B. MERAL, F. ÖZBEY, C. SOLA
ASSESSMENT OF SMALL STEPS EARLY INTERVENTION PROGRAM ACCORDING TO FAMILY OPINIONS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. ÖZYÜREK, Y. AYDOĞAN
EXAMINATION OF APPLICATIONS RELATED TO FREE-TIME ACTIVITIES OF PRE-SCHOOL TEACHERS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Y. DİKER COŞKUN, A. ÖZTUNA KAPLAN
THE PROBLEMS ENCONTERED BY TEACHERS IN THE IMPLEMENTATION OF NEW APPROACHES AND THEIR PERCEPTION OF THEIR PROBLEMSOLVING COMPETENCES, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Y. ÖZBAY, M. PALANCI
PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS OF GIFTED CHILDREN AND ADOLECENTS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Ç. ÇETİNKAYA, İ. MAYA ÇALIŞKAN, H. GÜNGÖR
Classroom Management Problems Derives from Gifted and Talented Students’ Leadership Qualities, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. ASLAN
Digital Education and An Overview of the FATİH Project, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. KIRÇAN, A. B.BOSTANCI
Conflict Management Strategies That Administrators at Primary Schools Use at Managing Conflict, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. DELİCE, H. TAŞOVA
An Investigation of Mathematics Teacher Trainees’ Modelling Skills Based on Their Thinking Structures, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Y. ŞAHİN, C. ÖZDEMİR, O. SELVİ
Effects of School TypeandRegion on Transition to Tertiary Education, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
K. YILDIZ
Primary School Principals Decision Making Styles, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. UÇAR
The Ideas of Primary School Teachers about the Properties of Urban Culture and Their Opinions on How to Make Students Acquire That Culture, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
C. ŞİMŞEK, H. NUHOĞLU
THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. Kanlı, S. Emir
THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING IN SCIENCE AND TECHNOLOGY TO THE MOTIVATION LEVELS OF GIFTED AND NORMAL STUDENTS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
P. PİLTEN, D. YENER
EVALUATING THE SKILLS OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN ANALYZING MATHEMATICAL PATTERNS AND MAKING PREDICTIONS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. YILMAZ, Y. KOÇMAR
THE EVOLUATION OF THE TURKISH DICTIONARIES THAT PREPARED FOR ELEMENTARY EDUCATİON (6th, 7th, 8th GRADES) TO REFLECT THE VOCABULARY OF THE TURKISH TEXTBOOKS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
T. ARGON, D. ZAFER
İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM SÜRECİNDE YAŞADIKLARI PROBLEMLER, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
H. KARAL, M. ABDÜSSELAM
DEVELOPING OF INSTRUCTION SOFTWARE FOR USE IN MATHEMATICS COURSES, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
B. GÜDEK
EXAMINING ANXIETY LEVEL OF CANDIDATE FOR PRIVATE APTITUDE/ENTRANCE TEST OF DEPARTMENT OF MUSIC EDUCATION ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. Üce, H. Sarıçayır, F. Ulusoy
A COMPARISON OF THE EFFECTS OF TRADITIONAL AND EXPERIMENTAL METHODS ON THE SUCCESS AND CHEMICAL ATTITUDE OF STUDENTS LEARNING CHEMICAL REACTIONS AND ENERGY, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. ISIKLAR, H. BOZGEYĐKLĐ
INVESTIGATION OF TURKISH ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ CAREER DEVELOPMENT ACCORDING TO DEMOGRAPHIC FEATURES, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. ESKĐCUMALI, D. ERDOĞAN, S. ARSLAN
VELİLERİNİN YENİ İLKÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜSLERİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
F. MERTER, S. KOÇ
ÖĞRENCĐLERĐN ÖĞRENME STĐLLERĐ ĐLE ÖĞRETMENLERĐN ÖĞRETME YOLLARININ UYUMU, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
F. SOYER, Y. CAN, Ç. TÜRKEL
ANALYZING THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE PRIMARY SCHOOL-STUDENTS’ LEVELS OF PARTICIPATION IN SPORTIVE ACTIVITIES AND THEIR LEVELS OF COMMUNICATION SKILLS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
H. SAĞLAM
A STUDY OF A SCALE FOR TEACHING MATERIALS USED DURING SOCIAL STUDIES, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
H. ÇELİK, A. KATILMIS, E. TOPÇU
THE EVALUATION OF SOME OF THE CONCEPTS INCLUDED SOCIAL STUDIES TEACHING IN MEDIA WITH STUDENTS’ VIEWS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
K. YENİLMEZ
PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ DETERMINATION LEVELS ABOUT PROBLEM TYPES, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. ÖZDEMİR
EVENT LINE FOCUSED STORY READING METHOD, ON YILDIZ TOZU, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Ö. TUTKUN, Y. AKSOYALP
CURRICULUM DEVELOPMENT IN 21st CENTURY: NEW TENDENCIES, CONCEPTS AND UNDERSTANDING, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
