Year 2019, Volume 8 , Issue 2, Pages 352 - 372 2019-12-16

Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Ferhat KARAKAYA [1] , Selçuk ARIK [2] , Osman ÇİMEN [3] , Mehmet YILMAZ [4]


Ülkelerin nüfus yapıları ve nitelikli bireylere olan ihtiyacın artması, okullarda da farklılaşmalar meydana getirmiştir. Farklı okul türlerinde öğrenim görecek öğrencilerin seçimi, merkezi sınavlarla yapılmaktadır. Bu araştırmada, ortaokul öğretmenlerinin merkezi sınavlara yönelik görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 152 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin merkezi sınavlara yönelik görüşleri cinsiyet, çalışılan kurum, eğitim düzeyi, kitap yazarlığı ve branş değişkenleri açısından incelenmiştir. Veriler “Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşler Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Ölçek, “Olumlu Görüşler” ve “Olumsuz Görüşler” olmak üzere iki alt faktör ve 12 sorudan oluşan beşli Likert tipindedir. Sorular; 1= Kesinlikle katılmıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum şeklinde numaralandırılarak değerlendirilmiştir. Bu araştırmada, ölçeğe ait güvenirlik Cronbach’s alpha katsayısı (α=.86) belirlenirken; ölçeği oluşturan “olumlu görüşler” alt faktörlerine ait Cronbach’s alpha katsayısı (α=.84) ve “olumsuz görüşler” Cronbach’s alpha katsayısı (α=.68) olarak belirlenmiştir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin merkezi sınavlara yönelik görüşlerinin cinsiyet, eğitim düzeyi, kitap yazarlığı ve çalışılan kurum değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Ancak bu durumun tersine öğretmenlerin merkezi sınavlara yönelik görüşlerinin branş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sonuçta elde edilen veriler, öğretmenlerin merkezi sınavlara yönelik görüşlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi bakımından alanyazına katkı sağlayacaktır. 

Merkezi sınavlar, ortaokul öğretmeni, öğretmen görüşleri
 • Afflerbach, P. (2005). High stakes testing and reading assessment. National reading conference policy brief. Journal of Literacy Research, 37(2), 151–162.
 • Bakırcı, H., & Kırıcı, M. G. (2018). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına ve bu sınavın kaldırılmasına yönelik fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 383-416.
 • Buldur, S., & Acar, M. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin merkezi sınavlara yönelik görüşleri. Kastamonu Education Journal, 27(1), 319-330. doi:10.24106/kefdergi.2543.
 • Buyruk, H. (2014). Öğretmen performansının göstergesi olarak merkezi sınavlar ve eğitimde performans değerlendirme. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 28-42.
 • Carraher, J. M. (2014). Students’ perceptions of academic self-efficacy and self-regulation while learning in a 1:1 laptop environment. Unpublished PhD Thesis. Nebraska: The Graduate College at the University of Nebraska.
 • Çakmak, Z., & Aslan, S. (2016). Sosyal bilgiler dersi öğretimine yönelik öğretmen ve öğretmen adayı görüşlerinin değerlendirilmesi. Current Research in Education, 2(1), 29-41.
 • Çetin, A. & Ünsal, S. (2016). Orta öğretim destekleme ve yetiştirme kursunda görev yapan öğretmenlerin kursların işlevine ilişkin görüşlerin incelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya.
 • Çetin, A., & Ünsal, S. (2019). Merkezi sınavların öğretmenler üzerinde sosyal, psikolojik etkisi ve öğretmenlerin öğretim programı uygulamalarına yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 304-323.
 • Genç, E. (2005). Development and validation of an instrument to evaluate science teachers’ assessment beliefs and practice. Unpublished Doctoral Dissertation, College of Education, the Florida State University.
 • Greene, C.C. (2011). Third grade teachers’ experiences in preparing for and interacting with the Ohio achievement assessment: A hermeneutic phenomenological study of the effects of the 2001 no child left behind act. Unpublished Doctoral Dissertation, Kent State University.
 • Gür, B., Çelik Z., & Coşkun, İ. (2013). Türkiye’de ortaöğretimin geleceği: Hiyerarşi mi eşitlik mi? Seta Analiz, 69, 1-26.
 • Herman, J. (2004). The effects of testing on instruction. In S.H. Furhman & R.F. Elmore (Eds), Redesigning Accountability Systems for Education (pp. 141-166). New York, NY: Teachers College Press.
 • Jones, B. D. & Egley, R. J. (2004). Voices from the frontlines: Teachers’ perceptions of high - stakes testing. Education Policy Analysis Archives, 12(39),1-34.
 • Kahraman, İ. (2014). Merkezi ortak sınav uygulamasının etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 53-74.
 • Karakaya, F., Uzel, N., Gül, A., & Yılmaz, M. (2019). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe hazır olma düzeyleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 373-396.
 • Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • Keskin, D. (2012). Bitmeyen sınavlar yaşanmayan hayatlar. Eğitimde paradigma değişimi. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Moses, M. S. & Nanna, M. J. (2007). The testing culture and the persistence of high stakes testing reforms. Education and Culture, 23(1), 55-72.
 • Okutan, S., & Daşdemir, İ. (2018). Ortaokul öğrencilerinin TEOG sınavındaki fen bilimleri başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 66-81.
 • Smyth, T. S. (2008). Who is no child left behind leaving behind? The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 81(3), 133-137.
 • Şad, S. N., & Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.) Boston: Pearson.
 • Taşkın, G., & Aksoy, G. (2018). Öğrencilerin ve öğretmenlerinin TEOG sistemi görüşleri ışığında ortaöğretime geçiş sisteminden beklentileri. International Journal of Active Learning, 3(1), 19-43.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-5448-2226
Author: Ferhat KARAKAYA (Primary Author)
Institution: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4496-8104
Author: Selçuk ARIK
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6651-6849
Author: Osman ÇİMEN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6700-6579
Author: Mehmet YILMAZ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date : December 16, 2019

Bibtex @research article { amauefd624160, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {352 - 372}, doi = {}, title = {Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Karakaya, Ferhat and Arık, Selçuk and Çimen, Osman and Yılmaz, Mehmet} }
APA Karakaya, F , Arık, S , Çimen, O , Yılmaz, M . (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 352-372 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/50660/624160
MLA Karakaya, F , Arık, S , Çimen, O , Yılmaz, M . "Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 352-372 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/50660/624160>
Chicago Karakaya, F , Arık, S , Çimen, O , Yılmaz, M . "Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 352-372
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi AU - Ferhat Karakaya , Selçuk Arık , Osman Çimen , Mehmet Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 352 EP - 372 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi %A Ferhat Karakaya , Selçuk Arık , Osman Çimen , Mehmet Yılmaz %T Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Karakaya, Ferhat , Arık, Selçuk , Çimen, Osman , Yılmaz, Mehmet . "Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 2 (December 2019): 352-372 .
AMA Karakaya F , Arık S , Çimen O , Yılmaz M . Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 352-372.
Vancouver Karakaya F , Arık S , Çimen O , Yılmaz M . Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 352-372.
IEEE F. Karakaya , S. Arık , O. Çimen and M. Yılmaz , "Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 352-372, Dec. 2019