Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2687-2048 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher H. Kazım KALKAN |


Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi (ALKAD), 2019 yılında yayın hayatına başlayan, uluslararası, hakemli, açık erişimli yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında çıkarılan bilimsel bir dergidir. Dergi Alman dili ve kültürü odaklı çalışmaları bilimsel ölçüt ve değerlendirme kriterlerine tabi tutarak bilim dünyasının hizmetine sunmak amacını gütmektedir.

Alman dili ve kültürü merkezli çalışmalara yer veren dergide,  edebiyat bilimi, dilbilim, kültürbilimi,  çeviribilim ve dil öğretimi alanlarındaki kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalar yer almaktadır. Dergi Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde makale kabul etmektedir. 

 

Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi (The Journal of German Language and Culture Research) is an international, peer-reviewed, open-access scientific journal that was published twice a year in June and December. The journal aims to present the studies of German language and culture to the service of the scientific world by subjecting them to scientific and evaluation criteria.

The journal focuses on German language and culture and includes theoretical and / or practical studies in the fields of literary science, linguistics, cultural science, translation science and language teaching. The journal accepts articles in Turkish, German, French and English languages. The responsibility of the articles belongs to their authors.

Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2687-2048 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher H. Kazım KALKAN |
Cover Image


Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi (ALKAD), 2019 yılında yayın hayatına başlayan, uluslararası, hakemli, açık erişimli yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında çıkarılan bilimsel bir dergidir. Dergi Alman dili ve kültürü odaklı çalışmaları bilimsel ölçüt ve değerlendirme kriterlerine tabi tutarak bilim dünyasının hizmetine sunmak amacını gütmektedir.

Alman dili ve kültürü merkezli çalışmalara yer veren dergide,  edebiyat bilimi, dilbilim, kültürbilimi,  çeviribilim ve dil öğretimi alanlarındaki kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalar yer almaktadır. Dergi Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde makale kabul etmektedir. 

 

Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi (The Journal of German Language and Culture Research) is an international, peer-reviewed, open-access scientific journal that was published twice a year in June and December. The journal aims to present the studies of German language and culture to the service of the scientific world by subjecting them to scientific and evaluation criteria.

The journal focuses on German language and culture and includes theoretical and / or practical studies in the fields of literary science, linguistics, cultural science, translation science and language teaching. The journal accepts articles in Turkish, German, French and English languages. The responsibility of the articles belongs to their authors.

Dizinler/ Index

15168 Scientific Indexing Services

  ResearchBib  Academic Resource Index

Yayın Çağrısı
Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi Aralık 2019 sayısı için yayın kabul etmektedir.