T. ALTUN, H. SANCAK
A QUALITATIVE STUDY ON TEACHERS’ VIEWS AND COMPETENCIES ABOUT USE OF ICT IN TEACHING ACTIVITIES, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. KARADÜZ, A. BAYTAK
AN ANALYSIS OF PERCEPTIONS OF THE STUDENTS IN THE TURKISH EDUCATION PROGRAM ABOUT TECHNOLOGY SUPPORTED INSTRUCTION, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
F. CAMADAN, A. DUYSAK
COMPARING PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDES IN THE DIFFERENT PROGRAMS TOWARD TEACHING PROFESSION IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES: EXAMPLE OF RIZE UNIVERSITY, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
H. AKSU
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA (ÖSS) GİRECEK ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK İLGİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
İ. YAVUZ, İ. KEPCEOĞLU
INVESTIGATION OF STUDENTS’ APPROACHES TOWARDS OPERATIONS ON FUNCTIONS VIA THEIR GRAPHIC REPRESENTATION, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
K. KARABACAK
THE EFFECT OF ACADEMIC COACHING ON STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCES, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. HORZUM
UZAKTAN EĞİTİMDE UZAKLIĞIN BOYUTLARI VE TASARIMI: COĞRAFİ UZAKLIĞA KARŞIN TRANSAKSİYONEL (PSİKOLOJİK VE İLETİŞİMSEL) UZAKLIĞIN AZALTILMASI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. BAŞARAN
THE PREFERENCES OF STUDENTS REGARDING THE NARRATIVE TEXT ELEMENTS FOR INSTRUCTION STAGE, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Y. AKSOYALP
THE QUALIFICATION OF SCHOOL PRINCIPAL: INSTRUCTIONAL LEADERSHIP, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Y. KOCASAVAŞ
COMMUNICATIONS BETWEEN GENERATİONS EFFECTIVE AND LASTING IMPORTANCE OF LANGUAGE TRAINING, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. KESTEN
A COLLECTION FOR ENRICHING THE SOCIAL STUDIES CLASSROOM: INSTRUCTIONAL TECHNIQUES IN GEOGRAPHY EDUCATION, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. ŞAR, Y. BARUT
ANA-BABA TUTUMLARI VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. AYDIN
ÇOCUK EĞİTİMİNDE KUR’AN KISSALARININ ÖNEMİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
İ. GÜLEÇ
A Offer on the classification of Anonymous folkloric literature, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Ö. KORAY, H. BAHADIR, M. KÖKSAL
THE STATES OF BEING REPRESENTED OF SCIENCE PROCESS SKILLS IN THE 10th AND 11th GRADE CHEMISTRY COURSE BOOKS AND CHEMISTRY CURRICULUMS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
T. BİLGİN, C. ACAR
THE GENERALIZATION OF USING ACTIVE LEARNING METHODS IN TEACHING MATHEMATICS AT JUNIOR HIGH SCHOOL LEVEL, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Y. ÖZKARA
A RESEARCH ON IMPROVING 5TH CLASS PRIMARY STUDENTS’ WRITING SKILLS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. DOĞAN
İSTANBUL (ERKEK) LİSESİ’NİN KURUCUSU MEHMED NADİR BEY’İN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. TAŞDEMİR, A. TAŞDEMİR
MESLEKİ SÜRECİN BAZI BOYUTLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. BEKTAŞ
PRESERVICE TEACHERS’ SELF EFFICACY BELIEF SCALE TOWARD INSTRUCTION OF LIFE STUDY, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
C. İPEK, H. SAĞLAM, A. DUYSAK
SINIF VE ADAY SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAKIŞI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. BAYRAKCI
SOCIAL LEARNING THEORY AND ITS EDUCATIONAL APPLICATIONS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. KOLUNSAĞ, G. ÖZDEMİR
SÜRDÜRÜLEBİLİR ORYANTASYON MODELİ VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ DURUM, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
S. SÖNMEZ
TÜRK ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (ÖĞRETMEN OKULLARI) FELSEFESİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Y. KARA
EĞİTİM YAZILIMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (EYDÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. YILMAZ
Türk Edebiyatında Kadın Öğretmen Tiplemeleri, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. ÖZDEMİR
Yahya Kemâl ve Geleneği Yanlış Yerde Arayan İki Edebî Topluluk: Nev-Yunânîler ve Nayîler, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. ÖZTÜRK
The Development of Progress of Creative Writing and Teaching of Creative Writing at Primary School, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. ERDOĞDU
ANA-BABA TUTUMLARI VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. ŞAR, Y. BARUT, M. KOÇ
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI GURUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN SON ÇOCUKLUK ÇAĞI (7-11 YAŞ) DEPRESYONUYLA BAŞETMEYE ETKİSİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. ŞAR
