Owner

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN-Rector of Artvin Coruh University

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Turkey
bilgin.ms@gmail.com
Subjects: Politics
Institution: Artvin Çoruh Üniversitesi

Editor

Assoc. Prof. Dr. Fikret SÖZBİLİR

Turkey
fsozbilir08@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-2665-1795
Subjects: Management and Strategy,Information Management,Organization Theory,Human Resources Management,Organizational Behavior
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Assistant Editor

Öğr. Gör. Dr. Fatih Mehmet PARLAR

Öğr. Gör. Mustafa ÖZDEMİR

Dr. Instructor Fatih Mehmet PARLAR

Turkey
fatihmehmetparlar@artvin.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3401-4078
Subjects: Sport Management,Recreation
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARHAVİ MESLEK YÜKSEKOKULU
URL: https://fatihmehmetparlar.blogspot.com

Editorial Board

Assoc. Prof. Dr. Hamit ŞAFAKCI

Turkey
hamitsafakci@artvin.edu.tr
Subjects: Ottoman History,Urban History
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

Asst. Prof. Dr. Murat BERBEROĞLU

Turkey
murat@artvin.edu.tr
ORCID: 0000-0002-8467-0065
Subjects: Investment and Portfolio Management,Financial Risk Management,Financial Markets and Institutions,Banking,Finance
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
URL: https://www.researchgate.net/profile/Murat_Berberoglu

Asst. Prof. Dr. Tuğba AYDIN HALİSOĞLU

Turkey
taydin@artvin.edu.tr
Subjects: Politics
Institution: Artvin Çoruh Üniversitesi

Prof. Dr. Vladimer GLONTI

Georgia
glonti74@gmail.com
Subjects: Mathematics and Science
Institution: Batumi Shota Rustaveli State University

Prof. Dr. Gerda VAN DİJK

South Africa
gerda.vandijk@nwu.ac.za
Subjects: Public Administration
Institution: University of Pretoria

Prof. Dr. Al BAVON

United States
aabavon@clintonschool.uasys.edu
Subjects: Public Administration
Institution: University of Arkansas

Prof. Dr. Jesus Garcia LABORDA

Spain
jesus.garcialaborda@uah.es
Subjects: Social Science
Institution: Universidad de Alcala

Prof. Dr. Borislav V. TOSHEV

Bulgaria
toshev@chem.uni-sofia.bg
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: University of Sofia

Advisory Board

Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ

Turkey
cetin.bektas@gop.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0078-3469
Subjects: Human Resources Management
Institution: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ

Turkey
recep.gunes@inonu.edu.tr
Subjects: Control
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Turkey
sozbilir@atauni.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6334-9080
Subjects: Science Education,Sight-disabled Education,Chemistry Education,Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,Education & Teacher Training
About: Genelde fen eğitimi, özelde ise kimya eğitimi alanında çalışıyorum. Ağırlıklı olarak araştırma yöntemleri ve alan eğitimi konularında değişik dersler vermekteyim. Araştırma ilgi alanlarım arasında aşağıdaki genel konu başlıkları yer almaktadır: Fen Eğitiminde Araştırma-Uygulama Boşluğu: Özellikle öğretmenlerin fen eğitimi araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamaya yansıtabilme durumları ile eğitim araştırmalarına karşı tutumlarının belirlenmesi. Kavram Öğrenimi: Özellikle üniversite düzeyinde öğrencilerin temel kimya ve bazı termodinamik kavramlarını öğrenme düzeyleri ve sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi. Yaşam Temelli (Context–based) Öğretim: Yaşam temelli öğretimin yenilenen ortaöğretim kimya programlarında uygulanabilir uygun materyal geliştirme ve etkinliklerinin değerlendirilmesi konularındaki çalışmalar. Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ): PDÖ nün kimyanın değişik konularına uygulanmasına yönelik materyal geliştirme ve etkinliklerinin değerlendirilmesi konularındaki çalışmalar. Öğretim Programı Çalışmaları: İlköğretim Fen ve Ortaöğretim Kimya Öğretim programlarının uygulama sürecinde incelenmesi ve değerlendirilmesi üzerine çalışmalar. Araştırma Eğilimi Çalışmaları: Alan eğitimi, fen/kimya eğitimi araştırmalarındaki güncel eğilimler üzerine yapılan çalışmalar. Özel Eğitim Çalışmaları: Görme engellilere fen ve kimya öğretimi üzerine çalışmalar.
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
URL: http://avesis.atauni.edu.tr/sozbilir

Prof. Dr. Ercan EREN

Turkey
eren@yildiz.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: Yıldız Teknik Üniversitesi
Index

CITEFACTOR

EBSCO

DRJI

GOOGLE SCHOLAR

SIS

SOBIAD