Year 2019, Volume 8 , Issue 2, Pages 373 - 396 2019-12-16

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi

Necla DÖNMEZ USTA [1] , Ebru TURAN GÜNTEPE [2]


Özet

Bu çalışmanın amacı, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin programlama araçlarına yönelik fikirlerinin belirlenmesidir. Çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde Giresun ilinde ortaokulda görev yapan 10 Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni ile yürütülen çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan mülakatlar kullanılmıştır. Mülakat soruları öğretmenlerin programlama sürecinde kullandıkları araçlar, öğrencilerin ve öğretmenlerin süreçte karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri ve sürecin öğrenciler üzerindeki etkisine yöneliktir. Elde edilen bulgular çerçevesinde, öğretmenlerin büyük çoğunun süreçte kolay ve adım adım ilerleyen code.org uygulamasını kullandığı belirlenmiştir. Code.org uygulamasının yanı sıra scratch, kodu game lab, blocky, mblock, algo dijital ile programlamayı derslerine entegre ettiklerine yer verilmiştir. Bu araçların öğrenme sürecinde kullanımının öğrencilerin dikkatini çektiği, eğlenerek ve kalıcı öğrenmesine yardımcı olduğu, problem çözme ve yaratıcılıklarını geliştirdiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin soyut düşünememesi, bireysel çalışma yürütememesi, algoritma mantığının anlaşılamaması, döngü konusu ve değişkenler mantığını anlamlandıramaması, kod bloklarını anlamlı bir şekilde bir araya getirememesi gibi olumsuz durumlara yönelik sorunlar yaşadığı da tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenler programlama öğretiminde farkındalık oluşturmak adına çeşitli yarışmalar düzenleyerek, bu süreçte veli öğrenci işbirliğine de yer verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Çalışma sonucunda kalıcı öğrenmenin arttırılması için sık sık eğitici oyunlara yer verilmesi, öğrencilerin teknolojiyi kullanan bireylerin yanı sıra teknolojileri üreten bireylerde olması için uygun öğrenme ortamlarının sağlanması önerilmektedir. Öğrenme ortamlarının grup çalışması ve proje üretim süreci ile de desteklenerek öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri, Programlama Araçları
 • Akpınar, Y. ve Altun, Y. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online, 13 (1), 1-4.
 • Bauer, M. W. (2003). Classical content analysis: A review. In M. W. Bauer & G. Gaskell (Eds.), Qualitative researching with text, image and sound (pp. 131-151). London: Sage.
 • Calder, N. (2010). Using Scratch: An integrated problem-solving approach to mathematical thinking. Australian Primary Mathematics Classroom (APMC), 15 (4), 9-14.Çatlak, Ş., TekdaL, M., & Baz, F. Ç. (2015). Scratch yazılımı ile programlama öğretiminin durumu: Bir doküman inceleme çalışması. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 4(3),13-25.
 • Choi, H, (2013). Learners’ reflections on computer programming using Scratch: Korean primary pre-service teachers’ perspective. 10th International Conference for Media in Education 2012 (ICoME), 22-24 August 2012, Beijing Normal University, China.
 • Ersoy, H., Madran, R. ve Gülbahar, Y. (2011). Programlama dilleri öğretimine bir model önerisi: robot programlama. Akademik Bilişim 2011 Konferansı, Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Fesakis G. & Serafeim K. (2009). Influence of the Familiarization with Scratch on Future Teachers’ Opinions and Attitudes about Programming and ICT in Education. In proceedings of the 14th Annual ACM SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE-2009), pp. 258-262, Vol II, ACM, New York, NY, USA.
 • Flanagan, S. (2015). Introduce Programming in a Fun, Creative Way. Teach Digital Citizenship and Literacy. [Çevrim-içi: http://goo.gl/NBWzVG , Erişim Tarihi: 05.08.2015]
 • Genç, Z., & Karakuş, S. (2011). Tasarımla Öğrenme: Eğitsel Bilgisayar Oyunları Tasarımında Scratch Kullanımı. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Elazığ, Turkey. [Çevrim-içi: http://goo.gl/KX5Psz , Erişim Tarihi: 11.08.2015].
 • Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational thinking in K–12: A review of the state of the field. Educational researcher, 42(1), 38-43.
 • Lamb, A., & Johnson, L., (2011), Scratch: computer programming for 21st century learners. Teacher Librarian, 38 (4), 64-68.
 • Lin, J. M.C., & Liu, S.F. (2012), An investigation into parent-child collaboration in learning computer programming. Educational Technology & Society, 15 (1), 162–173.Ozoran, D., Çağıltay, N.E. & Topallı, D. (2012). Using scratch in introduction to programming course for engineering students. 2nd International Engineering Education Conference (IEEC2012), Antalya, 125-132.
 • Pinto, A., & Escudeiro, P. (2014). The use of Scratch for the development of 21st century learning skills in ICT. In Information Systems and Technologies (CISTI), 2014 9th Iberian Conference on (pp. 1-4). IEEE.. [Çevrim-içi:10.1109/CISTI.2014.6877061, Erişim Tarihi: 11.08.2015.
 • Resnick, M., Kafai, Y. and Maeda, J. (2003). A Networked, Media-Rich Programming Environment to Enhance Technological Fluency at After-School Centers in Economically-Disadvantage Communities., United States.
 • Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hern, S., & Kafai, Y. (2009). Scratch: programming for all. Commun. ACM, 52(11), 60-67. [Çevrim-içi: doi: 10.1145/1592761.1592779, Erişim Tarihi: 14.07.2015].
 • Saracaloğlu, A. S., & Çelik, B. (2018). Web tasarımı ve programlama dersi öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı kullanımının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 323-333.
 • Saygıner, Ş., ve Tüzün, H. (2017). Programlama eğitiminde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. İzmir.
 • Schwartz, J., Stagner, J. & Morrison, W. (2006). Kid’s programming language (kpl). 3rd International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques, 9 Nov - 2 Dec 2006, Boston, Massachusetts.
 • Taylor, M., Harlow, A., & Forret, M. (2010). Using a computer programming environment and an interactive whiteboard to investigate some mathematical thinking. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 561-570.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yukselturk, E., & Altıok, S. (2016). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının programlama öğretiminde Scratch aracının kullanımına ilişkin algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1),39-52.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-8075-7446
Author: Necla DÖNMEZ USTA (Primary Author)
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4858-2180
Author: Ebru TURAN GÜNTEPE
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 16, 2019

Bibtex @research article { amauefd602807, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {373 - 396}, doi = {}, title = {Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Dönmez Usta, Necla and Turan Güntepe, Ebru} }
APA Dönmez Usta, N , Turan Güntepe, E . (2019). Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 373-396 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/50660/602807
MLA Dönmez Usta, N , Turan Güntepe, E . "Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 373-396 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/50660/602807>
Chicago Dönmez Usta, N , Turan Güntepe, E . "Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 373-396
RIS TY - JOUR T1 - Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi AU - Necla Dönmez Usta , Ebru Turan Güntepe Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 373 EP - 396 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi %A Necla Dönmez Usta , Ebru Turan Güntepe %T Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Dönmez Usta, Necla , Turan Güntepe, Ebru . "Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 2 (December 2019): 373-396 .
AMA Dönmez Usta N , Turan Güntepe E . Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 373-396.
Vancouver Dönmez Usta N , Turan Güntepe E . Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 373-396.
IEEE N. Dönmez Usta and E. Turan Güntepe , "Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 373-396, Dec. 2019