SON ÇOCUKLUK ÇAĞI DEPRESYONLARININ (7-11 YAŞ) BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. YILMAZ, N. JAHİÇ
“VİRE” HİKÂYESİ ÜZERİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR İNCELEME, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
H. GÜNDÜZ, Ş. BEŞOLUK
TÜRK ORTAÖĞRETİM SİSTEMİNDE MESLEKİ VE GENEL EĞİTİM İKİLEMİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
İ. KÖSTERELİOĞLU
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ DERSİNİN BİLİŞSEL ALAN HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
K. YENİLMEZ, S. YILMAZ
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEDEKİ KAVRAM YANILGILARI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. BEKTAŞ
The Effects of Locating Students in Different Dominant Intelligence Groups on Students’ Project Success and Attitude in Life Studies Lesson, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
R. KOÇAK
Analysis Of Marital Satisfaction Levels Of School Administrators According To Various Variables, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
S. ERSOY
Parent Guidance In Teaching Money Management To Children, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. ÇAKIROĞLU, A. ATAMAN
THE EFFECT OF METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING ON IMPROVING THE ACHIEVEMENT LEVEL OF STUDENTS HAVING LOW ACHIEVEMENT LEVELS OF READING COMPREHENSION, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. İSKENDER, B. BAYRAKTAR
ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BEKLENTİ DÜZEYİ İLE ÇOCUĞA KARŞI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Ş. ADA, A. AYIK
School Culture in Primary Schools, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
H. GÜNDÜZ
ÖĞRETMENLERİN SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMI VE DURUMLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. KOLAÇ
“KÜRESEL DİL” KAVRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. KANDEMİR, H. DÜNDAR
EMOTIONAL LITERACY AND EMOTIONALLY LITERATE LEARNING ENVIRONMENTS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
D. ERDOĞAN, M. TUNCEL
EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE GÖRE İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNDE YAPILANDIRMACI ÖĞRENME İLE İLGİLİ GÖZLENEN YETERLİLİKLER, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
S. KESKİN, Y. KESKİN
An Ivestigation About The Knowledges Of Their Rights Of 7th And 8th Classes’ Students, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Ü. SAHRANÇ
A STATE FLOW MODEL: THE RELATIONSHIPS AMONG STRES CONTROL, GENERAL SELF-EFFICACY, STATE ANXIETY, LIFE SATISFACTION AND STATE FLOW, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
R. ÖZKAN, M. GÜNDÜZ
Socio-Cultural Origins of Achievement: An Analysis Over Made With, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. Yılmaz
YAHYA KEMAL’İN ÇOK KATMANLI ŞİİR YAPISINI ÇÖZÜMLEMEDE İKİ ANAHTAR TEM: ÖZLEM DUYGUSU VE KAİNAT ALGISI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
İ. Güleç
The Influence of Lami Chelebi on Yahya Kemal, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. IŞIK
ANTIQUE CIRCLES IN THE BLACKSEA ZONE, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
S. OTACIOĞLU
Early Childhood Brain Development and Elementary Music Curricula: Are They in Tune?, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. ŞAHİN
PERCEPTIONS OF PRE-SCHOOL TEACHERS ON PEER BULLYING, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. Şahingöz, B. Akbaba
THE EFFECT OF USING MULTIMEDIA IN ATATURK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY EDUCATION ON THE ACADEMIC SUCCESS AND ATTITUDE, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. ASLAN, S. İMAMOĞLU
ATTACHMENT STYLES IN GIFTED CHILDREN CAN CREATIVITY BE CORRELATED?, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
T. ÇOLAK
FINAL YEAR STUDENTS’ TEST ANXIETY LEVEL AND PARENT ATTITUDE, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. Aslan, S. İmamoğlu
THE DETERMINATION OF THE SCIENCE AND TECHNOLOGY AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ ATTITUDES AND VIEWS TOWARDS ENVIRONMENTAL ISSUES: SAMPLE OF BURDUR PROVINCE, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. PEKER, C. KAYGUSUZ
GENEL VE MESLEK LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNDEN BEKLENTİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Y. COŞKUN, A. KURNAZ
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI VE AKRAN BASKISI DÜZEYİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
N. ÇELEBİ, T. ASAN
A STUDY ON VIOLENCE AND HARASSMENT TOWARDS PRIMARY EDUCATION AND HIGH SCHOOL STUDENTS, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
S. AYDIN
THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN LINEAR ALGEBRA I (YUZUNCU YIL UNIVERSITY SAMPLE), Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. SAKA
