Batuhan Eyduran profile image
Batuhan Eyduran Res. Assist. Dr. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR TEPECİK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Publication 0 Review 0
0 Publication
0 Review

Research Fields

General Surgery

Institution

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR TEPECİK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
User doesn't have any publication on DergiPark.
User doesn't have any peer review duties on DergiPark.
There are no Crossref cited.
Interactive Guide Tool
If you want to see the panel introduction, you can click Start Tour.