Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2651-4141 | e-ISSN 2667-4068 | Period Quarterly | Founded: 1997 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University |


Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Law Review (AHBVU-FLR) is a double peer-reviewed journal published four times a year. It has been indexed by Turkish Academic Network and Information Center (TUBITAK-ULAKBIM) database since 27.05.2010. Since July 2016, "double peer-review" system has started to be applied. Since 2019 a DOI number is assigned to all articles and ORCID numbers of the authors are shown in articles.

Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Law Review is the continuation of Gazi University Faculty of Law Review. The volumes I-XXI were published under the name of Gazi University Faculty of Law Review from 1996 to the end of 2017. According to Law Nr. 7141, the Faculty of Law was seperated from Gazi University and attached to a new founded University, Ankara Hacı Bayram Veli University. Onwards Volume XXII it is published as Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Law Review.

All academic studies related to law are welcome to be published. The main language of the Journal is Turkish; however articles in English, German or French are also published. The authors are informed about the publishing procedure regularly and they will communicate with the editorial team until their study is published.

All expenses of the journal are covered by Ankara Hacı Bayram Veli University. There is no article processing charge or submission fee for any submitted or accepted articles.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

ISSN 2651-4141 | e-ISSN 2667-4068 | Period Quarterly | Founded: 1997 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University |
Cover Image


Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Law Review (AHBVU-FLR) is a double peer-reviewed journal published four times a year. It has been indexed by Turkish Academic Network and Information Center (TUBITAK-ULAKBIM) database since 27.05.2010. Since July 2016, "double peer-review" system has started to be applied. Since 2019 a DOI number is assigned to all articles and ORCID numbers of the authors are shown in articles.

Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Law Review is the continuation of Gazi University Faculty of Law Review. The volumes I-XXI were published under the name of Gazi University Faculty of Law Review from 1996 to the end of 2017. According to Law Nr. 7141, the Faculty of Law was seperated from Gazi University and attached to a new founded University, Ankara Hacı Bayram Veli University. Onwards Volume XXII it is published as Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Law Review.

All academic studies related to law are welcome to be published. The main language of the Journal is Turkish; however articles in English, German or French are also published. The authors are informed about the publishing procedure regularly and they will communicate with the editorial team until their study is published.

All expenses of the journal are covered by Ankara Hacı Bayram Veli University. There is no article processing charge or submission fee for any submitted or accepted articles.

Volume 23 - Issue 4 - Oct 2019
 1. KONKORDATONUN, ÇEKLE İLGİLİ “KARŞILIKSIZDIR” İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNDAN KAYNAKLI CEZAÎ SORUMLULUĞA ETKİSİ
  Pages 3 - 46
  Hakan Karakehya, Nilüfer Boran Güneysu
 2. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN TASFİYE PAYI ALMA HAKKI
  Pages 47 - 97
  Şengül Al Kılıç
 3. ESKİ KİRACIYA YENİDEN KİRAYA VERME ZORUNLULUĞU
  Pages 99 - 119
  İbrahim Gül
 4. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
  Pages 121 - 140
  Akın Ünal
 5. TİCARET HUKUKU AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE ÖRTÜLÜ KÂR DAĞITIMI NİTELENDİRMESİ
  Pages 141 - 195
  Hasan Karslıoğlu
 6. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU
  Pages 197 - 225
  Nagehan Kırkbeşoğlu
 7. SİNGAPUR KONVANSİYONU: ARABULUCULUK ANLAŞMALARININ NEW YORK KONVANSİYONU
  Pages 227 - 248
  Mustafa Alper Ener
 8. GÜVENE DAYALI ÇALIŞMA SÜRESİ (VERTRAUENSARBEITSZEIT)
  Pages 249 - 275
  Volkan Güneş
 9. ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU YASAĞINA YAKLAŞIMI: ÇELİŞEN İKİ YÖNTEM VE GEREKÇE
  Pages 279 - 295
  Yaşar Salihpaşaoğlu
 10. SOSYAL ADALET KAVRAMININ BAZI TEMEL HAKLAR İLE CEZA VE VERGİ ADALETİNE ETKİLERİ
  Pages 297 - 323
  Mehmet Ali Zengin
 11. DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 94. MADDESİ UYARINCA “ÇEKİLMİŞ SAYILMA” İŞLEMİNİN NİTELİK VE KOŞULLARI İLE ÖĞRETİM ELEMANLARI BAKIMINDAN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER
  Pages 325 - 362
  Cenk Şahin
 12. 6458 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILAN ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURULARININ TÜRK İDARİ YARGISINDA ELE ALINMASI
  Pages 363 - 394
  Kasım Ocak
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1302-0013 2564-6818 1997-2017
Indexes and Platforms