ROLE OF IMPLEMENTATION FIELD STUDY PROJECT OF STUDENT TEACHERS IN TERMS OF THE PREPARATION ACTION RESEARCH MODEL, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. DARÇIN, A. ÇIBIK
SOSYO-EKONOMİK DURUMLARINA GÖRE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
İ. GÜLEÇ
Turkish Mystic literature or Dervish lodge’s literature?, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Ü. TOPSAKAL
TEMATİK ÖĞRETİMİN CANLI VE CANSIZ VARLIKLARLA İLGİLİ KAVRAM YANIGILARININ GİDERİLMESİNDE ETKİLİLİĞİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
T. DOĞAN, T. TOTAN, F. SAPMAZ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISI VE SOSYAL ZEKA, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Ş. DİLİDÜZGÜN
YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMLA HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA METİN-ODAKLI GÖREVLERİN YERİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
S. ALPTEKİN, M. DEMİRBAŞ, N. ARIKAN
9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. ŞAHİN, S. SARI
THE CONCEPT OF MOBBING IN THE MEDIA AND ITS REFLECTIONS ON SOCIETY, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. AKIN
BAŞARI YÖNELİMLERİ ÖLÇEĞİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Ç. BAYTEKİN
ÇAĞDAŞ SINIF VE BİGİSAYAR SINIF ORTAMI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
W. MÜHLMANN
TARİH VE KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
H. YAZICI, Y. ÖZBAY
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇME DAVRANIŞLARIYLA ÖZYETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. UZUN
BİYOÇEŞİTLİLİK VE TÜRKİYE BİYOÇEŞİTLİLİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. BALOĞLU
YÜKSEK VE DÜŞÜK BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİRİSEL DÜŞÜNCE BECERİSİ PAUNLARI AÇISINDAN FARKLILIKLARI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. ALTUN
ESKİ METİNLERDE BİR SEMANTİK İNCELEME, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
K. OLGUN
DEMOKRASİ TARİHİMİZDEKİ İLK ÇOK PARTİLİ SEÇİMLERE GENEL BİR BAKIŞ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
T. ÇAKIR
ÇOCUKTA DİL GELİŞİMİ VE KURAMLSAL YAKLAŞIMLAR, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
S. CÖMERT
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE UYGULAMALARI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
F. KIYICI
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENDE OLUŞTURMACI YAKLAŞIM UYGULAMASININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. SAKA
GENETİK KONUSUNA AİT KAVRAMLARIN FARKLI ÖĞRENCİ SEVİYELERİNE GÖRE DEĞİŞİMİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. ÖMERUSTAOĞLU
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ VE DİĞER ANABİLİM DALLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Y. GÜÇLÜ
THORNTHWAITE VE ERİNÇ İNDİSLERİNE GÖRE KÖYCEĞİZ-FETHİYE YÖRESİNİN İKLİM TİPLERİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Y. GÜÇLÜ
THORNTHWAITE VE ERİNÇ İNDİSLERİNE GÖRE KÖYCEĞİZ - FETHİYE YÖRESİNİN İKLİM TİPLERİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
H. POYRAZ
ADLANDIRMANIN DOĞASI VE ADLARIN NESNESİNE UYGUNLUĞU EKSENİNDE DOĞALCILIK-UZLAŞMACILIK TARTIŞMASI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
G. GÖÇMEN
META-ANALİZİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. UZUN
BİYOÇEŞİTLİLİK VE TÜRKİYE BİYOÇEŞİTLİLİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. KARSLU
ÜNøVERSøTEYE GøRøù SINAV SøSTEMøNDEKø SON DEöøùøKLøöE øLøùKøN ÖöRENCøLERøN ALGILARI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
A. İŞMAN
BİLGİSAYAR VE EĞİTİM, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
E. YAMAN
Öğretmenlik Mesleğinin Sosyo-Ekonomik Statüsü / Bu Mesleğin Bir Bayan Mesleği Haline Dönüşmesi Durumu ve Eğitim Fakültesi Üzerine Bir Araştırma, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
O. TİTREK
Müfredat Laboratuvar Okulu (MLO) Programı Kapsam İçerisinde Bulunan ilköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Temelini Oluşturan Deming’in On Dört ilkesinin Uygulanma Düzeyi, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
S. DOĞAN
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE SAĞLIK PLANLAMASI, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
Y. GÜÇLÜ
KÖYCEĞİZ - FETHİYE KIYI KUŞAĞINDA İKLİM KOŞULLARININ TURİZM FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
B. GÜNDÜZ
BENCHMARKING YÖNTEMİNİN EĞİTİMİNİN ÖRGÜTLERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
H. GÜNDÜZ
HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE GÖRE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)
M. KARAKUZU
WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM DERSİ TASARIMINDA ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ, Sakarya University Journal of Education Faculty, (2013)