Acta Medica Nicomedia
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-1987 | Period Tri-annual | Founded: 2020 | Publisher Kocaeli University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/actamednicomedia


Değerli Meslektaşlar,

Acta Medica Nicomedia, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin bilimsel yayın organı olarak kurulmuş olup Ekim 2019 tarihinde DergiPark dergi yönetim sisteminde makale kabulüne ve yayım hayatına başlamıştır.

Dergimiz bağımsız, tarafsız, ön yargısız ve çift kör akran hakemlik ilkeleri çerçevesinde yılda üç sayı halinde (Şubat, Haziran, Ekim) elektronik ortamda açık erişimli olarak yayımlanır. Dergimizin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergimize gönderilen ve dergimizde yayımlanan yazılardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizin öncelikli amacı bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun temel ve klinik tıp bilimleri alanında bilimsel özgün araştırma, derleme, olgu sunumu, teknik rapor, kısa bildiri, editöre mektup türünde yazıları yayımlamak ve kapsamına giren alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda sizleri yazar, alan editörü veya hakem olarak dergimizde görmekten onur duyacağımızı bilmenizi isteriz. 

İlginize ve desteğinize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.


Acta Medica Nicomedia Editör Kurulu

Acta Medica Nicomedia

ISSN 1301-1987 | Period Tri-annual | Founded: 2020 | Publisher Kocaeli University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/actamednicomedia
Cover Image


Değerli Meslektaşlar,

Acta Medica Nicomedia, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin bilimsel yayın organı olarak kurulmuş olup Ekim 2019 tarihinde DergiPark dergi yönetim sisteminde makale kabulüne ve yayım hayatına başlamıştır.

Dergimiz bağımsız, tarafsız, ön yargısız ve çift kör akran hakemlik ilkeleri çerçevesinde yılda üç sayı halinde (Şubat, Haziran, Ekim) elektronik ortamda açık erişimli olarak yayımlanır. Dergimizin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergimize gönderilen ve dergimizde yayımlanan yazılardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizin öncelikli amacı bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun temel ve klinik tıp bilimleri alanında bilimsel özgün araştırma, derleme, olgu sunumu, teknik rapor, kısa bildiri, editöre mektup türünde yazıları yayımlamak ve kapsamına giren alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda sizleri yazar, alan editörü veya hakem olarak dergimizde görmekten onur duyacağımızı bilmenizi isteriz. 

İlginize ve desteğinize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.


Acta Medica Nicomedia Editör Kurulu

Volume 3 - Issue 2 - Jun 27, 2020
 1. UNİKOMPARTMANTAL DİZ PROTEZİ UYGULANAN HASTALARDA ÇİMENTO KULLANIMININ ERKEN-ORTA DÖNEM KLİNİK SONUÇLARA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 51 - 55
  Hakan ASLAN , Osman Yağız ATLI , Hüseyin Bilgehan ÇEVİK
 2. SPOR EĞİTİMİ ALAN KİŞİLERİN EKLEM HİPERMOBİLİTESİ, YAŞAM KALİTESİ VE SOSYODEMOGRAFİK VERİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
  Pages 56 - 59
  Muhsin ELMAS , Başak GOGUS , Yücel OCAK
 3. HİPEREMEZİS GRAVİDARUM İNFLAMATUAR BİR SÜREÇ Mİ?
  Pages 60 - 65
  Canan SOYER ÇALIŞKAN, Huri GÜVEY , Samettin ÇELİK , Burak YAŞAR , Bahadır YAZICIOĞLU , Eda TÜRE , Hasan ULUBAŞOĞLU
 4. TÜRK VE SURİYELİ GÖÇMEN GEBELERİN MULTİVİTAMİN VE FOLİK ASİT KULLANIMININ MATERNAL KİLO ALIMINA ETKİLERİ
  Pages 66 - 69
  Tayfur ÇİFT , Muzaffer TEMÜR , Engin KORKMAZER , Hacer ÖZDEMİR , Gizem DURMAZ , Suat KARATAŞ , Berna ASLAN ÇETİN , Emin ÜSTÜNYURT
 5. TİP 1 DİABETES MELLİTUSLU ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 70 - 73
  Mesut GÜNGÖR , Osman BAŞPINAR
 6. SUCCESSFUL ANESTHETIC MANAGEMENT AND RECOVERY WITH SUGAMMADEX IN A PATIENT WITH HUNTINGTON’S CHOREA-A CASE REPORT
  Pages 74 - 76
  Şule ÖZBİLGİN , Meltem GENEZ
 7. Nadir Görülen Bir Sendrom: Swyer James Macleod Olgusu
  Pages 77 - 79
  Mehmet Fatih ELVERİŞLİ , Pinar YILDIZ GÜLHAN , Ege GÜLEÇ BALBAY , Şule YILDIZ
 8. SKABİYES; KLİNİK BULGULAR, TANI VE TEDAVİ
  Pages 80 - 87
  Didem KAZAN , Evren ODYAKMAZ DEMİRSOY
 9. WEB TABANLI EĞİTİM İLE DİYABET ÖZ BAKIM YÖNETİMİ
  Pages 88 - 91
  Ceren Dilek MUMCU , Bahar VARDAR İNKAYA
 10. UYUŞTURUCU MADDEYLE İLİŞKİLİ SUÇLARI ELE ALAN TÜRK CEZA KANUNU’NUN 191. MADDESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMASI: BİR GÜNCELLEME
  Pages 92 - 93
  Mehmet Hamdi ÖRÜM